Передплата 2024 ВЗ

Спочатку Кремень, тепер Рафальський… Хто наступний? Може, медведчук?!

Вчена рада Львівського університету ім. І. Франка підтримала кандидатуру топчиновника часів януковича на звання академіка

Олег Рафальський
Олег Рафальський

Учена рада Львівського національного університету ім. І. Франка 28 лютого 2024 року підтримала кандидатуру топчиновника часів януковича Олега Рафальського, який претендує на звання академіка НАН України. Про це скандальне рішення журналістка «ВЗ» дізналася з компетентних джерел.

Олег Рафальський — дирек­тор Інституту політичних і ет­нонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор. Був членом ОПЗЖ. З 2004-го по 2005 рік очолював головне управлін­ня з питань внутрішньої політики адміністрації президента Украї­ни. Нагадаємо, тоді адміністра­цію президента Кучми очолював віктор медведчук. Згодом, коли президентом України став віктор янукович, Рафальський був за­ступником голови адміністрації президента (2011−2014 рр.). Звільнив Рафальського з цієї посади уже п’ятий президент України Петро Порошенко.

Схоже, керівництво універ­ситету не зробило належних ви­сновків після скандалу з присво­єння одіозному міністру освіти часів президента Леоніда Кучми, 76-річному Василю Кременю звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського уні­верситету». Нагадаємо, канди­датуру Василя Кременя висунули вчені ради філософського фа­культету й факультету педаго­гічної освіти. За таке рішення у відкритому режимі проголосува­ли одностайно — 65 голосів «за». Рішення спричинило суспільний резонанс. Людина, яка свого часу була обрана до Верховної Ради за списком медведчуківської пар­тії СДПУ (о), мала високе восьме місце у партійному списку, що свідчило про його вагу у цій політ­силі, вже у теперішні часи стала почесним доктором Франкового вишу… Оскільки такі дії універси­тету громадськість, по суті, «про­ковтнула», це надихнуло керівни­цтво вишу до нових скандальних кроків. Львівський виш стає без­відмовним майданчиком для марнославства одіозних політиків і чиновників… Хоча керівництво університету мало би знати, що означає поняття «люстрація»…

Разом з рішенням щодо Ра­фальського Вчена рада підтри­мала ще вісьмох учених у різних галузях фізики, філології та хімії.

Чому Вчена рада львівського вишу пішла на такий крок?

Можливо, у такий спосіб уні­верситет хоче заручитися під­тримкою самого О. Рафальсько­го для ректора Львівського НУ ім. Франка Володимира Мельника, який теж у квітні спробує стати академіком НАН України за спеці­альністю «Філософія науки». Ака­демічний бартер, так би мовити…

До речі, як дізналась жур­налістка «ВЗ» з компетентних джерел, наразі не відомо, коли відбудуться вибори на посаду ректора Львівського університе­ту ім. І. Франка. МОН у роздумах: оголошувати вибори чи призна­чати в. о. ректора? До початку квітня мають вирішити…

Схожі новини