«Уявіть труби, якими вода постійно подається під тиском. Те саме відбувається з нашими судинами»

Лікарка розповіла, чому навіть в умовах війни важливо контролювати артеріальну гіпертензію

Що робити, якщо у вас підвищився артеріальний тиск, а поряд немає лікаря? Немає навіть ліків під рукою? На ці та інші запитання відповіла під час вебінару на тему «Високий тиск під час війни: як із цим боротися?», організованому Центром громадського здоров’я України, директорка КНП «Великогаївська АЗПСМ» Оксана Луцька. Питання гості ефіру задала в. о. заступниці генерального директора Центру громадського здоров’я України Ірина Сорока.

– Один зі симптомів артері­альної гіпертензії – головний біль. Це знають всі пацієнти з цим діагнозом. Якщо немає можливості проконсультувати­ся з лікарем (наприклад, лю­дина тривалий час перебуває в укритті), радили б просити допомоги у тих, хто поряд, хто хворіє на цю недугу чи не хворіє, але має гіпотензивний препарат у своїй аптечці та може ним поділитися?

– Звісно, є препарати, які кон­кретному пацієнту не дуже під­ходять, і для нього ліки мусить підібрати лікар. Але якщо це не­можливо, то, безумовно, коригу­вати тиск краще тими препарата­ми, які людина може отримати у цей момент. Після цього слід шу­кати можливість сконтактуватися з медиками, адже підвищений тиск може мати серйозні наслід­ки.

– Чи рекомендуєте ви своїм пацієнтам для зниження арте­ріального тиску використову­вати гірчичники – накладати їх на литки, потилицю або ший­ний відділ хребта?

– Я таких рекомендацій не даю, проте коли ресурси обмежені, то це допустимо. Можна, наприклад, зробити гарячу ванночку для ніг. Якщо болить голова, а під рукою нічого немає, можна змочити рушничок у холодній воді і при­класти його до лоба.

– Людина знає, що хворіє на артеріальну гіпертензію, контролює свій тиск і бачить, що він перевищує стандарт­ні цифри. Як собі допомогти? Уявімо ситуацію, що у неї є під рукою ліки, які вона зазвичай використовує для контролю артеріального тиску.

– Якщо немає можливості проконсультуватися з медичним працівником і тиск у неї стійко під­вищений, можна пробувати збіль­шити дозу цих препаратів.

– Яка доза є мінімальною, а яка – максимальною? Скільки таблеток може прийняти, щоб був від цього ефект, але щоб не нашкодити? От, скажімо, при­йняла людина препарат, через пів години поміряла тиск, а він так і не знизився. Скільки ще разів може прийняти ліки? 2-3 рази?

– Усі сучасні препарати, як правило, тривалої дії. Їх засто­совують, приміром, раз на добу. Тому ні за 30 хвилин, ні навіть за 1-2 години вони істотно не поді­ють. Тож не варто їх часто при­ймати.

Якщо маєте доступ до Інтерне­ту, можете зайти на сайт tabletki.ua та ознайомитися з інструкцією до медичного препарату. Зазви­чай у всіх інструкціях вказується максимальна добова доза. Бажа­но її все-таки не перевищувати. Ті дози, які призначають лікарі, переважно не є максимальними, тож є можливість їх збільшити. Але знову ж таки: якщо у цей мо­мент ви не можете проконсульту­ватися з медичним працівником. Якщо можете, фахівець більш чітко пояснить, що та як викорис­товувати, оскільки передозування – це також не дуже добре.

– Якими мають бути цільові показники артеріального тиску для людей, що хворіють на ар­теріальну гіпертензію? Чи від­різняються вони залежно від віку чи супутньої патології?

– Цільовий показник – 140/90 мм рт. ст. За домашнього вимірю­вання – 135/85. Для осіб, старших за 80 років, цільовим показником може бути 150/90 мм рт. ст., за до­машнього вимірювання – 140/85. Цільовий показник буде нижчим у пацієнтів з діабетом та захворю­ваннями нирок.

– З чого починається ліку­вання артеріальної гіпертен­зії? Як добирати гіпотензивний препарат?

– Починаємо, як завжди, з модифікації способу життя. Ро­бимо все можливе, щоб неме­дикаментозними засобами ско­ригувати свій артеріальний тиск:

  • відмовляємося від куріння;
  • зменшуємо кількість солі;
  • дотримуємося дієти;
  • не забуваємо про фізичну активність;
  • зменшуємо індекс маси тіла.

