Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Будинки-конструктори зводить за… 72 години

54-річний вінничанин Анатолій Скорбач розробив технологію «швидкого» будівництва житла. Вона дозволяє звести затишну екологічну хатину «з нуля» за… три доби. Причому без спеціальної техніки і бригади майстрів. Це завдання під силу навіть одній людині

Будинки новатора – різноманітних форм і конструкцій. Фото з архіву Анатолія Скорбача
Будинки новатора – різноманітних форм і конструкцій. Фото з архіву Анатолія Скорбача

Укладають бруси у «білих рукавичках»

Анатолій (на фото) за профе­сією — інженер із технічного об­слуговування повітряних суден.

Проте вже не один десяток ро­ків займається високотехноло­гічною деревообробкою та бу­дівництвом нерухомості. Свого часу зводив «квадратні метри» під очеретом, зі сферичним зо­внішнім каркасом. А нині виго­товляє комплекти збірних бу­динків із сухих брусів сосни та смереки. Вони нагадують мо­делі іграшок, які складаються-розбираються за принципом конструктора, з допомогою лише ґумового молотка. Май­стер каже, що така практика досить поширена на Заході і в Америці.

Згадані будівлі не вимага­ють надто міцного фундамен­ту. За словами Анатолія, збір­ні дерев’яні конструкції можна встановлювати навіть на до­рожніх бордюрах. Достатньо їх укласти по периметру стін і все­редині залити пінобетоном. Та­кий фундамент витримує вде­сятеро більше навантаження, ніж чинить «швидкий» будинок.

— Бруси шліфують та обро­бляють за інноваційними тех­нологіями, покривають ла­кофарбовою продукцією, — розповідає пан Анатолій. — Я навіть рекомендую уклада­ти фрагменти дерев’яних кон­струкцій у «білих рукавичках», щоб будинок мав охайний ви­гляд. Важливий момент: під час виконання такої роботи не про­дукується ні грама будівельно­го сміття.

Майстер показав, як слід здійснювати монтаж стін. За допомогою нівеліра з лазер­ним променем він на фунда­менті вирівняв по горизон­талі кілька брусів. У нарізні з'єднання збірних колод досить легко забив ґумовим молотком так звані «метелики» — невели­кі дерев’яні деталі для стягу­вання. І таким чином із декіль­кох фрагментів стіни склав цілу міцну конструкцію. Для гер­метизації «швів» використову­вав еластичний ущільнювач. А балки кріпив за принципом «ластів'ячого гнізда».

— Якщо маєш справу з такою технологією, помилитися не­можливо, — переконує умілець. — Адже «метелик» сам ставить врівень бруси і не дасть схи­бити. Так досягаються ідеаль­ні пропорції житлового просто­ру без застосування дорогих імпортних інструментів. Я за­писав відеоінструкцію для тих, кому цікаво.

«Канадський» дах і натяжна підлога

Покрівля для збірних будин­ків виготовляється за індивіду­альним проєктом. Її монтують з ідеально підігнаних СІП (струк­турно-ізольованих) панелей, які досить широко застосову­ються на будівництві у Канаді. Вони вирізняються унікальни­ми теплоізоляційними власти­востями, що дозволяє знизити витрати на опалення оселі.

Збірні будинки Анатолій та­кож комплектує натяжними під­логами з деревини. Свій вина­хід він уже запатентував. Якщо натяжна стеля давно увійшла у наш побут, то натяжна долів­ка лише тепер починає става­ти модною. Виглядає як справ­жній дерев’яний килим. Це — чудова альтернатива паркету та ламінату.

Така підлога виключає за­стосування будь-якого клею чи мастики — за допомогою висо­коміцних струн стягуються пар­кетні дощечки. І це запобігає виникненню щілин. За бажання можна використати олію з роз­чиненим твердим воском, щоб отримати натяжну підлогу ма­тову, напівматову чи з атлас­ним блиском. Її легко розібра­ти на окремі рейки та паркетні дощечки, які в разі необхіднос­ті вдасться повторно змонтува­ти в іншому приміщенні.

— Тож зведені за моєю техно­логією будинки повністю еко­логічні, — наголошує Анатолій. — Бо не застосовуються ні пли­ти з формальдегідом, ні штуч­ні утеплювачі. Варіанти збір­них будівель різні за площею та призначенням: садові, дачні, мисливські, офісні, для постій­ного проживання, відпочинку чи фітнесу…

Перші будинки-конструкто­ри зведено у Буковелі та Вінниці. Тепер майстер ство­рює дерев’яні конструкції для Харкова, де внаслідок росій­ських ракетних обстрілів чима­ло мешканців залишилися без даху над головою. Найчастіше він виготовляє комплекти для сферичних будинків.

— За однакової кількості ква­дратних метрів площа зовніш­ніх стін і даху купольних бу­динків на третину менша, ніж у прямокутних, — пояснює Ана­толій. — Тому житло традицій­ної форми виходить дорожчим на 25−30%. І воно вже менш за­требуване.

Вартість будинку-конструк­тора стартує від 15 тисяч дола­рів. Звісно, це орієнтовна ціна, бо все залежить від форми та площі.

Схожі новини