Передплата 2024 «Добре здоров’я»

«Є люди, які вночі йдуть до холодильника. Так само є свині, які вночі хочуть їсти»

Напередодні Року Свині журналіст «ВЗ» побувала на свинофермі «Великі амбіції Миколи», що на Пустомитівщині

Мені довелося побувати на коров’ячих, козиних і навіть на равликовій фермах. Напередодні Нового року, який буде Роком Свині, або Кабана, вирішила відвідати свиноферму. Вибрала ту, що розташована за 15 кілометрів від Львова, — у селі Товщеві Пустомитівського району.

Ферма називається «ВАМ» — що розшифровується як «Великі амбіції Мико­ли». Назву придумав Олег — син господаря Миколи Паладійчука. Він і провів нам екскурсію.

Та спершу розпитала у Ми­коли Васильовича про його ве­ликі амбіції і про те, з чого все почалося. Чоловік служив у мілі­ції, вийшов на пенсію, але не міг сидіти склавши руки. Мав бізнес у Львові, та захотілося чогось ін­шого. Взяв кредит у банку, за­клав будинок. Почав зводити свинарники. Потім до справи долучилися син, дочка із зятем. Частим гостем є чотирирічний онук Ярема. Дідусь перекона­ний, що онук буде зоотехніком або ветеринаром, для цього вже змалку купує йому іграшки у ви­гляді коників, овечок…

І от ми на фермі. Це сучас­ний високотехнологічний комп­лекс. Навіть польські фермери, коли тут гостювали, казали, що сюди можна возити екскурсії й демонструвати, як треба вести господарство. Микола Паладій­чук концептуально зробив за­криту яму на гній, щоб не було чути смороду, щоб не завдавати сусідам дискомфорту від сво­го бізнесу. Зараз господар має 2400 поросят, планує довести кількість до 4,5 тисячі. Як пра­вильно вирощувати, консульту­ється у провідних виробників.

Свинокомплекс розташова­ний на території площею понад 4 га. Розпочали виробництво у старому радгоспівському корів­нику, який майже розвалювався. Згодом збудували два нові сви­нарники, які вже діють. Мають сушку для зерна і виготовляють збалансовані корми. На підпри­ємстві працює 20 робітників, на фермі — тільки троє. Закупову­ють тримісячних поросят вагою 20−25 кг і вигодовують до 120 кг живої ваги.

На фермі усе автоматизова­не — подача корму, води. Є вен­тиляція приміщення, та й тачкою гній не возять, бо діє система відводу у спеціальну яму. «Час, коли тачкою возили гній і біля трьох свиней ходило 10 людей, уже минув», — каже Микола Ва­сильович.

Тутешні свині чистенькі, аку­ратні. Запитую, чи правдиви­ми є такі популярні вислови, як «брудний як свиня». Господар сміється і каже: «Ні, це неправ­да. У нас свині чисті. Підлога у свинарнику — чиста, суха. А брудні свині у тих, хто лінується прибирати».

Микола Васильович пред­ставляє мені свого сина Олега, якого називає «головним сви­нарем». Саме Олег Паладійчук єдиний, хто має змогу перебу­вати біля свиней, бо інших лю­дей у свинарники не пускають — згідно із правилами безпеки. Перед тим, як зайти всередину, треба одягнути халат, перевзу­тися. Олег розповідає, що по­бував на багатьох фермах, де вирощують свиней. У процесі відгодівлі поросят звертається по консультації до технологів провідних фірм. Саме вони до­помогли скласти раціон хар­чування, у якому переважають пшениця, ячмінь, макуха, соєва олія.

— Олеже, то ви щодня біля свиней буваєте?

— Так, обхід робимо вранці і ввечері. Свиня має постійно, і вдень і вночі, мати доступ до їжі та води, тому і вночі тут горять лампочки. Є люди, які прокида­ються і вночі йдуть до холодиль­ника. Так само є свині, які вночі хочуть їсти.

Ще Олег розповів, що біль­шість доби свині сплять. Але поросятка люблять ще й поба­витися, для цього їм кидають пластмасові пляшки.

