Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Енурез у літніх людей

Зазвичай багато уваги приділяють лікуванню енурезу в дітей і підлітків, але нерідко з цією проблемою стикаються й особи старшого віку. Така патологія є у 10% чоловіків і майже 20% жінок після 60 років, а в старшому віці ще частіше. І хоча цей стан не становить загрози для життя, він значно погіршує його якість, призводячи до соціальної ізоляції, формування почуття власної неповноцінності, проблем у сім'ї

Фото з відритих джерел
Фото з відритих джерел

Розрізняють кілька ви­дів енурезу: функціональний, стресовий, ургентний і через переповнення сечового міхура. Ургентний пов’язаний із під­вищеною активністю м’язової стінки міхура, що призводить до підвищення в ньому тиску і зниження накопичувальної здатності. Причиною цього мо­жуть бути м’язові порушення неврологічного характеру, зо­крема центрального генезу.

Стресове нетримання сечі частіше трапляється у жінок і вкрай рідко у чоловіків. До чинників, що впливають на розвиток такої патології, на­лежать вагітність, природні пологи, що призводять до порушення еластичності уре­три. Порушення скоротливої активності виникає в разі по­рушення іннервації сечового міхура (травми, діабетична полінейропатія, операції на органах малого таза, ура­ження спинного мозку) або утрудненого сечовипускання. Причиною обструкції стають гіперплазія або рак передмі­хурової залози, звуження уре­три, опущення органів малого таза. Спершу відбувається компенсаторне збільшення м’язової сили сечового міху­ра, але надалі, за збереження причини, розвивається його слабкість, що призводить до неповного спорожнення. По­ступово об'єм залишкової сечі збільшується, призводя­чи до перерозтягнення і не­достатності сфінктера.

Функціональне нетриман­ня сечі може бути спричине­не порушенням когнітивних функцій, обмеженням рухли­вості або іншими факторами за нормальної функції сечо­видільної системи. Також та­кий стан може провокувати вживання антидепресантів, сечогінних, седативних засо­бів, вживання кави та алко­гольних напоїв.

Важливо врахувати скар­ги і пам’ятати, що чимало пацієнтів схильні прихову­вати проблему навіть перед лікарем. Тому урологи часто використовують спеціаль­ні опитувальники, що дають змогу уточнити симптоми за­хворювання. Об'єктивні дані допомагають отримати до­слідження простати в чолові­ків, УЗД нирок і малого таза, аналіз сечі, крові, деякі функ­ціональні дослідження.

Оскільки такий стан не становить загрози для життя, у більшості випадків лікування консервативне. Тактика за­лежить від причин, що спри­чинили енурез. Важливе зна­чення має лікування супутніх захворювань (цукровий діа­бет, аденома передміхурової залози, ниркова недостат­ність…), позбавлення чинни­ків ризику. Необхідно навчати пацієнтів практиці тренування сечового міхура, яка формує стереотип сечовипускання. У його основі лежить поступове збільшення періодів між по­ходами в туалет. За показан­нями уролога застосовують медикаментозне лікування та фізіотерапевтичні процедури.