«Мене не було на місці падіння ракети. Про трагедію почув з новин»

Як розпізнати у себе «травму свідка» та самостійно надати собі першу допомогу

Фото Chris Mackey&Associates
Фото Chris Mackey&Associates

Багато хто з нас чув про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Але мало знає про травму вторинного травматичного стресу (ВТС). Це не одне й те ж, як можна подумати спершу. ПТСР виникає після травматичної події, яку пережила людина. За оцінками Міністерства охорони здоров’я, ПТСР може розвинутися у кожного п’ятого свідка бойових дій.

Травма свідка — реак­ція на травматичну по­дію, безпосереднім учас­ником якої людина не була, але, наприклад, почула про неї з випуску новин чи від інших. Людина тяжко переживає по­бачене/почуте і відчуває глибо­кий стрес. Які симптоми ВТС та які існують способи самодопо­моги, розповіла травмотера­певтка, експертка із роботи з постраждалими від тортур, заступниця директора з пси­хологічного напряму Центру психічного здоров’я й реабі­літації «Лісова поляна» Тетя­на Сіренко. Рекомендації екс­пертка підготувала у рамках Всеукраїнської програми мен­тального здоров’я «Ти як?».

Як проявляється ВТС

Ознаки вторинного травма­тичного стресу можуть імітувати симптоми посттравматичного стресового розладу. Проте вва­жається, що у людей, які без­посередньо не були свідками травматичних подій, а спосте­рігали за ними, приміром, у ЗМІ чи в соцмережах, ПТСР не роз­вивається. Винятком можуть бути лише представники деяких професій, дотичні до подій, як-от медики, волонтери чи журна­лісти.

Що повинно занепокоїти

  • відчуття повного безсилля;
  • відчуття тривоги й страху;
  • відчуття провини та соро­му, що ви перебуваєте зараз у безпеці;
  • труднощі з тим, щоб пере­казати, що саме настільки силь­но зачепило вас за живе;
  • оніміння (відчуття, наче ві­дібрало мову);
  • поява панічних атак тощо.

Як допомогти собі

  • Важливо дотримуватися ін­формаційної гігієни. Обмежте пе­регляд/прослуховування інфор­мації про травматичну подію і загалом зменште її інтенсивність. Тобто ви або тільки слухаєте но­вини по радіо, або тільки читаєте про те, що відбулося, в газеті, або тільки дивитеся телевізор чи гор­таєте стрічку на новинному сайті.
  • Подбайте про базові по­треби: регулярне харчування протягом дня, достатню кіль­кість води та повноцінний сон.
  • Піклуйтеся про тіло. У цьо­му допоможуть дихальні впра­ви, йога і загалом будь-які усві­домлені фізичні навантаження.
  • Спробуйте знайти люди­ну, з якою ви можете поговори­ти про подію, що вас вразила. Якщо вам складно говорити про це з рідними, варто звернутися до психолога або зателефону­вати на лінію психологічної кри­зової допомоги.

Схожі новини