Передплата 2024 «Добра кухня»

Чи правда, що сіль продовжує життя?

Вважається, що солоне лише шкодить здоров’ю. Однак в Інтернеті можна знайти безліч різної інформації. У тому числі, що сіль настільки корисна для здоров’я, що може збільшити тривалість життя. Але що про це каже наука?

Фото pexels
Фото pexels

Зазвичай солона їжа здається смачнішою. І цьому є два пояс­нення. Перше — сіль сприяє тому, що у травному тракті виділяються різні рідини та з’являється апе­тит. Друге — вона загалом покра­щує смак їжі, оскільки входить у реакцію з певними речовинами, які у ній є. Але як же впливає сіль на тривалість життя людини?

Є одне дослідження, резуль­тати якого показують, що люди, які вживають солоні продукти, живуть довше. Вчені зібрали дані про споживання натрію по всьому світу — у 181 країні. Вия­вилося, що на кожен грам збіль­шення середнього споживання натрію на добу очікувана трива­лість життя від народження стає більшою на 2,6 року. Що ж до очікуваної тривалості активного життя, 60 років, вона збільшу­ється на 0,3 року.

Але це зовсім не означає, що багато солі дозволить вам прожити довше. Річ у тім, що це дослідження має оглядовий ха­рактер. Більше того, як показу­ють останні наукові роботи аме­риканських вчених, чим більше солі в раціоні людини, тим вища ймовірність ранньої смерті з різ­них причин. І тривалість життя, навпаки, від солі скорочується. Це стало відомо після проведен­ня опитування серед понад 500 тисяч осіб віком від 40 до 69 ро­ків. Спостерігали за учасниками дев’ять років.

Валентина Миколів.

Схожі новини