«Швидка» до лікарні довезе безплатно, але за медпослуги треба буде заплатити"

Українка, яка понад 20 років живе у Японії, розповіла про особливості тамтешньої системи охорони здоров’я

Фото FDLI
Фото FDLI

За час повномасштабного вторгнення рф Японія прийняла понад дві тисячі українських біженців. Це багато. За майже 40 років, відколи в країні визначили порядок прийому біженців, Японія схвалила лише 915 заявок з майже 88 тисяч. Одна з найбагатших країн світу, яка раніше неохоче впускала до себе шукачів притулку, відкрилася для українців, надавши їм житло, фінансову допомогу й психологічну підтримку. Отримують тут наші біженці й необхідні їм медичні послуги.

Як працює система охо­рони здоров’я в Японії, розповіла під час онлайн-семінару клінічна психологиня з 10-річним стажем Катерина Ха­намура. У Японії живе вже понад 20 років. Інформацію фахівчиня підготувала у співпраці з керів­ницею Японського товариства медсестринства в надзвичай­них ситуаціях, головою дослід­ницької організації EpiNurse, що займається поширенням ме­дичної інформації під час ката­строф, Канбарою Сакіко.

Хто платить за діагностику й лікування

Кожен, хто живе в Японії, по­винен мати медичне страхуван­ня. Це стосується й іноземців, які перебувають у країні понад три місяці. Безробітні, діти, сту­денти, пенсіонери й люди, які займаються незалежним біз­несом, охоплюються держав­ним медичним страхуванням. Це страхування надає муніци­палітет, оформлюють його в ме­рії. Працівники великих ком­паній, які працюють на повну зайнятість, мають корпоратив­не медичне страхування. Його оформляє роботодавець.

Українці, які евакуювалися до Японії (так там називають тих, хто переїхав до цієї країни через війну), охоплені державним ме­дичним страхуванням.

Спочатку людина отримує медичні послуги в лікарні та ап­теці: відвідує лікаря, за його скеруванням проходить обсте­ження, лікування (зокрема хі­рургічне), купує ліки за рецеп­том тощо. Усі послуги оплачує того ж дня, коли їх отримала. Оплата здійснюється на місці, після того, як пацієнт пред’явить посвідчення (страхову картку). Сума розраховується автома­тично — відповідно до страхо­вого статусу людини. Зазвичай це 30% від загальної вартості послуги. Для дітей до 6 років — 20%, для людей, старших за 70, — залежно від суми доходу.

Як правило, міста надають ді­тям додаткові пільги, тому ме­дичні послуги для наймолодших або повністю безплатні, або зі значною знижкою. «Наприклад, у Кобе, де я живу, медицина для дітей до трьох років є повністю безплатною. Після трьох років треба сплачувати 20% від повної суми. А от у Акасі (сусіднє місто) медицина безплатна й для ді­тей старшого віку. Щоб отрима­ти пільги від міста, потрібно за­здалегідь подати заяву у мерію», — пояснює Катерина Ханамура.

Якщо під час розрахунку па­цієнт не матиме при собі стра­хової картки, сплатить повну суму за надану послугу. Але піз­ніше може принести посвідчен­ня у лікарню, і та поверне гроші.

Існують медичні послуги, на які загальне медичне страху­вання не поширюється, і за них людина сплачує повну вартість. Це:

  • вакцина від грипу;
  • отримання медичної довід­ки від лікаря;
  • медичне обстеження за відсутності симптомів та про­блем зі здоров’ям, а також
  • найсучасніші види лікуван­ня.

Як потрапити на прийом до лікаря

Японія гарантує вільний до­ступ до медицини всім громадя­нам й іноземцям, які мають до­звіл на проживання в країні.

Перед тим, як проконсуль­туватися з вузьким фахівцем, не потрібно шукати та запи­суватися до сімейного лікаря, хоча існує можливість зверну­тися до лікаря загального про­філю. Наприклад, за сильних менструальних болів або під­озри на вагітність жінка може проконсультуватися як з гіне­кологом, так і з лікарем загаль­ного профілю. Так само, якщо болить вухо чи горло, можна відразу піти до лікаря «вухо-горло-ніс», а можна спершу до терапевта.

Спершу пацієнт звертаєть­ся до міської клініки або лікар­ні загального профілю й кон­сультується з лікарем. Залежно від симптомів і потреб хворого, лікар призначає лікування або скеровує людину до більш спе­ціалізованого закладу, запропо­нувавши на вибір кілька варіан­тів.

Як придбати ліки

Аптеки — поруч із лікарня­ми. Важливо придбати медика­менти у перші чотири доби піс­ля того, як лікар випише рецепт, — саме стільки часу той буде дій­сним.

Катерина Ханамура каже, якщо пацієнт витратить в одно­му медичному закладі протягом місяця понад 80 тисяч єн, йому можуть повернути певний від­соток з цієї суми.

У Японії сильнодіючі ліки можна придбати лише за ре­цептом від лікаря. Є медика­менти, які відпускаються без рецепта в міських аптеках чи в аптеках-магазинах Drug Store, де можна купити також засоби побутової хімії, косметику, діа­бетичні добавки тощо. Медич­не страхування покриває лише вартість рецептурних препара­тів.

В аптеках-магазинах також працюють фармацевти, з яки­ми можна проконсультуватися щодо симптомів й варіантів лі­кування.

Як отримати невідкладну медичну допомогу

«Швидку» в Японії можна ви­кликати цілодобово за номером 119. За тим самим номером там викликають і пожежників. Усі ви­клики — безплатні.

Транспортування до лікар­ні безплатне. А от за процеду­ри, які проводитимуть у медза­кладі, необхідно буде заплатити (в рамках медичного страху­вання). Якщо пацієнт у важкому стані й певні процедури потріб­но проводити безпосередньо під час транспортування, деякі з них також можуть бути платни­ми, але також у рамках медич­ного страхування.

Схожі новини