Передплата 2024 «Добрий господар»

Обстеження не займають багато часу, але саме вони можуть зберегти вам здорове життя!

Понад шістсот жінок у Львівській області стоять на обліку із раком молочної залози. Лікарі-мамологи стверджують, що перша стадія раку молочної залози виліковується у 90% випадків, друга — трохи рідше. Саме тому діагностування на ранніх стадіях — надважливе

Фото з архіву Наталії Рудик.
Фото з архіву Наталії Рудик.

На цьому наголошує лікар-рентгенолог Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Наталія Рудик, яка відповіла на низку запитань стосовно цього захворювання.

— Що таке мамографія?

— Мамографія — ефективний метод дослідження грудних залоз за допомогою спеціального рент­генівського апарата — мамогра­фа. Саме цей метод діагностики дозволяє виявити злоякісні ново­утворення чи інші зміни у грудній залозі.

— Як часто слід робити ма­мографію?

— Згідно з рекомендаціями Мі­ністерства охорони здоров’я, за відсутності скарг на здоров’я ма­мографію варто робити усім жін­кам 1 раз на два роки, починаючи із 40 років.

— Як підготуватись до дослі­дження?

— Такий метод скринінгу не пе­редбачає особливої підготовки. Перед проходженням мамографії жінці не варто використовувати креми, лосьйони чи інші засоби для тіла в ділянці грудних залоз, адже це може знизити якість діа­гностики. Перед проходженням обстеження потрібно також зняти прикраси з шиї та грудей.

Якщо мамографія проводиться не вперше, візьміть із собою по­передні знімки.

Однак слід зауважити, що ма­мографію не можна проходити вагітним жінкам та у період лак­тації.

— Коли варто робити таке обстеження та як воно відбува­ється?

— Мамографію варто виконува­ти з 5 по 12 день менструального циклу. Тоді груди менш болючі, і в жінки майже не виникає неприєм­них відчуттів під час обстеження.

Мамографія — швидка про­цедура, яка займає всього 5−7 хвилин. Після проходження мамо­графії жінка отримує результати і з ними має обов’язково відвідати лікаря-мамолога. Він проконсуль­тує пацієнтку та за необхідності призначить їй лікування.

Важливо, що мамографію грудних залоз не може замінити жоден інший метод діагностики, адже вона може виявити зміни, які неможливо побачити під час са­мообстеження чи огляду лікаря.

У Львівському онкологіч­ному регіональному лікуваль­но-діагностичному центрі для дослідження грудних залоз вико­ристовують сучасне та якісне об­ладнання, тож результати обсте­жень є дуже точними.

Дослідження, які проводимо в онкоцентрі, ми виконуємо за до­помогою сучасних цифрових ма­мографів. Тому можемо виявити дрібні структури, які неможливо візуалізувати на аналогових ма­мографах. Крім цього, суттєво зменшується доза опромінення на організм жінки.

— Чи бували випадки, що жінки відмовлялися від мамо­графії?

— Так, буває, відмовляються, бо, на жаль, вірять поширеним у суспільстві міфам.

— Яким саме?

— Один із найпоширеніших — що мамограму робити шкідливо, бо це опромінення. Але хочу ще раз наголосити, що сучасне об­ладнання опромінює мінімаль­но. Доза опромінення, яку жінка отримує в ході мамографії, мізер­на, і немає протипоказань зроби­ти рентген зуба чи грудної клітки у той самий день, що й мамогра­фію. Більше того, для кожної паці­єнтки цю дозу мамограф обирає індивідуально, враховуючи струк­туру і щільність залози й визнача­ючи кількість енергії, яку потрібно витратити, щоб отримати якісний знімок. Апарат не дозволяє лі­кареві задати дозу опромінення вручну. Мамограф не становить загрози не лише для пацієнток, які перебувають поруч із апаратом відносно недовго, а й для лікарів, які працюють в кабінеті постійно.

Другий міф — мамограму роби­ти боляче. Зазвичай обстеження безболісне. Стиснення молочних залоз може викликати диском­форт, але не біль. Болить лише тоді, коли є патологія, але й тоді біль триває кілька секунд. Ліка­рі наперед розповідають кожній пацієнтці, які відчуття може спри­чинити процедура. Це також зале­жить від больового порогу і пси­хоемоційного стану жінки. Але в будь-якому разі не треба слухати ні тітку, ні сваху, ні сусідку, які ска­зали, що це було боляче. Треба прийти і спробувати.

Отож, пам’ятайте: обстеження не займають багато часу, водно­час саме вони можуть зберегти вам здорове життя!