Це ті речі, які повинні обов’язково виконуватися. Але якщо наш тиск перевищує 140/90 мм рт. ст., і ми використовуємо всі ці не­медикаментозні засоби корекції артеріального тиску, то, звичай­но, повинні використовувати ще і якісь медикаменти. Тобто якщо артеріальний тиск – 130-139/85-89 мм рт. ст., ми коригуємо спосіб життя і міряємо артеріальний тиск 1 раз на 12 місяців. Доцільність медикаментозного лікування слід розглянути, якщо є цукровий діа­бет або захворювання нирок.

Якщо тиск 140/90 мм рт. ст. і вищий, так само обов’язково по­чинаємо з модифікації способу життя. Лікар додатково обстежує такого пацієнта, і якщо у нього на­явне ураження органів-мішеней, тривалість первинного спостере­ження (модифікації способу жит­тя) скорочується до 1-4 місяців. Якщо цього виявляться недостат­ньо, призначається гіпотензивна терапія. Лікар обирає препарати, які підходять конкретно цьому па­цієнту.

Якщо тиск підвищується до 160-170/100-110 мм рт. ст., тут, звичайно, також потрібно кори­гувати спосіб життя (це актуально для всіх), але медикаментозну те­рапію ми підбираємо відразу.

– Ви згадували про органи-мішені. Що це за органи?

– Щоб пояснити своїм паці­єнтам, що їм необхідно постійно приймати препарати, які я їм при­значила, я наводжу простий при­клад. Уявіть ізольовану систему водопостачання, труби, якими вода подається під постійно під­вищеним тиском. Що з часом від­бувається з трубами? Пацієнти мені кажуть: «Та вони тріскають!». А що відбувається з помпою, яка працює за умов постійно підви­щеного тиску у такій системі во­допостачання? «Помпа зношуєть­ся і ламається».

Органи-мішені – це ті органи, які найбільше страждають у цій ситуації:

  • серце;
  • мозок;
  • нирки;
  • очі.

Їх треба особливо пильнувати. Стежити, чи немає гіпертрофії лівого шлуночка, а для цього по­трібно зробити електрокардіо­граму та рентгенографію органів грудної клітки. Визначити, чи не­має альбумінурії (підвищеного виділення білка зі сечею. Авт.). Якщо діастолічний (нижній. Авт.) тиск перевищує 120, поди­витися очне дно. Це потрібно для того, щоб ми орієнтувалися, як правильно вести такого пацієнта.

– Що робити людині, якщо у неї, навпаки, низький тиск? Скажімо, 90/50 мм рт. ст.?

– Я у таких випадках пропо­ную випити теплого солодкого чаю. Не кави, а власне чаю, і за­галом вживати більше рідини. Дуже часто у стресових ситуаціях ми не контролюємо своїх базових потреб. Людина може мало пити. Грудка стоїть у горлі, не може ковтати. Може також харчуватися з порушеннями. Звичайно, по­трібно зрозуміти, чому тиск зни­жений. Чи це наслідок дії якихось медичних препаратів, які людина прийняла, щоб знизити артері­альний тиск, чи він у неї знижений з огляду на ті причини, про які я згадала. Якщо є можливість діс­тати елементарну настоянку еле­утерококу чи женьшеню, то можна використати їх.

– Артеріальна гіпертензія – безсимптомна. Можете сказа­ти, з якого віку треба починати регулярно вимірювати артері­альний тиск?

– Я б рекомендувала регуляр­но вимірювати артеріальний тиск, починаючи зі 40 років. Звичайно, якщо є спадковий фактор, хворіє хтось з родини, то це треба по­чинати робити раніше. Якщо вже встановлено, що у людини є ар­теріальна гіпертензія, регулярно контролювати артеріальний тиск потрібно й у значно молодшому віці.

– Чи є якісь особливості лі­кування артеріальної гіпер­тензії у молодому віці – 18-35 років? Чи ці схеми лікування – стандартні для всіх?

– Для початку такого пацієнта треба ретельно обстежити, адже причин виникнення захворювання багато незалежно від віку. Тільки після цього можна визначатися з тактикою лікування. Молода лю­дина повинна мати добру якість життя, і ми маємо бути певні, що вона доживе до похилого віку.

Я десь вичитала, що вихід на пенсію може бути одним із факто­рів зниження артеріального тиску (усміхається) і людині більше не потрібно приймати препарати. Напевно, так є: людина заспокою­ється – її стан нормалізується.

Ще один цікавий факт (що­правда, це закордонні дані): якщо артеріальна гіпертензія не була з дуже високими цифрами, за умо­ви проживання у будинку для лю­дей похилого віку тиск нормалізу­ється, людина добре почувається і немає потреби проводити їй ме­дикаментозне лікування.

– Що має бути у тривожній валізці гіпертоніка?

– Якийсь мінімум препара­тів, які зазвичай використовує ця людина, і це стосується не тільки артеріальної гіпертензії, а й інших хронічних захворювань, які у неї є.