Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Хто поклав око на Будинок учених?

Прокуратура стверджує, що у власності профспілки історична будівля перебуває незаконно. Профспілка каже, йде рейдерське захоплення її майна

Будинок вчених. Фото LvivOnline
Будинок вчених. Фото LvivOnline

У Львові триває судовий процес щодо «незаконної приватизації Будинку вчених». Це розкішна необарочна будівля площею понад 3200 кв. метрів, розташована у центрі Львова, на вулиці Листопадового чину, 6. У всіх довідниках та документах Будинок учених значиться як власність Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Однак Галицька окружна прокуратура ще у серпні минулого року подала судовий позов «про витребування з незаконного володіння приміщення Будинку вчених». Суд триває досі.

Про це йдеться в повідомлен­ні Львівської обласної прокуратури. Аргументи прокуратури: приміщен­ня Будинку вчених перебуває у приват­ній власності Львівської обласної органі­зації профспілки працівників освіти і науки України незаконно. Хоча будівля належить до списку пам’яток, що не підлягають при­ватизації, фактично Будинок учених вико­ристовується для отримання прибутку, що суперечить поняттю неприбуткової орга­нізації. Окрім того, встановлено, що при­міщення належало до обласної кому­нальної власності, й правових підстав для прийняття розпорядження районною ад­міністрацією про його відчуження не було.

Таким чином, прокуратура в суді на­полягає на поверненні громаді вказано­го нерухомого майна. «Така принципо­ва позиція прокуратури унеможливить у подальшому факти проведення сумнів­них масових заходів у історичній пам’ятці міста Львова, як-от молодіжна вечірка, яка відбулася в листопаді минулого року (2021 р. — Авт.) та набула широкого не­гативного резонансу в ЗМІ».

Останній абзац — про сумнозвісну «Го­лодну тусу», вечірку інстаблогерів. Сво­го часу «ВЗ» писав про цей топскандал: на День пам’яті жертв Голодомору та по­літичних репресій (27 листопада) група українських блогерів розважалася у Бу­динку вчених на гучній вечірці - у супро­воді російськомовної попси та еротичних танців. За оренду залу заплатили орга­нізатори. Виявилося, посередник, який організовував вечірку, підставив дирек­цію Будинку вчених, запевнивши, що це мало бути святкування звичайного дня народження…

То чи законно приватизовано Буди­нок учених? У профспілок на це питан­ня свої аргументи. Голова Львівської обласної організації профспілки пра­цівників освіти і науки України Ма­рія Яцейко розповіла «ВЗ»: «Будинок учених у власності Львівської обласної профспілки працівників освіти і науки — законно. Ми є юридична особа, громад­ська організація. Колись була колектив­на власність, і Будинок учених — це було профспілкове майно. Але потім законо­давство змінилося, і 2005 року це май­но перереєстрували і видали нам сві­доцтво, що приміщення Будинку вчених перебуває у власності Львівської облас­ної організації працівників освіти і науки України. Таке свідоцтво видала Галицька районна адміністрація міста Львова. Це було законно, на підставі тих докумен­тів, які вимагалися для перереєстрації. На підставі цього обстоюємо своє пра­во в суді. Майже двадцять років все було добре, а зараз виявилося, що володіє­мо цим будинком „незаконно“. Буди­нок учених — власність юридичної осо­би, обласної організації профспілки, це не право власності фізичної особи. Цьо­го приміщення ніхто не приватизував, його ніхто не продає. Можливо, хтось ін­ший хоче приватизувати і продати — то інша річ. Але зараз Будинок учених ви­користовується за призначенням. При­бутку від нього ми не маємо. Він на са­моокупності. Кошти від проведених заходів йдуть на заробітну плату пра­цівникам і оплату комунальних послуг. Свого часу ми його відреставрували за свої профспілкові внески, за спонсор­ську допомогу Центрального комітету профспілки і обласних організацій галу­зевої профспілки освіти і науки. Те, що відбувається зараз, скидається на рей­дерське захоплення. Хто хоче захопити Будинок учених? Не знаю, думаю, дізна­ємося про це пізніше…».

Схожі новини