Передплата 2024 «Добре здоров’я»

«64% українців вважає, що при застуді можна приймати антибіотики»

З 1 серпня протимікробні препарати українські аптеки відпускають виключно за електронними рецептами

Втім, і в цьому правилі є винятки, адже в країні триває повномасштабна війна, а людям потрібно забезпечити доступ до медичної допомоги.

Хто може виписати е-рецепт на антибіотик? Як бути тим, у кого немає смартфона? Чи правда, що невдовзі без електронного рецепта не купиш жодних ліків? Ми зібрали відповіді на найпоширеніші запитання, які давала заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич у численних відеоінтерв'ю українським ЗМІ.

Чи на часі таке нововведення?

Відпуск антибіотиків за ре­цептами — не щось нове. Така норма діяла в Україні давно. З 1 серпня МОЗ лише ввів додат­ковий цифровий інструмент — електронний рецепт. У перспек­тиві це дозволить побудувати ефективну систему клінічного моніторингу, щоб ми могли від­стежувати призначення лікарів та ефективність тих чи інших препаратів.

Контроль за відпуском рецеп­турних лікарських засобів — одне з «домашніх завдань» України перед вступом в ЄС. З анти­біотиків почали, щоб запобігти антибіотикорезистентності, яку Всесвітня організація охорони здоров’я визнала однією із 10 загроз людству.

64% українців помилково вва­жає, що приймати антибіотики можна при вірусних інфекціях, зокрема застудах. Але коли вда­ються до антибіотикотерапії не тоді, коли це потрібно або засто­совують не в тому дозуванні, в якому слід, при виникненні більш серйозних захворювань, таких, як туберкульоз, сифіліс чи холе­ра, ці ліки вже не подіють.

Антибіотики в усьому світі є рецептурними препаратами. Це означає, що приймати їх можна лише за призначенням лікаря. Профільний фахівець оглядає лю­дину і вирішує, як її лікувати. Елек­тронний рецепт на антибіотики унеможливлює самолікування і дозволяє контролювати відпуск цих ліків.

Коли на антибіотики виписува­лися лише паперові рецепти, було багато порушень. Запровадження е-рецепта — це перший крок, щоб у перспективі повністю перейти на електронний документообіг при призначенні й відпуску рецеп­турних препаратів.

Чи будуть надалі виписуватися паперові рецепти, чи тільки електронні?

Поки триває війна, повноцін­но це рішення не запрацює. Є медичні заклади, в яких немає технічної можливості виписува­ти електронні рецепти. Напри­клад, вони ще не під'єдналися до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), у закладі від­сутнє електроживлення або є інші проблеми. У таких випадках і на­далі виписуватимуться паперові рецепти. Так само, якщо лікар ви­писав рецепт на екстемпоральні ліки (ті, які виготовляються на базі аптеки) або ті, які відпускаються на пільгових умовах, тобто за ко­шти місцевих бюджетів.

Чи можна на період дії воєнного стану придбати антибіотик без рецепта?

Є два винятки з правил.

Перше. Заклад може розта­шовуватися на тимчасово окупо­ваній території, в районах, де ве­дуться активні бойові дії. Пацієнт може втратити зв’язок з лікарем. Зрозуміло, що в ситуації, коли є загроза життю й здоров’ю, анти­біотики відпускатимуться без ре­цепта.

Друге — це волонтерські ініціативи, коли відбувають­ся поставки ліків військовим або гуманітарна допомога на­селенню. Волонтерам дозво­лили закуповувати антибіотики гуртом у дистриб’юторів без рецепта Але 1. Це має бути офіційно зареєстрована юри­дична особа. 2. Волонтери му­сять звернутися до військової частини або медичного закладу та дізнатися, яких ліків ті по­требують. Закупівля препаратів у дистриб’юторів відбувається у тій кількості, яка попередньо вказувалася у запитах.

Як отримати рецепт на антибіотик?

