Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Користь та шкода комбінованих оральних контрацептивів

За статистикою США, до 20% жінок використовують комбіновані оральні контрацептиви. Частота залежить від віку, соціально-економічних особливостей і сімейного статусу жінки

Фото Комунального некомерційного підприємства «3-тя міська поліклініка м.Львова».
Фото Комунального некомерційного підприємства «3-тя міська поліклініка м.Львова».

Що це за препарати? Які вони мають переваги та недоліки? На ці та інші запитання відповіла акушер-гінеколог Наталія Лащик.

— Наталіє Орестівно, що таке «комбіновані оральні контрацептиви»?

— Комбіновані оральні контрацептиви (КОК) — це препарати, які містять у собі поєднання двох синтетичних гормонів. А саме: естроген та прогестин (звідси й термін «комбіновані»), які прийма­ються у формі піґулок. Вони поді­бні за структурою до естрогену та прогестерону, що утворюються природним шляхом в організмі жінки. Завдяки цьому можуть ре­гулювати процес овуляції та да­ють змогу блокувати її, запобігаю­чи вагітності.

Зазначу, що комбіновані ораль­ні контрацептиви — це надійний метод контрацепції з ефективніс­тю понад 99%, якщо використову­вати препарат чітко та правильно. Це суттєва перевага. До того ж це дуже простий і зрозумілий метод — варто просто щодня прийма­ти пігулку. А здатність завагітніти швидко відновлюється після за­вершення приймання препаратів.

— Розкажіть про позитивні ефекти прийому КОК:

— Перелічу лише кілька з них.

По-перше, це надійний спосіб контролювати вагітність. Окрім впливу на овуляцію, оральні контрацептиви змінюють власти­вості слизу у шийці матки, стон­шують ендометрій, що в комплек­сі посилює протизаплідний ефект.

По-друге, вони знижують ри­зик виникнення багатьох пошире­них зараз жіночих хвороб, зокре­ма раку ендометрію та яєчників.

По-третє, КОКи блокують про­цес менструації або замінюють її кровотечею відміни (якщо робите перерви у прийомі препарату), внаслідок чого біль та рясні виді­лення тимчасово зникають.

— А якими є негативні ефек­ти?

— Так, це правда, вони мають і негативні ефекти. До основних належать:

  • підвищений ризик тромбо­утворення. На це треба звернути увагу, особливо тим, хто курить чи має в анамнезі інші фактори, що сприяють тромбозу;
  • сприяють виникненню арте­ріальної гіпертензії та серцево-судинних подій, як-от інсульт чи інфаркт міокарда;
  • підвищений ризик виник­нення раку молочної залози. Це особливо актуально для жінок, в сімейному анамнезі яких ця пато­логія вже траплялася або присут­ня мутація гена BRCA.

— Скільки можна приймати КОК безперервно?

— КОК можна приймати впро­довж усього репродуктивного пе­ріоду життя жінки. Стільки, скільки є потреба у контрацепції, тобто до менопаузи. Звісно, за умови, що в процесі приймання не виникають небажані реакції та/або протипо­казання. Аби пересвідчитися, що протипоказань та застережень немає, плануйте щорічний контр­ольний візит до гінеколога/ині. Перерви у прийманні КОКів по­трібні тільки за умови, коли жінка планує завагітніти. За інших ситу­ацій немає потреби переривати приймання препаратів.

— З чого слід розпочинати прийом КОКів?

— У будь-якому випадку до по­чатку прийому оральних комбіно­ваних контрацептивів треба піді­йти зважено. Раджу обов’язково повідомити свого лікаря про всі супутні захворювання та обтяже­ний сімейний анамнез.

Є велика кількість КОКів, які відрізняються діючими речови­нами та дозуванням. Обирати препарат самостійно, за пора­дами подруг чи рекомендація­ми з Інтернету, категорично не можна. Організм кожної жінки індивідуальний — і врахувати всі особливості може тільки лікар на очній консультації.