«Кожна свиня має свій харак­тер, — каже Олег. — Є бійці, зади­ристі. Є сильні і слабкі. Якщо змі­шати поміж собою свиней з різних кліток, то вони будуть між собою з’ясовувати стосунки, штовхати­ся. Вони встановлюють так зва­ний патріархат. Тому, кого визнали головним, навіть тоді, коли він іде до годівнички, дають дорогу».

У свиней є свої форми «90×60×90», тобто товарна вага, яка повинна бути у межах від 105 до 115 кг. Якщо тварина не дотягує до неї, її вважають «не­доростком». Але таких небага­то: на 400 голів — двоє-троє. Є й такі свині, яких тримають до ваги 140 кг — на сало. Однак це теж трапляється нечасто. На­приклад, нещодавно приїжджав один чоловік із Рівненщини, який просив притримати свиню до такої ваги. Таких «важкова­говиків», як і «недоростків», три­мають окремо від загалу.

Розповідаючи про те, чим харчуються його свині, Мико­ла Васильович заговорив про премікси. Запитую, чи не є вони шкідливими? Господар запев­няє, що ні. Розповідає, що у нього не годують тварин окре­мо «для себе», окремо — «для людей». Коли ж куштують м’ясо тварин, то запах м’яса, шкварок такий самий, як колись у мами, коли вона тримала свиней у себе в господарстві.

Люди, які працюють у госпо­дарстві, не мають права у себе вдома тримати свиню. «Ми їм самі даємо на рік по одній свині. Так практикують усі великі фер­ми».

У майбутньому Микола Па­ладійчук планує переходити до відгодівлі свиноматок. Але це, за його словами, вищий піло­таж, для цього потрібно мати більше досвіду. Наразі ж навесні планує зробити благоустрій — хоче, щоб біля ферми й на фер­мі росли вазонки, сад, травичка, клумби, був під’їзд з бруківки, загорожа. Довершує обладнан­ня офісних приміщень, де пра­цюють, а також живуть люди, які працюють на виробництві. У великій просторій двоповер­ховій будівлі є кімнати для про­живання працівників, котельня, у кімнатах — пральки. Завершує будівництво їдальні, у якій го­туватимуть їжу для працівників. Зроблять город, де вирощува­тимуть екологічно чисті карто­плю, капусту, буряк. Микола Паладійчук вважає, що головне — створити умови для людей, аби вони трималися роботи, не лишали сім’ї і не їхали в Польщу, Німеччину. Бо платить їм від 10 тис. грн.

До теми
Маловідомі факти про свиней

* Свині не вміють дивитися вгору.

* Доросла свиня здатна про­бігти за 5 хвилин один кілометр.

* Свиня здатна відчувати ор­газм, який триває у неї до 30 хвилин.

* Свині є соціальними твари­нами, які вміють дружити і на­магаються триматися поруч із «близькими по духу».

* Інсулін виготовляють з ви­тяжки підшлункової залози сви­ні.

* Свиня здатна верещати на 3 децибели вище від звуку над­звукового авіалайнера.

* Серцевий клапан свині підхо­дить для людини і використову­ється під час пересадки.

* За день свиня може випити 14 літрів води.

* У багатьох країнах свиней ви­користовують на митниці для по­шуку наркотиків, оскільки нюх у них розвинений набагато краще, ніж у собак.

* Свині дуже люблять музику і є справжніми меломанами.

* Улюбленими ласощами свині є гарбузи.

* Поросята хворіють на ті ж хво­роби, що й маленькі діти. А хво­роби дорослих свиней схожі на хвороби людей і лікуються тими самими препаратами, практич­но в однакових дозах.

* Якщо свиня застрягне десь і не може вибратися, у неї почи­нається істерика, від якої вона може навіть загинути.

* Свині люблять купатися і з великим задоволенням плава­ють.

* Свині в середньому живуть близько 15 років.

* Деякі дорослі свині можуть важити більше, ніж корова.

Фактами цікавилася Юлія Ліщенко

Схожі новини