Передплатити Підтримати

Хто володіє інформацією, той володіє світом

26 листопа­да — Всесвітній день інформа­ції

Його від­значають із 1994 року з іні­ціативи Міжна­родної академії інформатизації і Всесвітнього інформаційно­го парламенту. Інформацію вважають чи не найголовнішою цінністю у су­часному світі. Щодня її кіль­кість зростає.