«Зеленський поєднує у собі два архетипи – «паяца» і «дитини» (відео)

Стилістка з архетипів Катерина Стефанишин про одяг, через який людина виражає свій внутрішній світ

Бувало таке: заходиш у крутий магазин одягу, купуєш трендову річ і… ніколи її не одягаєш. Бо некомфортно, не лежить, не у твоєму стилі. І дорога річ мертвим вантажем лежить у шафі як спонтанна покупка… Катерина Стефанишин свого роду психологиня-стилістка. Перш ніж дати тобі поради, що варто одягати, а що не варто, говорить з людиною, вивчає її сторінки у соцмережі, визначає архетип — і лише потім формує стиль. Катерина до цього прийшла поступово: покинула роботу геодезиста і після кількарічної практики наважилась змінити фах і створила свій власний творчий простір. Про архетипи, стиль і не тільки ми розпитали Катерину у її творчому просторі «Балкон».

— Що ж таке архетип?

— Образи в нашій голові під­свідомо складаються з колек­тивного несвідомого. Саме Юнг (швейцарський психоаналітик, психолог. Авт.) ввів поняття ар­хетипу. Коли говоримо «воїн», у нас підтягується відповідна сю­жетна лінія, зовнішній вигляд, ха­рактеристика. Це борець, пере­можець, лавровий вінок, медалі, погони, стрій… Змісти підтягу­ються до слова, і вони зазвичай є однаковими у цілому світі. Ми спираємось на казки, історії, фільми, вся інформація «стягу­ється» в образи. Ці прообрази і є архетипами.

— Марк і Пірс (американський психолог та маркетолог. — Авт.) вивели систему 12 архетипів. Проаналізуйте кожен з них.

— Перший архетип — це дити­на: віра в чудо. В одязі це відо­бражається як речі з кишенька­ми, з простого матеріалу, щоб нічого не тиснуло. Часто за по­ведінкою — це перекладання обов’язків на когось: маму, ке­рівника…

— Хто з відомих особистос­тей відповідає цьому архети­пу?

— Якщо брати президента Зе­ленського, у нього поєднання двох архетипів — «паяца» і «ди­тини»: присутній сарказм і дитя­чість, бо несе у собі емоцію «все буде класно».

Архетип «друзяка» — це «кежуал"-одяг, вуличний стиль, його найбільше бачимо на вули­цях. Це люди, яких зустрічаєш і одразу хочеш обійняти, вони скорочують дистанцію. Однак такий архетип має мінус, бо на вулиці зливається з іншими людьми, не виділяється. Сюди можна віднести всіх американ­ських зірок, які ховаються від папараці.

Наступний архетип — «воїн». Це люди, які люблять шкіру, ме­тал, берці, військові елементи. Коли дивишся на таку людину, бачиш її стержень, її концентро­вану енергію. Ці люди готові до боротьби у будь-яку секунду. Та часто ці внутрішні герої вигоря­ють, бо забувають відпочивати. Люблять винагороди за вчинки, похвалу.

«Опікун» — уже саме слово розповідає про цей архетип. Цим людям притаманний альтруїзм, вони мають професію, яка допо­магає людям: психологи, лікарі, працівники банківської сфери… В одязі це англійський стиль: нія­кого оголеного тіла, аби не відво­лікати увагу. Це так званий офіс­ний стиль, блузи, піджаки, або уніформа.

«Шукач» — людина, яка не може всидіти на місці. Шука­чі не вміють заробляти гроші, їм цікаво відкрити щось нове, а далі думати, куди і кому ті зна­ння передати. Це важлива мі­сія, і її не можна принижувати у собі. «Шукач» — образ Індіа­ни Джонса, стиль «бохо», на­туральні кольори. Сумки — це величезні торби чи рюкзаки, в яких є все для пошуку незвіда­ного.

«Бунтівник» — це архетип на­ших революціонерів. «Бунтів­ник» є в кожному з нас. Зазви­чай це вихід із зони комфорту. В одязі — це рвані джинси, ме­тал, те, що максимально при­вертає увагу.

— А як щодо модних тен­денцій, трендів, коли сти­лісти кажуть, що ось це му­сить бути в кожній шафі?

— Я це називаю соціальним тиском, під який ми потрапля­ємо. Коли хочемо бути інди­відуальними, виділятись, але водночас бути у групі.

— Як працюєте ви? Веде­те клієнта за руку по мас­маркетах чи пропонуєте уні­кальні речі?