Необхідно звернутися або до сімейного, або до іншого лікуючо­го лікаря за місцем перебування. Такий рецепт може виписати й стоматолог.

Якщо людина не уклала ще декларації зі сімейним лікарем або втратила з ним контакт, на­приклад, це внутрішній пере­селенець, може звернутися до найближчого медичного закладу (державного чи приватного), до будь-якого лікаря відповідного профілю. Той проведе огляд і діа­гностику та зробить призначення, тобто випише електронний або паперовий рецепт. Після цього пацієнт може звернутися до будь-якого аптечного закладу і за ді­ючою речовиною, що вказана в рецепті, із зазначенням потрібно­го дозування, вибрати препарат по торговій назві, орієнтуючись на свій бюджет.

Звісно, ми закликаємо обра­ти сімейного лікаря та укласти з ним декларацію, щоб постій­но бути в контакті та отримува­ти фахові консультації з питань здоров’я.

МОЗ дозволило виписувати рецепти на антибіотики серед­ньому медичному персоналу в селах. Досі фельдшер міг лише продовжити рецепт лікаря, а медсестри й акушерки взагалі не мали такого права. Це дозволить розв’язати проблему, коли через нестачу лікарів у сільській міс­цевості пацієнт міг залишитися без необхідних йому ліків. Однак така опція не поширюватиметь­ся на населені пункти, де немає проблем із доступом до лікаря.

Чи передбачена відповідальність для аптек, які захочуть обійти заборону і продати антибіотик без рецепта?

Чинне законодавство передба­чає, що аптечні заклади, які пору­шують правила відпуску будь-яких рецептурних лікарських засобів (не тільки антибіотиків), повинні притягатися до відповідальності. Парламент ухвалив у першому чи­танні законопроєкт, який посилює цю відповідальність та збільшує розмір штрафних санкцій.

Чи правда, що невдовзі всі ліки в Україні продаватимуть лише за рецептами?

Потрібно розділити поняття. Є препарати, які відпускаються ви­ключно за призначенням лікаря. А є ліки, які дозволяється відпус­кати без рецепта. Це, наприклад, знеболювальне та жарознижу­вальне.

Ліки, які потребують призна­чення лікаря, є сильнодіючими. До них належать, зокрема, й ан­тибіотики, а також наркотичні та психотропні препарати. З наступ­ного року МОЗ планує запрова­дити електронний рецепт на всі рецептурні препарати.

Коли антибіотики стануть «Доступними ліками»?

Наразі антибіотики не підляга­ють відшкодуванню за цією про­грамою, але таку можливість МОЗ обіцяє розглянути наступного року.

Як виглядає електронний рецепт та як його реалізувати в аптеці, якщо в людини немає смартфона?

В ЕСОЗ працює близько 6 ти­сяч закладів охорони здоров’я, зареєстровано 35 млн пацієнтів. При зверненні пацієнта лікар вно­сить запис до електронної систе­ми та формує там електронний рецепт.

У перехідний період, який ді­ятиме до 31 грудня 2022 року, лі­кар додаватиме до електронного рецепта інформаційну довідку, де буде вказуватися призначення, хто виписав рецепт та інша важ­лива інформація. Це актуально для тих людей, які не мають смартфо­ну. З цією довідкою пацієнт може звернутися до будь-якого аптеч­ного закладу, зокрема й того, який не підключений до ЕСОЗ.

Наскільки захищені медичні дані?

Усі дані, які зберігаються в електронній системі охорони здоров’я, — надійно захищені від­повідно до міжнародних стандар­тів. Доступ до них мають лише медичні працівники. І до втор­гнення, і після 24 лютого ЕСОЗ піддавалася низці кібератак. Але жодного зливу медичних даних не відбулося.

Чи потрібно буде отримувати рецепт на ліки для тварин?

Регулювання відпуску рецеп­турних ветеринарних препара­тів здійснюватиметься за тими ж правилами, що й раніше, — на антибіотик потрібен буде рецепт ветеринара.

Схожі новини