Передплата 2024 «Добра кухня»

«Українські хробаки кращі за каліфорнійські»

8-річний хлопчик вчить селян компостувати сміття

Які села Західної України претендують на звання найбільш екологічно чистих?! Ті, які входять до складу Боратинської сільської об’єднаної територіальної громади Луцького району Волинської області. Тут навіть 8-річний учень Мстишинської школи Матвій Сергійчук власним прикладом вчить компостувати органічне сміття, щоб не шкодити довкіллю.

«Сортую сміття, бо ціную громаду» — такий проєкт втілили селяни. Отри­мали грант на понад 200 тисяч гри­вень на встановлення контейнерів для роздільного сортування відходів. Результат вразив. Тож люди взялися за впрова­дження ще одного проєк­ту — «Екогромада: шлях змін». Він полягає у вико­ристанні відходів домаш­нього господарства для удобрення присадибних ділянок.

Було виділено кошти для облаштування ком­постерів та виготовлен­ня листівок про шкідли­вий вплив забруднень довкілля. Волонтер Сер­гій Качкало запропону­вав модель компостера, який можна змайструва­ти в домашніх умовах. Це звичайнісінький ящик з дощок, просо­чених лляною олією, яка захищає дере­вину. Його дно встелюють плівкою (для збереження вологи), туди насипають трохи ґрунту і запускають звичайних дощових хробаків. А потім час від часу додають у такий ящик скошену траву, листя, кухонні відходи, дрібні гілочки із садів… Згодом усе це перетворюється в екологічно чисте добриво, яке забез­печує повноцінне живлення городини.

Нашій громаді рекомендували ви­користовувати каліфорнійських черв’яків, — каже вчителька біології Мсти­шинської школи Ольга Сергійчук. — Ми мали сумніви: чи переживуть вони наші зими? І переконалися, що укра­їнські хробаки кращі! Ми їх шукаємо в ґрунті, як рибалки.

Компостери поставили біля шкіл та дитячих садочків. Згодом і селяни по­чали обзаводитися «модними» ящи­ками. Вміст компостерів комунальних закладів використовують для удо­брення експериментальних грядок Мстишинської школи, на яких вирощу­ють помідори, редиску, квасолю, ка­бачки, квіти.

Школярі вирішили виготовити ком­постери і для домашнього викорис­тання. Тепер не натішаться чистотою. Адже відходи раніше за­вдавали селянам бага­то клопотів. Частину не­потребу спалювали — а це ж шкідливо! Тепер багато що з того йде у компостер і не потре­бує вивезення на звали­ще. Другий зиск — люди отримали городину без хімії, бо використовують перероблене черв’яками добриво для своїх гря­док.

У селах боратин­ської громади було створено агітаційно-пропагандистську ко­манду — здійснювала подвірні обходи, закликаючи селян приєднуватися до екологічного руху. І добилися, щоб органіка у сміттєві кон­тейнери не йшла взагалі!

Великий внесок у екосвідомість се­лян робить син Ольги Сергійчук, 8-річ­ний Матвій. Не просто на словах вчить людей, як правильно сортувати та ви­користовувати відходи, а й знімає про це відео! Їх розміщують на сайті гро­мади.

Читайте також: Пластик до пластику, окремо скло і папір

Схожі новини