— Моє завдання — побачити у людині унікальне поєднання її характеру, душі, завдань «на за­раз»… Допомагаю людині поба­чити себе у дзеркалі справжню, бо інколи є купа ілюзій, накла­дених соціальним тиском. А далі шукаємо одяг, який може її протранслювати. Ми шукаємо себе, щоб знайти «своїх», бо на­лежність до групи — одна з ба­зових потреб. Особливо жінки йдуть за модою, щоби бути при­йнятими.

Після «бунтівника» приходить «естет», або «люблячий». Це світло у нас. Уся «б'юті"-сфера — архетип «естета». В одязі відо­бражається червоними, роже­вими кольорами, шкала від ніж­ності до пристрасті — від Кармен до мрійливої дівчинки.

Після «естета» — «творець». Це люди, які люблять світ, хо­чуть лишити після себе слід, так би мовити, уподібнення до Бога. Творці — трудоголіки, вони так занурюються у процес, що за­бувають їсти. Близькі люди біля них зазвичай страждають.

— Чи правильно я розумію, що консультацію у вас можна порівняти з сеансом у психо­лога?

— Щось схоже. Я люблю сенс і допомагаю знайти це в людині.

Далі архетип «правитель» — це костюми, статусність. Прави­тель завжди в епіцентрі. Це про владу і про відповідальність. Це люди, до яких все стікається, не лише гроші чи слава, а й негатив і претензії…

— У мене одразу образ По­рошенка в уяві…

— У нього змішаний архетип — «правителя» із «опікуном». Це батьківський тип, і візуально він із цим збігається. Від нього не йшли войовничі гасла, коли він говорить, це сприймається по-батьківськи. Якби його одягали у військову форму, ми все одно його б сприймали як тата, а не воїна, який веде у бій.

— Чому ж тоді Порошенку не довірили далі бути прези­дентом?

— Бо вимоги від суспільства були інші. Воно втомилось від революції, загроза минула, і спрацювала інша річ: коли від­ходимо від стресу — впадаємо у «дитинство».

— Після «дитинства» чого затребує суспільство?

— Це може бути архетип «опі­куна», або «мудреця"-експерта, які тверезо оцінюють ситуацію і розуміють, що треба розгрібати наслідки оцих веселощів.

Наступний архетип — «маг», або «чарівник». Це такий собі сірий кардинал. Маг виходить з процесу і спостерігає ззовні. Зазвичай це тонкочутливі люди, які багато уваги звертають на символізм, дрібниці. Одяг у цьо­го архетипу закритий, це мо­жуть бути якісь плащі або щось таке, що не привертає уваги.

Ще є архетип «мудрець» — експерти у своїй галузі, люди, які копають у глибину, аналізу­ють. Із мінусів — це холодний суддя, який може точково рани­ти. Шерлок Холмс — мудрець, у нього одяг теж продуманий, зі­браний, нічого зайвого. Це ви­шуканий одяг з дорогих матері­алів, але він не яскравий.

— Стів Джобс — «дитина» чи «мудрець»?

— Світ Джобс на початку сво­єї кар’єри ходив тільки в кос­тюмах. Це був архетип «пра­вителя». Зміг збудувати таку структуру тільки через «прави­теля». Потім перейшов у «му­дреця». Якщо подивитись на його гардероб — гольфи прості, але якісні. Чому «мудреці» спро­щують одяг? Щоб не витрача­ти свого дорогоцінного ресур­су та енергії на ці дрібниці. Але беруть дорогий матеріал, хоро­ші бренди.

Заключний архетип — «паяц», або «джокер» — ця людина за­вершує спіраль архетипів. Наше життя — це послідовність гра­бель: успіху, падінь, помилок, болю, радощів, досвіду. Оця здатність посміятись, прийня­ти все, що відбувалось, як до­свід, взяти найцінніше і піти з тим далі в розвиток — це вміння, яке полегшує життя. Поранити чи зачепити таку людину майже неможливо, у неї завжди є част­ка сарказму.

— Скільки коштує ваша кон­сультація?

— У мене є різні послуги: шо­пінг, розбір архетипів, консуль­тація онлайн: добір і розбір гар­деробу. Я навіть пересилала одяг українського виробника в Америку для своєї клієнтки… Комплексна послуга — 100 євро: ми розбираємо позиціонуван­ня у соціальній мережі, підбира­ємо одяг у магазині. Є супровід упродовж місяця, ця сума обго­ворюється індивідуально.

Схожі новини