«Усе, що тестуємо з ознаками грипу, у 99% виявляється коронавірусом»

Цього епідсезону захворюваність на грип буде рекордно низькою – що в Україні, що у світі. І «подякувати» за це треба пандемії Covid-19

За повідомленням інформаційної агенції Cursorinfo, в Ізраїлі за останні три місяці не зафіксували жодного випадку зараження грипом. Як і у більшості країн світу, там активно готувалися до «надважкої» зими. Прогнозувалося, що можуть бути одночасні спалахи Covid-19 і грипу, а також ко-інфекції (одночасне зараження обома збудниками, що, безумовно, обтяжило би перебіг обох захворювань). Однак із закуплених 4 млн. доз вакцини від грипу 1,5 млн. виявилися незатребуваними. (Населення Ізраїлю не поспішало вакцинуватися, бо чекало на вакцину від коронавірусу. Ізраїль, нагадаємо, став першою країною у світі, яка почала проводити масову кампанію з імунізації проти цієї інфекції). Використати ці вакцини від грипу наступного епідсезону не вдасться, оскільки тоді циркулюватимуть інші штами вірусу.

Схожа ситуація склала­ся і у країнах Європи. Щойно завершився епід­сезон, уряди країн ЄС попереди­ли виробників вакцин від грипу, що до початку наступного пла­нують вакцинувати 80−90% сво­го населення (тобто не тільки тих осіб, які перебувають у групі ри­зику, а всіх, хто виявить таке ба­жання). На той момент вакци­ни від коронавірусу ще не було (всі препарати перебували на перших етапах клінічних дослі­джень), тож влада вирішила за­хистити своїх громадян бодай від грипу.

Торік у жовтні попит на вак­цинацію від грипу в Україні та­кож був високим, хоча в усі інші роки бажання вакцинуватися від грипу виявляло не більше 1% на­селення. Сімейні лікарі розпові­дають: пацієнти запитували про можливість вакцинуватися від грипу ще влітку. Чимало з них ви­явили бажання зробити щеплен­ня вперше у житті.

На епідсезон 2020/2021 Мі­ністерство охорони здоров’я України домовилося про постав­ки 665 тисяч доз вакцини від гри­пу (на 150 тисяч більше, ніж то­рік), з них 500 тисяч — «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пас­тер», Франція). Компанія пере­дала їх Україні у другій половині жовтня, попередивши, що біль­ше поставок у цьому епідсезоні не буде. Решта — 25% - припали ще на трьох виробників: «Джі­СіФлю» (виробники — Південна Корея і Нідерланди) та «Інфлу­вак» (виробник — Нідерланди).

У Львові перші вакцини від грипу з’явилися 2 жовтня — три­валентна вакцина «ДжіСіФлю» (виробник — Південна Корея). Тоді вакцинуватися включно з обов’язковим оглядом лікаря пе­ред щепленням у приватній клі­ніці можна було за 330 гривень (вакцинація від грипу не входить до календаря обов’язкових ще­плень). Вакцину розібрали як га­рячі пиріжки, і вже за місяць за таке ж щеплення, але іншим пре­паратом (чотиривалентною вак­циною «Ваксігрип Тетра»), по­трібно було заплатити вже 1200 гривень. Попри таку ціну, охочих вакцинуватися не бракувало.

Однак, схоже, такий нечува­ний попит утримувався недовго. За даними Центру громадсько­го здоров’я України, на восьмо­му тижні епідсезону 2020/2021 (з 22 по 28 лютого) від грипу в Україні вакцинувалася 191 тися­ча 289 осіб. А в аналогічному пе­ріоді минулого року… 237 тисяч 345. Лікарі пояснюють це тим, що у середині жовтня — на по­чатку листопада в Україні поча­ла стрімко зростати захворюва­ність на Covid-19 (28 листопада був зареєстрований антирекорд — 16 тисяч 585 нових випадків за добу). Відтак проблема грипу ві­дійшла на другий план.

Якщо подивитися на статис­тику захворюваності на грип і ГРВІ, то у цьому епідсезоні воно справді є нижчим, і така ситуа­ція (за даними спільного бюле­теня ВООЗ і Європейського цен­тру профілактики та контролю захворювань) спостерігається у всій Європі. Тобто на грип і ГРВІ люди хворіють з тією ж частотою, що й у міжсезоння.

Порівняймо: з 28 вересня до 28 лютого 2021 року на грип і ГРВІ в Україні перехворіло 8,8% насе­лення, а з 30 вересня 2019 року до 23 лютого 2020 року — 9,3%.

Різняться й цифри за кількістю госпіталізацій. Протягом восьми тижнів епідсезону 2020/2021 на стаціонарному лікуванні перебу­вало 73 тисячі 424 особи. Торік у той же період — 112 тисяч 211.

Але найбільше вражає кіль­кість смертей. В епідсезо­ні 2019/2020 (беремо до ува­ги лише ситуацію за станом на восьмий тиждень епідсезону) від ускладнень грипу померло 48 людей. А цього епідсезону нара­зі не було зареєстровано жод­ного летального випадку! Зате маємо Covid-19, від якого за ста­ном на 10 березня померли в Україні майже 28 тисяч осіб…

На думку медиків, через про­тиепідемічні заходи, запро­ваджені у зв’язку з пандемією Covid-19, віруси грипу були по­збавлені можливості активно по­ширюватися.

«Захворюваності на грип практично немає. Наприклад, на Львівщині лабораторно під­тверджено лише два випадки: один випадок — грип типу А, ін­ший — грип типу В. Усе, що тес­туємо з ознаками грипу, у 99% виявляється коронавірусом», — розповіла «ВЗ» керівниця Львівського обласного ла­бораторного центру Наталія Іванченко (Тімко).

Як зазначила головна епіде­міологиня області, на Львівщи­ні від грипу у цьому епідсезо­ні вакцинувалося трохи більше 16 тисяч осіб. А від коронавірусу за станом на 9 березня зробили щеплення 523 особи.

Схожі новини