Симптомів немає, а рак кишківника є…

У третини пацієнтів на момент підтвердження діагнозу виявляють метастази у печінці та легенях

Фотоколаж SunState Family Practice
Фотоколаж SunState Family Practice

В Inspiration Family — благодійному фонді підтримки дорослих онкопацієнтів — розповіли, що може призвести до раку кишківника, як запідозрити це захворювання і чому важливо вчасно звернутися до лікаря й пройти діагностику.

Фактори ризику раку кишківника

 • Запальні захворювання шлунково-кишкового тракту: хвороба Крона, коліт, аденоматозні поліпи (ці новоутворення можуть з часом перероджуватися).
 • Похилий вік. Найчастіше захворю­вання розвивається в проміжку від 60 до 75 років.
 • Генетична схильність. Спадкові за­хворювання (аденоматозний поліпоз кишківника, синдром Лінча) підвищують ймовірність розвитку раку.
 • Неправильне харчування. Надмір­не вживання червоного та переробле­ного м’яса може підвищувати ризик за­хворіти на рак кишківника. Також у групі ризику люди, які споживають мало рос­линної клітковини: харчові волокна поси­люють перистальтику й сприяють своє­часній евакуації вмісту кишківника.
 • Ожиріння. У людей з надмірною ва­гою ймовірність виникнення ракової пух­лини більша.
 • Малорухливий спосіб життя.
 • Куріння і зловживання алкоголем.

Як проявляється

На початкових етапах рак товстої киш­ки ніяк не проявляється, проте у третини пацієнтів на момент підтвердження діа­гнозу вже є метастази у печінці та леге­нях. Симптоми колоректального раку є різними, залежать від локалізації і виду пухлини, її розміру, наявності метастазів у віддалених органах й інших факторів:

 • тупий біль у животі;
 • поява прожилків крові у калі та кро­вотеча з прямої кишки під час дефекації;
 • регулярні закрепи чи діарея;
 • стрічкоподібний стілець;
 • нудота, блювота, відсутність апети­ту;
 • здуття живота, спазми кишківника;
 • швидка втрата ваги;
 • анемія, блідість шкіри;
 • відчуття хронічної втоми, нездужан­ня.

Як вчасно діагностувати

Необхідно пройти скринінгову коло­носкопію — ендоскопічний огляд внутріш­ньої поверхні товстого кишківника. Це єдиний метод, який дає змогу виявити передракові новоутворення (поліпи) і ви­далити їх до того, як вони стануть злоя­кісними. Це слід зробити кожній людині, старшій за 50 років, навіть якщо у неї не­має жодних симптомів. Так можна запо­бігти розвитку раку кишківника, видалив­ши виявлені поліпи, або ж діагностувати хворобу на ранній стадії.

Якщо симптоми є, обстежитися по­трібно незалежно від віку.

Для людей, в сім'ї яких були випад­ки раку кишківника у родичів першої лі­нії (батьків, сестер або братів, дідусів чи бабусь) до 50 років, колоноскопію реко­мендується пройти за 10 років до того віку, коли його родичу встановили цей ді­агноз, навіть якщо людина не має симп­томів, які могли б насторожити.

Як підтвердити діагноз

Як і кожен інший онкологічний діагноз, рак кишківника підтверджується лабора­торно.

Під час колоноскопії лікар бере біо­псію (шматочок утворення) й відправ­ляє у лабораторію на гістологічне дослі­дження.

У випадку лабораторно підтвердже­ного діагнозу необхідно пройти додатко­ві дослідження:

 • КТ або МРТ з контрастом;
 • біохімічний аналіз крові та дослі­дження крові на онкомаркери.

Як лікувати хворобу

Пацієнту проводять оперативне втру­чання та хіміотерапію, а за пухлин прямої кишки — ще й радіологічне лікування. Які методи вибрати та в якому порядку, ви­рішує онколог залежно від локалізації та стадії захворювання.

Як наголошують в Inspiration Family, хвороба, виявлена на ранній стадії, ліку­ється у 90% випадків.

Схожі новини