«Навіть на перший погляд „євроблях“ поменшало»

Від розмитнення на Львівщині 12 тисяч «євроблях» до Пенсійного фонду надійшло 650 мільйонів гривень і мільярд 200 мільйонів — у держбюджет

Левко Про­кіпчук

У нуль годин 23 лютого завершилася дія перехід­них положень Податкового кодексу щодо пільгового (50%) оподаткування легко­вих автомобілів на євроно­мерах (так званих євроблях). Відтепер акцизний податок від розмитнення автомобілів стягуватиметься у повному обсязі. На це законодавство відводить ще три місяці — до 23 травня. Про те, що буде далі, та про підсумки й користь від дії пільгово­го періоду розмитнення журналіст «ВЗ» поспілкувалася із начальни­ком Львівської митниці ДФС Левком Про­кіпчуком.

— Пане Левку, скільки авто­мобілів розмитнили протягом пільгового періоду і які суми від цього надійшли до держбю­джету та Пенсійного фонду?

— Від 25 листопада минулого року до 24 лютого на Львівщині з пільговим коефіцієнтом оформ­лено 19 тисяч 941 транспортний засіб. З них понад 12 тисяч — ті, які були раніше в режимі тим­часового ввезення чи транзиту («євробляхи»). Близько 650 міль­йонів гривень від цього оформ­лення пішло в Пенсійний фонд і близько одного мільярда 200 мільйонів гривень — у держбю­джет. Плюс ще близько 65 міль­йонів — надходження від так зва­ного добровільного внеску (8500 грн.). Це якщо громадянин про­пустив термін або порушив умо­ви транзиту чи тимчасового вве­зення. Добровільний внесок був сплачений у 7720 випадках. Тоб­то це 7720 транспортних за­собів із тих майже 12 тисяч «євроблях», які оформили на Львівщині.

— Скільки ще залишилося «євроблях», які не оформлені і оформлені не будуть (тобто їх або здадуть на запчастини за кордоном, або просто зали­шать, бо розмитнювати їх не­вигідно)?

— Рахувати ці машини по ре­гіонах — нереально. Ми може­мо сказати, скільки у нас ма­шин перетнуло кордон, але не можемо сказати, чи вони лиши­лися на Львівщині, чи поїхали в Тернопіль, Хмельницький тощо. Останні цифри, які я чув, — 640 тисяч транспортних засобів за які станом на 24 листопада пе­ребували в Україні з порушенням термінів (транзиту чи тимчасо­вого ввезення). Це дає нам під­стави вважати, що ними корис­тувалися тут громадяни України. Загалом по Україні було оформ­лено близько 25% транспорт­них засобів, які перебували в режимі транзиту чи тимчасово­го ввезення. Знову ж таки, час­тину авто вивезли за кордон. Це ті власники, які порахували, що їм буде економічно недоцільно оформляти своє авто навіть по­при 50%-ву знижку. Очевидно, частина з них віддали свої авто на запчастини. Думаю, ніхто не скаже конкретну цифру, скіль­ки транспортних засобів ще за­лишилося в Україні. Але навіть на перший погляд видно, що у Львові «євроблях» на вулицях поменшало. Очевидно, їх стане ще менше після 23 травня, коли поліція отримає змогу зупиняти ці автомобілі і, маючи доступ до баз даних митниці, перевіряти, чи дотримується водій правил — аж до вилучення транспортного засобу.

Усі – на пільгове розмитнення! Від 25 листопада минулого року, коли запрацювали перехідні положення щодо розмитнення «євроблях», на в’їзді з Польщі до України різко збільшилися черги

— Це якийсь новий закон?

— Ні, це ті самі два закони № 2611 і № 2612. Просто це «ме­тод батога і пряника». Пільго­вий тримісячний період — це був «пряник». Ще три місяці люди зможуть узаконювати свої тран­спортні засоби, але вже без знижки. А вже після 23 травня вступають у дію ці великі штра­фи — 170 тисяч гривень і аж до можливості конфіскації машини, якщо порушення терміну транзи­ту чи тимчасового ввезення пе­ревищувало 30 днів.

— Уже зітхнули з полегшен­ням після того ажіотажу?

— Звичайно. Ми дуже пережи­вали, що не встигнемо в останній день оформити всіх, хто мав ба­жання, і максимально підсилю­вали особовий склад і ІТ-шників. Усі, хто був задіяний у процедурі митного контролю і оформлен­ня, працювали до нуля годин 23 лютого. Добре, що в переваж­ній більшості водії не відклада­ли оформлення до останнього дня, і це нам трошки допомогло. В останній день, 22 лютого, лише 15 автомобілів перетнули кор­дон (попередньо виставили де­кларацію) і оформилися. Осно­вний ажіотаж був на тиждень раніше. Максимальну кількість транспортних засобів ми офор­мили 20 лютого — 723 авто (а пе­ред набуттям чинності цих зако­нів ми оформляли в середньому 75 авто за добу). Далі вже пішло на зменшення. Зараз у нас в ро­боті близько 80 декларацій, які подано ще 22 лютого. Але через відсутність якихось документів чи коштів на рахунку ми не від­мовляємо в оформленні, дає­мо людині можливість подати ті документи чи переказати кошти, необхідні для сплати податку, на рахунки і вже після того будемо за­вершувати. Бо, згідно із чинним за­конодавством, якщо ми прийняли декларацію до нуля годин 23 лю­того, то застосовується законо­давство, яке діяло на той період, а саме — ці 50% знижки на акциз.

Не коректно говорять окремі експерти, що цей закон не мав позитивного ефекту, мовляв, багато автомобілістів все одно не узаконили свої авто. Я з цим не погоджуюсь, бо коли прийма­ли цей законопроект, передба­чали, що в Пенсійний фонд на­дійде близько одного мільярда гривень. А, як бачимо, по Укра­їні надійшло близько восьми мі­льярдів. Тобто у вісім разів біль­ше. Ясна річ, не всі громадяни скористалися цією пільгою. Але, напевно, 100% скористалися б, мабуть, лише тоді, якби взагалі не треба було платити податків.