Передплата 2024 «Добра кухня»

Кров українців для МОК не аргумент…

«Контора» одіозного Баха дозволила «нейтральним індивідуальним спортсменам» із росії виступити на літній Олімпіаді-2024

За версією чеського Reflex, у Парижі «нейтральні індивідуальні» олімпійці з рф і білорусі мають виступати у формі, заплямованій кров’ю українців. Фото Reflex
За версією чеського Reflex, у Парижі «нейтральні індивідуальні» олімпійці з рф і білорусі мають виступати у формі, заплямованій кров’ю українців. Фото Reflex

Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) зазвичай не втрачає навіть найменшого шансу, щоб зганьбитися якнайбільше… На жаль, у цій «конторі» нічого не змінюється. Днями МОК дозволив спортсменам із рф і білорусі виступити на літніх Іграх-2024 у Парижі: росіяни й білоруси, які кваліфікуються на французьку Олімпіаду, зможуть виступати там як «нейтральні індивідуальні спортсмени» — тобто без державних прапорів і гімнів, а також у формі, яка не нагадуватиме про національні кольори цих країн. Дозвіл МОК не стосується командних видів спорту.

При цьому президен­тові МОК, німцеві Томасу Баху, вистачило нахабнос­ті «наїхати» на тих представників міжнародної спортивної спіль­ноти, які виступали категорично проти участі білорусів і росіян у літній Олімпіаді-2024 у Парижі.

«На жаль, деякі уряди не хо­чуть поважати ані більшість в Олімпійському русі, ані всі за­цікавлені сторони, — цинічно за­явив Бах. — Адже ми не бачили жодного коментаря щодо їхньо­го ставлення до участі в Іграх спортсменів із тих країн, які за­лучені у 70 інших війн і збройних конфліктів у цілому світі»… Що це, як не трансляція пропаган­ди, якою кремль намагається підкупити так званий глобаль­ний Південь?.. Сумно. І огидно.

Прислуховуючись до реко­мендацій безпринципного МОК, останніми місяцями деякі світо­ві спортивні федерації почали допускати спортсменів із біло­русі й рф до участі у змаганнях. Як наслідок, на літню Олімпіа­ду в Парижі вже кваліфікували­ся 11 «нейтральних індивідуаль­них спортсменів» — вісім росіян і троє білорусів. Начебто неба­гато, якщо порівняти з чотирма тисячами атлетів з інших кра­їн, що вже кваліфікувалися на французькі Ігри (серед них, зо­крема, близько 60 українців). Але не забуваймо, що чимало росіян і білорусів іще зможуть пройти кваліфікацію на Олімпіа­ду — на відбірних змаганнях, які відбудуться 2024 року.

Попри скандальне рішен­ня МОК, у легкій атлетиці, де на Іграх розіграють чи не найбіль­ше нагород, білоруси й росіяни в Парижі не змагатимуться.

«У Парижі ви зможете поба­чити „нейтральних“ спортсме­нів із росії і білорусі - але не в легкій атлетиці, — заявив після засідання Ради Всесвітньої фе­дерації легкої атлетики (World Athletics) у Монако її прези­дент, британець Себастьян Коу. — Позиція, яку займає наш вид спорту, залишається незмін­ною. Її схвалило правління World Athletics, її також неодноразово й одностайно підтримала легко­атлетична родина в цілому сві­ті».

Нагадаємо, World Athletics іще в березні 2022 року, тоб­то відразу після початку повно­масштабного вторгнення рф в Україну, заборонила спортс­менам, тренерам і офіційним особам із росії і білорусі брати участь у змаганнях, які органі­зовує ця шанована міжнародна федерація.

У рф, без сумніву, рішенням очолюваного продажним Ба­хом МОК дуже задоволені. Як не крути, а це все-таки прорив (хоч і частковий) міжнародної спор­тивної блокади країни-агресо­ра… Але про людське око в мо­скві вдають ображених, мовляв, розраховували на більше.

«Умови МОК — дискриміна­ційні, суперечать міжнародним правилам, — заявив профіль­ний міністр рф. — Ці умови шко­дять не так російському спор­ту, як Олімпійським іграм». Утім, попри «образу», «нейтральні ін­дивідуальні», обіцяє глава спор­тивного відомства рф, до Пари­жа влітку все-таки попруться. «Ми завжди підтримуємо сво­їх, — пояснив російський уря­довець. — Це наші спортсмени, члени нашої спортивної роди­ни».

Скандальне рішення МОК рі­шуче засудило українське МЗС. Там слушно зауважили, що те­пер члени Виконкому МОК від­повідатимуть за заохочення рф і білорусі до продовження зброй­ної агресії проти України.

«Білоруські та, особливо, ро­сійські спортсмени доволі час­то представляють спортивні ор­ганізації, пов’язані зі збройними силами рф. Частина з них пере­буває на чинній військовій служ­бі, частина носить на спортивній формі символи збройної агресії рф проти України, — наголоси­ли в нашому МЗС. — Москва на змаганнях не підніматиме білі нейтральні прапори, як це пред­ставляє МОК, а демонструва­тиме тріумф здатності уникнути відповідальності за розв’язання найбільшого збройного кон­флікту в Європі з часів Другої світової війни».

А тим часом…

На рішення МОК дозво­лити російським і білорусь­ким спортсменам виступити на Олімпіаді-2024 оперативно відреагувало чеське видання Reflex.

«Поки військові рф на чолі з воєнним злочинцем путіним вбивають в Україні мирних жи­телів, викрадають жінок, ґвалту­ють і катують усіх, до кого діста­нуться, МОК вирішив, що було би прекрасною ідеєю відпра­вити російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду в Па­риж під нейтральним прапором, — іронізує Reflex.- Ми „аплоду­ємо“ й схвалюємо це рішення — за умови, що ті спортсмени но­ситимуть одяг, який ми створили для них за допомогою штучного інтелекту Midjourney. Ми розро­били колекцію для „нейтраль­них олімпійців“ з росії і білорусі. Погоджуємося, щоб вони були на Іграх, — як щось таке одяг­нуть… Дуже поганий хокеїст пу­тін використовує спортсменів для пропаганди власного теро­ристичного режиму, коли тільки може. Пропагувати й виправдо­вувати криваву війну йому до­помагають на міжнародних тур­нірах спортсмени: тенісисти, хокеїсти НХЛ, фігуристи, важко­атлети, фехтувальники, футбо­лісти тощо».

Схожі новини