Передплатити Підтримати
  • You are here:
  • Високий Замок
  • Інтерв’ю
  • «Своєю роботою хочу довести, що є чесні, принципові керівники, які працюють на користь громади»

«Своєю роботою хочу довести, що є чесні, принципові керівники, які працюють на користь громади»

Сергій Івах — депутат Львівської міської ради, відомий своєю непримиренною позицією до корупції та знищення соціальної інфраструктури у місті. Львів’яни його знають як людину, яка наполегливо бореться за повернення громаді занедбаних стадіонів «Сільмаш» та «Торпедо», дитячих садків, обстоює розвиток соціально-спортивної інфраструктури.

Сергій Івах

А три місяці тому несподівано для багатьох Івах очолив Радехів­ську районну адміністрацію. Тоді багато хто скептично поставився до такого кроку, адже сам факт, що підприємець йде працювати в дер­жавні органи влади, викликає подив і нерозуміння (сум'яття). Але минув час, і тепер багато хто каже: «Раде­хівщині пощастило! От нам би тако­го керівника!».

Як за короткий час вдалося за­воювати довіру людей та перефор­матувати роботу державної адмі­ністрації, — у розмові із Сергієм Івахом.

— В Україні не часто можна по­чути, щоб мешканці схвально відгукувались про місцеву вла­ду. А про вас кажуть, що ви — не­стандартний керівник. У чому це проявляється?

— Насамперед у ставленні до лю­дей. У мене немає такого поняття — дні прийому. Я кожен день на зв’язку з людьми. І якщо в приймальні чека­ють люди, то не має значення, який сьогодні день і коли у мене за роз­кладом прийом. Ми спілкуємось і намагаємось максимально швид­ко вирішити їхні питання. Якщо ж я у від’їзді, то прошу секретаря одразу повідомляти мені про відвідувачів. Не виняток, що телефоную сам і за­питую, що сталось? Люди спочатку не вірять і, може, думають, що їх ро­зігрують. Але я за першої ж нагоди приїжджаю до них у село, і ми нама­гаємось все вирішити.

— Це справді нетипова пове­дінка для чиновника. Чому ви так чините, хочете сподобатись?

— Хочу допомогти! Навіщо від­кладати на потім те, що можна зро­бити сьогодні? Ми ж хочемо повер­нути довіру до влади. Крім цього, мені дуже приємно, коли бачу, що вдалося розв’язати проблему, яка роками не вирішувалась. Своєю роботою хочу довести, що є чес­ні, принципові люди, які працю­ють на користь громади, що у вла­ді є люди, які готові спілкуватись, вникати в їхні проблеми і оператив­но реагувати на них. І в результа­ті люди починають вірити в те, що у владі, яка раніше мало цікавилась їхніми проблемами, є люди, гото­ві працювати над покращенням їх­нього життя.

— Нещодавно минули перші сто днів вашої роботи на посту голови Радехівської РДА. Що вдалось зробити за цей час?

— У Радехові я чітко задеклару­вав пріоритети своєї роботи: освіта, культура, спорт. Звичайно, не буде­мо забувати про медицину, дороги, ЖКГ. Проте, якщо буде покращува­тись інфраструктура, то це покра­щить інвестиційний клімат у регіо­ні. Почав з тих питань, які роками не вирішувались в районі. До при­кладу, ремонти спортивних залів у школах. Одним з перших рішень на сесії було скерування першої суми коштів на ремонт спортзалу у СШ № 2 м. Радехова. На цей час уже за­вершено актовий зал у школі, а че­рез місяць — спортивний. Також ак­тивізували роботу з оформлення документів, щоб відновити роботу спортзалу у Павлівській школі, який теж роками був занедбаний. За­раз ми відновили всю технічну до­кументацію, виділили кошти на змі­ну ПКД, пройшли експертизу. Крім цього, скористались можливістю і подали документи на співучасть у програмі, згідно з якою з державно­го бюджету на відновлення об’єктів спортивної інфраструктури в цьому році виділили 150 млн грн. Ми до­кументи подали і очікуємо на по­зитивний результат. Маємо велику надію, що коли ці кошти виділять, то ще в цьому році почнуться роботи з відновлення спортзалу.

Ще одним моїм пріоритетом було відновлення басейнів. У районі зараз немає жодного, який би діяв! Наприклад, у селі Стоянові є неді­ючий басейн на 25 м, три доріжки і окремо — дитячий басейн. Я вва­жаю, якщо вдасться відновити його роботу, це не тільки дозволить по­кращити освітній процес, а й дасть можливість займатись професій­но спортом і фізичною культурою, проводити реабілітацію бійців АТО. Тому одним з перших кроків було виділення коштів на розробку ПКД для ремонту. Також ми скерува­ли документи на ще одну державну програму з відновлення басейнів.

Якщо говорити про освіту, то нам вдалося оперативно оформити право власності на всі навчальні за­клади в районі. Почали розробляти технічну документацію на відведен­ня земельних ділянок, щоб закріпи­ти їх за школами, дитсадками, і щоб ніхто ніколи не спромігся хоча б на метр зайти на територію навчаль­них закладів.

— Ви є депутатом Львівської міськради, часто критикує­те міського голову, а тепер самі працюєте у виконавчій структу­рі. Чи змінилась ваша думка про роботу державних органів вла­ди, бюрократію?

— Робота в адміністрації дала мені можливість ще раз перекона­тись, що проблеми створюють самі ж службовці. І дискусії створюють­ся тому, що немає повного поро­зуміння з депутатським корпусом. Коли ти робиш все чесно і прозоро, то немає додаткових дискусій. Інша річ, що бюджет району не дозволяє вирішувати глобальних питань. У районі створено дві ОТГ — Лопатин­ську і Радехівську. Є підприємства, які відійшли в ці ОТГ і туди ж спла­чують податки. Тому у нас немає ве­ликих фінансових резервів, щоб ви­рішувати глобальні проблеми. Але, незважаючи на це, я глибоко пере­конаний, що ми і без великих коштів можемо робити добрі справи в ра­йоні. До прикладу, однією з таких справ була програма із очищення джерел. Під час зустрічей з людь­ми я почув, що є джерела, які сьо­годні в занедбаному стані. Ми взя­лися за цю справу, хоча багатьом це здавалося чимось неймовірним. До цього процесу долучилось водне господарство Кам’янка-Бузького району, також відгукнувся сільський голова. І зараз маємо результат — очищене джерело. Друге джере­ло, яке ми почистили, — в селі Ми­колаєві, наступне — в селі Полове Йосипівка. Також ми провели інвен­таризацію всіх захисних споруд у Радехівському районі, зробили тех­нічну документацію, вирішили пи­тання щодо гідротехнічних споруд.

Крім цього, запланували про­вести обрізку омели. Побутує дум­ка, що бізнес не завжди співпрацює з владою. Співпраця з підприємця­ми, бізнесом є для мене пріорите­том у роботі. За ці три місяці мені вдалося відновити довіру бізнесу до влади. На моє переконання, го­ловне для будь-якого керівника — бути чесним з людьми. Ми можемо прикриватись будь-якими манда­тами, дипломами, але якщо немає сумління, совісті, то позитивно­го результату не буде. А наше за­вдання — збудувати міцну державу. І, як казав Любомир Гузар, хочемо жити в нормальній державі — пра­цюймо над тим, щоб законослухня­ність стала нормою поведінки для всіх громадян.

  • You are here:
  • Високий Замок
  • Інтерв’ю
  • «Своєю роботою хочу довести, що є чесні, принципові керівники, які працюють на користь громади»