Рекордне зростання цін

Інфляцію, яку під час пандемії розігнали багатомільярдною «підтримкою», триматиме на високому рівні агресія рф проти України

На високу інфляцію, тобто зростання цін, скаржаться зараз не лише українці. У США зафіксовано найвищу інфляцію за 40 років, а у деяких країнах зони євро інфляція подолала 20-відсотковий рубіж. У сусідній Польщі інфляція у червні сягнула 15,6%, це найвищий показник за останні чверть століття. За прогнозами експертів, найближчим часом зростання цін не припиниться. Інфляцію, яку під час пандемії розігнали у світі багатомільярдною “підтримкою” (надрукованими грошима), триматиме на високому рівні путінська агресія проти України, одним із наслідків якої стало подорожчання енергетичних ресурсів.

Інфографіка Eurostat
Інфографіка Eurostat

Про зростання цін світові ЗМІ ак­тивно пишуть останніми тижнями, однак проблема з’явилася наба­гато раніше. Під час пандемії коронаві­русу головною економічною проблемою вважали необхідність підтримати попит, який швидко слабшав (відповідно, пада­ло й споживання). Аби втримати підпри­ємства на плаву, уряди багатьох країн, зокрема європейських, розробили ба­гатомільярдні програми фінансової під­тримки своїх економік. Експерти ще тоді прогнозували, що емітовані (фактично, надруковані) “ковідні” гроші спричинять неабиякі проблеми у майбутньому... На жаль, ті експерти мали рацію.

Іншими економічними проблемами пандемії були розірвані ланцюги поста­вок, зменшення пропозиції певних то­варів і, як наслідок, зростання цін. Вар­тість вантажних перевезень під час пандемії також не зменшилася... Утім, через два з половиною роки після спа­лаху ковіду світ більше потерпає через енергетичну кризу, яку загострив напад рф на Україну.

Як зазначив у Business Insider еконо­міст Бен Вінк, висока інфляція, яку спо­стерігаємо у цілому світі, спричинена глобальним тиском, під яким перебуває нині економіка.

В Іспанії, яка є четвертою економі­кою зони євро, рівень інфляції сягнув у червні 10% (у травні було 8,5%). Причи­ною, констатує Business Standard, є по­дорожчання енергоносіїв і харчів.

У найбільшій в ЄС економіці Німеч­чини інфляція у червні дещо сповільни­лася (порівняно з травнем) – до 8,2%. На думку експертів, це стало можли­вим завдяки введенню дешевого квит­ка у громадському транспорті (9 євро на місяць), який спонукав багатьох нім­ців проміняти своїх “залізних коней” на трамваї і автобуси. Як наслідок, попит на автозаправках, який гнав усі ціни до­гори, у червні трохи зменшився.

Утім, інфляція знову може зростати, адже зниження податку на пальне, за­проваджене у червні, – лише тимчасо­вий захід.

Економісти побоюються також, за­значає Business Insider, повного при­пинення поставок газу з рф... Звісно, трохи понад 8% інфляції – це не так і ба­гато. Але у Німеччині, де ціни так швид­ко не росли майже пів століття, вважа­ють інакше.

У Чехії інфляція у травні станови­ла 16% (у квітні було 14,2%) – найбіль­ше з 1993 року. Суттєво подорожчали продукти харчування. За даними Чесь­кого статистичного управління, борош­но за рік зросло у ціні на 64,6%, м’ясо – на 7,3%, молоко – на 42,1%, масло – на 51,9%, а яйця – на 33,8%. Природний газ подорожчав у Чехії на 49,2%, вугілля й дрова – на 30,1%.

Три держави Балтії, Латвія, Литва та Естонія, у травні стали в ЄС лідерами за рівнем інфляції. В Естонії він сягнув 20%, у Литві – 18,5%, у Латвії – 16,8%. (На четвертому місці – вищезгадана Че­хія).

Бельгійські ЗМІ пишуть, що у червні інфляція наблизилася до 10%. Найбіль­ше, на 56% за рік, подорожчали у Бельгії енергоносії, що безпосередньо відчува­ють домогосподарства.

“Кліматичні цілі відходять на другий план, бо країни повертаються до вугілля – як єдиної гарантії енергії після закін­чення літнього періоду”, – зазначає The Brussels Times.

Травнева інфляція у США (це найбіль­ша економіка світу) становила 8,6%. По­рівняно з травнем минулого року, диз­пальне подорожчало майже на 107%, а бензин – майже вдвічі... У Бразилії, за даними Bloomberg, ціни у травні зросли на 12%. А світовим рекордсменом є, ма­буть, Туреччина: за даними TUIK, у черв­ні інфляція у Туреччині становила... по­над 78% (у травні було “лише” 73,5%). Це рекорд із 1998 року.

Різке зростання цін у Туреччині мож­на пояснити, зокрема, обвалом ту­рецької ліри, яка протягом року втрати­ла майже половину своєї вартості щодо долара США, констатує AFP. А на думку Reuters, інфляцію у Туреччині додатково “підігрівають” економічні наслідки ро­сійського вторгнення в Україну.

Що далі? На жаль, райдужних прогно­зів економісти не дають.

Світовий банк у своєму звіті “Глобаль­ні економічні перспективи” передбачає, що в умовах війни в Україні, зростан­ня інфляції і підвищення центральними банками процентних ставок світове еко­номічне зростання 2022 року практично припиниться.

Імовірно, перед нами, сказано у звіті, ще кілька років інфляції вище середнього рівня й водночас економічного зростан­ня нижче середнього рівня. Найбільше це вдарить по малих і середніх економі­ках. Також у світі можна очікувати спо­вільнення інвестицій. Є ознаки того, що це вже відбувається. Значний вплив на настрої підприємців має відсутність до­ступу до напівфабрикатів і потрібних ма­теріалів, дефіцит сировини тощо.

Як зазначає СБ, щедрі програми фінансової допомоги, запровадже­ні урядами під час пандемії, справді допомогли прискорити економічне від­новлення. Але водночас збільшили роз­рив між великим попитом і пропозиці­єю, яка за ним не встигає... “Не думаю, що ми повернемося до життя з низькою інфляцією”, – визнала президентка Єв­ропейського центрального банку Кріс­тін Лаґард.

Схожі новини