Передплатити Підтримати

День метрології

20 травня відзна­чають Всесвітній день метрології

Саме цьо­го дня 1875 року в Па­рижі підписано «Ме­тричну конвенцію», на основі якої було ство­рено міжурядову Між­народну організацію мір і ваг.

У Міжнарод­ному бюро мір і ваг зберігаються еталони Міжнародної системи одиниць — кілограма, метра, одиниці іоні­зуючого випроміню­вання, електричного опору. У це професій­не свято прийнято від­значати вклад спеціа­лістів, які працюють у галузі метрології.