Передплата 2024 «Добрий господар»

Під прицілом — лікарні та пологові

За рік повномасштабного вторгнення російські війська здійснили щонайменше 707 атак на інфраструктуру охорони здоров’я України та медичних працівників

Фото Associated Press
Фото Associated Press

У період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року окупанти здійснювали в середньому по дві атаки щодня, зокрема бомбардували лікарні, катували медиків, обстрілювали автомобілі швидкої допомоги й грабували медичні заклади. Найбільш інтенсивно росія завдавала ударів у березні, найменше — у серпні. Таку статистику озвучили в коментарі «ВЗ» в Українському центрі охорони здоров’я (UHC). Дослідження експерти провели разом з колегами з eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight і Physicians for Human Rights.

«Вони прекрасно знали, що це лікувальний заклад, — розповіла в інтерв'ю дослідникам директор­ка КНП „Баштанська багатопро­фільна лікарня“ Миколаївської області Алла Барсегян. — Ми ду­мали, що це хоч якось нас врятує. Але виявляється, що нічого свято­го в цій війні немає».

Кожна з атак на медичну інф­раструктуру — це удар по населен­ню, адже частина людей втрати­ла доступ до медичної допомоги, яка для них є життєво важливою. Менший відсоток дітей і дорос­лих вакцинувався. Багато пацієн­тів з хронічними захворюваннями змушені були перервати лікуван­ня. Опитування, яке провела Між­народна організація з міграції, по­казало, що кожен третій українець зіткнувся з браком доступу до ме­дичних послуг.

«Росіяни руйнують лікарні, шко­ли та енергетичну інфраструкту­ру, щоб досягти своїх військових цілей. Вони використовували цю вбивчу тактику й раніше — у Чеч­ні, Сирії і Грузії, але не відповіли за це. Якщо й сьогодні Росія уник­не покарання, ми побачимо ще ба­гато зруйнованих медзакладів, які будуть використовуватися як засіб ведення війни в майбутньому. Не­покаране зло завжди зростає», — підкреслює співавтор звіту та спів­засновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Атаки на охорону здоров’я у зо­нах конфліктів є глобальним яви­щем. Однак систематичне зни­щення росією української системи охорони здоров’я вирізняється за своїми масштабами й жорстокіс­тю. Понад третина усіх зафіксо­ваних атак у світі у 2022 році були скоєні саме в Україні, яка зазнала російського вторгнення.

Разом зі звітом експерти пре­зентували інтерактивну мапу ро­сійських атак. Дані фахівці збира­ли, здійснюючи польові візити до лікарень, огляд і фотофіксацію по­шкоджень, а також проводячи на­півструктуровані інтерв'ю з по­страждалими та свідками. Згідно з цією інформацією, у західних ре­гіонах медична інфраструктура постраждала у Рівненській облас­ті, медперсонал — у Львівській.

Рік російської агресії в цифрах

  • Загарбники пошкодили або зруйнували повністю 218 ліка­рень та амбулаторій.
  • Здійснили 65 атак на авто­мобілі екстреної медичної допо­моги.
  • 181 раз атакували іншу ме­дичну інфраструктуру: аптеки, центри переливання крові, сто­матологічні поліклініки, лабора­торії тощо.
  • 86 разів нападали на ме­дичних працівників. Щонаймен­ше 52 медиків поранили, 62 — убили. Багатьом погрожували, незаконно ув’язнювали, брали в заручники й змушували працю­вати в умовах окупації.
  • Пошкодили кожен десятий заклад охорони здоров’я в Укра­їні. Найбільші руйнування зафік­совано у трьох східних областях — Харківській, Донецькій і Луган­ській, а також на Херсонщині та Київщині.
  • У Маріуполі пошкодили або зруйнували 8 з 10 місць, де на­давали медичну допомогу насе­ленню.
  • 48 лікарень у 10 областях окупанти обстрілювали повтор­но, що дає підстави стверджува­ти: медзаклади росіяни атакува­ли навмисно.

Схожі новини