Передплатити

Синтетичні наркотики для організму — як ядерний вибух

Підлітки змішують їх та ще й … запивають алкоголем!

Понад 1,5 тисячі — стільки молодих людей віком від 15 до 30 років перебуває на диспансерному обліку КЗ ЛОР Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень. Дітей, молодших за 15 років, — близько 140. «Однак ці дані не відображають реальної картини», — каже головний лікар КЗ ЛОР Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень Мирослава Кабанчик. Дехто з батьків старанно приховує, що їхня дитина є наркозалежною, і сподівається самотужки впоратися з проблемою. Дехто навіть не здогадується, що їхній нащадок вживає, приміром, психостимулятори, бо зайнятий своїм життям. Є й такі батьки, які заплющують очі на те, що їхній син чи донька курить марихуану, адже у Голландії вона легалізована. «Це все — не про мою дитину», — скажете. А ви уважно придивіться, щоб чогось не пропустити і щоб раптом потім не стало запізно…

— Де молодь бере нарко­тики? Це ж не картопля, що її можна на ринку або у будь-якому продуктовому магази­ні купити.

— Зверніть увагу, коли будете проходити вуличками міста (це важко не помітити) — на будин­ках є графіті з сайтами, де мож­на придбати будь-які наркотики. З рук у руки немає потреби збу­вати — замовлення здебільшого здійснюється через Інтернет.

— Як швидко розвивається наркотична залежність?

— Все залежить від того, який це вид наркотику. Якщо мова про психостимулятори, які пе­реважно вживають неповноліт­ні, тобто препарати синтетич­ного походження, залежність виникає буквально за три при­йоми!

Якщо раніше підлітки вжива­ли канабіс (це — природна речо­вина, навіть ширку видобували колись із макової соломки або маку), то зараз вживають син­тетичні препарати, де взага­лі складно говорити про чисто­ту наркотику — ніхто не знає, що у ці таблетки чи порошки додають. Часто, крім стимулювального ефекту, вони викликають психо­зи (наприклад, спайси виклика­ють шизофреноподібні психози, амфетаміни — галюцинації), які важко піддаються лікуванню.

— Які ознаки того, що ди­тина почала вживати нарко­тики?

— Між батьками і дітьми по­винні бути довірчі стосунки. Ди­тина не повинна рости у стра­ху. Якщо щось трапилось чи вона щось накоїла, не має бо­ятися зізнатись у цьому. По­винна знати, що батьки їй за­вжди допоможуть, зрозуміють, підтримають, не будуть крича­ти чи, у гіршому випадку, бити. Щодо симптомів, кожна любля­ча мама чи батько добре зна­ють свого сина чи дочку. Тому важливо бути пильним, якщо дитина стала занадто збудже­ною чи надто сонливою, зранку пізно прокидається. Це — перші дзвіночки. Насторожити пови­нна найменша зміна у поведін­ці, занадто розширені або, на­впаки, звужені зіниці.

За найменшої підозри необ­хідно звернутися по допомогу до фахівців, порадитись з нар­кологом, психологом, а най­важливіше — не замовчува­ти проблему. Часто батьки до останнього мовчать через со­ром, що їхня дитина є наркоза­лежною, думаючи: «Я з ним чи з нею впораюсь, насварю і це припиниться». Наркозалежні завжди обіцяють кинути, але, на жаль, ніколи обіцянок не дотри­мують. Не можуть. У наш відділ часто приходять вже тоді, коли дитина стала некерованою, ви­носить все з хати, батьки не да­ють ради.

— Чи є спеціальний ана­ліз, який на 100% може під­твердити, що підліток вживає наркотики? Що це за аналіз і де його можна здати?

— Найперше, що радимо батькам, — придбати одноразо­ві тести, які є доступними в ап­теках, щоб переконатися у тому, що їхня дитина справді вживає наркотики. Після цього можна пройти тести у нашій лаборато­рії, де є спеціальне обладнання, яке покаже вид наркотику і його кількість в організмі.

— Лікування — конфіденцій­не?

— У разі добровільного звер­нення анонімність гарантова­на. Інформація про пацієнтів, які перебувають у нас на облі­ку, є конфіденційною і надаєть­ся виключно правоохоронним і судовим органам, якщо про­ти пацієнта відкрито криміналь­ну справу. Всім іншим інстанці­ям такої інформації не надаємо.

— Чому підлітки вживають наркотики?

— Наркотична залежність є біопсихосоціальним явищем. Тут задіяні і психологічні, і со­ціальні фактори. Зараз спри­ятливий час для процвітання наркозалежності, оскільки не­має ні економічної стабільнос­ті, ні соціальної захищеності. Немає пріоритету сім’ї. Багато дітей виховуються у неповних сім’ях, де батьки розлучені або один з батьків працює за кор­доном, вихованням займають­ся бабусі. Діти, які навчають­ся, не знають, чи у перспективі зможуть знайти гідну роботу. Підлітки намагаються відійти від реальності, перейти в іншу, віртуальну, і роблять це з до­помогою комп’ютерних ігор, а також наркотиків та алкоголю.

— Як наркотичні речовини діють на організм?

— Вони є чужими для організ­му, який сприймає їх як отруту. Відбувається інтоксикація. Нар­котик нещадно діє на всі органи і тканини організму.

Оскільки ефект від ейфорії нетривалий, для того, щоб його подовжити, наркозалежні час­то змішують наркотичні речови­ни або приймають їх разом з ал­коголем. Наприклад, алкоголь, психостимулятори будь-якого виду і методон чи субітекс — два наркотики, протилежні за дією, і алкоголь! Люди не усвідом­люють, що у цей момент відбу­вається у мозку, та й загалом в організмі. Це схоже на ядерний вибух.

Внаслідок вживання мето­дону, субітексу, амфетамінів чи будь-яких інших синтетичних препаратів деградація особис­тості настає дуже швидко. Від­мирає кора головного мозку, і тоді «достукатися» до людини вже практично неможливо.

Фото авторки та з архіву «ВЗ»

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram