Передплата 2024 «Добра кухня»

Чому виникають онкозахворювання?

Серед причин — інфекції, регулярне вдихання тютюнового диму, вплив ультрафіолету тощо

Украй складно встановити, що ж насправді стало причиною раку у конкретного пацієнта. Фотоколаж Haleo.
Украй складно встановити, що ж насправді стало причиною раку у конкретного пацієнта. Фотоколаж Haleo.

Коли людина стикається з цим діагнозом, то, мабуть, перше запитання, яке собі ставить: «Чому я захворів/-ла?». І відповісти на нього часто неможливо. Адже причин онкологічних захворювань — так само багато, як і видів злоякісних пухлин.

Як пояснює відомий український онколог, д. мед. наук, професор кафедри онкології та радіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, академік Академії вищої школи України Борис Білинський, рак — це спільна назва широкої групи захворювань, які можуть вражати будь-які органи й системи людського організму.

Не кожна пухлина в організмі є раковою. Злоякісне новоутворення від доброякісного відрізняється тим, що аномальні клітини швидко та безконтрольно діляться й можуть проникати в навколишні тканини та інші органи. Це те, що ми називаємо метастазуванням.

Як виникає рак

Кожна клітина в організмі лю­дини має ядро, всередині яко­го є хромосоми. У кожній із цих структур записана т. зв. програ­ма життя клітин, тобто інформа­ція, як та чи інша клітина повинна поводитися, ділитися, які функції їй необхідно виконати й коли слід померти.

Як пояснює лікар, під впливом деяких явищ хромосоми можуть руйнуватися. Вони або додають певну інформацію, або, навпа­ки, її забирають, провокуючи тим самим мутацію, а саме неконтрольований поділ клітин.

«Чому наш організм не може протидіяти раку так, як протидіє, наприклад, мікробам? Тому що це наші (не сторонні. — Авт.) клі­тини. Проте ракова клітина від­різняється від нормальної тим, що виходить за рамки норми, стає „асоціальною“, „хуліганом“ у „суспільстві“ клітин. Вона не­контрольовано ділиться, й у неї немає контактного гальмування. Через цей безперервний поділ клітин утворюються клітини, які є неповноцінними, не здатними ви­конувати своєї функції. Крім цьо­го, вони „нетовариські“, не хочуть триматися одна одної і можуть поширюватися в інші частини тіла через кров і лімфу. А ще — пророс­тати у тканини та органи, порушу­ючи їхню функцію», — розповідає Борис Білинський.

Причини появи злоякісних клітин

За словами професора, існує кілька причин виникнення або прискорення розвитку раку.

Хімічні канцерогени, які потрапляють у повітря, яким ми дихаємо:

  • тютюновий дим;
  • азбест, який використовують для виробництва певних буді­вельних матеріалів;
  • автомобільні й заводські ви­киди.

Фізичні канцерогени:

  • руйнування озонового шару та вплив ультрафіолетового ви­промінювання (наприклад, якщо людина багато засмагає просто неба або часто відвідує солярії);
  • викиди шкідливих речовин внаслідок експлуатації атомних станцій.

Біологічні канцерогени — інфекції, які спричиняють:

  • деякі віруси;
  • бактерії;
  • паразити.

Генетика.

Існують мутації, які успадкову­ються від батьків і можуть підви­щити ризик розвитку злоякісних новоутворень. За статистикою, 10−15% онкозахворювань спри­чинені саме генетичними факто­рами.

«У моїй практиці траплялися випадки, коли з однаковим діа­гнозом приходили сестри-близ­нючки чи рідні брати й, на жаль, такі випадки не є рідкістю», — каже професор.

Гормональний дисбаланс.

«Підвищення рівня певних гор­монів також може збільшити ри­зик розвитку онкозахворювань. Так, поширеними видами злоякіс­них новоутворень є рак грудної залози та рак шийки матки у жі­нок й рак передміхурової залози у чоловіків. Часто це зумовлено збоєм у роботі ендокринної сис­теми», — додає Борис Білинський.

Щоб зменшити ризик розви­тку онкологічного захворювання, відомий онколог радить вести здоровий спосіб життя, бути фі­зично активним, відмовитися від усіх шкідливих звичок і регулярно проходити медичні огляди.

Схожі новини