Передплата 2024 «Добрий господар»

Від ейфорії до депресії - один крок

Психіатри розповіли, як розпізнати у себе чи близького біполярний афективний розлад, і чи лікується це захворювання

БАР виникає переважно у молодому віці, 60-70% хворих – жінки. Фото Practo
БАР виникає переважно у молодому віці, 60-70% хворих – жінки. Фото Practo

Колись це психічне захворювання називали маніакально-депресивним психозом. Сьогодні - біполярним афективним розладом. За підрахунками фахівців, від БАР може потерпати до 1,5% населення.

Розпізнати біполярний розлад можна за циклічними перепадами настрою — від ейфорії до депресії. Ці перепади можуть тривати від кількох днів чи тижнів і до кількох місяців. Інтен­сивність кожного циклу також може від­різнятися.

Як пояснюють лікарі Рівненської об­ласної клінічної лікарні, манія та гіпома­нія — це два різні типи епізодів БАР, але симптоми їх схожі. Манія більш серйоз­на, ніж гіпоманія, оскільки викликає по­мітні проблеми на роботі, у соціумі й сто­сунках. Може призвести до того, що у пацієнта розвинеться психоз, який проя­виться відривом від реальності… У таких випадках без госпіталізації не обійтися.

Під час стадії піднесення людина від­чуває емоційне збудження і приплив енергії. Мислення стає стрибкоподіб­ним, мовлення — швидким. Людина не боїться ризикувати, тож часто поводить­ся необачно. Погано усвідомлює свої реальні можливості та вважає себе всемогутньою… Проте, коли на зміну ма­ніакальній стадії приходить депресивна, цей порив зникає. Людина втрачає інтерес до життя. З’являється зневіра у влас­них силах, зникає бажання що-небудь робити. На цій стадії людина може за­мислюватися про суїцид.

Епізоди піднесення супроводжу­ються такими ознаками:

 • необґрунтованим оптимізмом, за­веденістю;
 • підвищеною активністю;
 • перебільшеним відчуттям благопо­луччя й упевненості у собі (ейфорією);
 • зниженням потреби у сні;
 • незвичною балакучістю;
 • швидким потоком думок;
 • рішучістю;
 • проблемами з прийняттям рішень (людина купує речі, які їй не потрібні, вступає в ризиковані сексуальні стосун­ки, робить необдумані інвестиції).

Депресивний епізод проявляєть­ся:

 • пригніченим настроєм, відчуттям суму, порожнечі, безнадійності;
 • плаксивістю, роздратованістю;
 • помітною втратою інтересу до життя і відсутністю задоволення;
 • значною втратою чи, навпаки, збіль­шенням ваги, зниженням чи збільшен­ням апетиту;
 • безсонням або гіперсомнією;
 • тривожністю, сповільненою пове­дінкою;
 • втомою, втратою енергії, апатією;
 • зниженням здатності думати, кон­центруватися;
 • нерішучістю;
 • думками про самогубство чи спро­бами накласти на себе руки.

Біполярні симптоми можуть виника­ти під час підліткового періоду, вагітнос­ті або ж змінюватися залежно від сезону.

Фактори ризику, які можуть стати тригерами для біполярного афектив­ного розладу:

 • наявність родича з цим діагнозом;
 • смерть близької людини або інші психотравмувальні події;
 • зловживання наркотиками чи алко­голем.

Якщо помітили у себе або у когось з близьких такі ознаки, зверніться по допо­могу до спеціалістів. Вилікувати повніс­тю це захворювання поки що неможливо, але його можна успішно контролювати з допомогою ліків та психотерапії.

Нагадаємо, у ВООЗ підрахували, що через війну від ментальних розладів може страждати до 10 млн українців. Це приблизно чверть населення України.

Схожі новини