Добре випечений керамічний посуд – міцний та дзвінкий

«Цікаво, коли відкриваєш піч і не знаєш, що там, бо наекспериментував щось нове. То постійно рухає тебе вперед», – розповідає Сергій Дутка

Цей молодий перспек­тивний гончар живе у селі Рожневі Косівсько­го району. У своїх виробах він поєднує нестандартне й тра­диційне. Поряд із горнятками, глечиками, тарелями створює фігурки динозаврів і навіть танк.

Навчався Сергій на відділі кераміки спочатку у Косівсько­му училищі, згодом — Інституті прикладного та декоративного мистецтва. Після отримання диплома повернувся в училище викладати художню кераміку. Однак згодом обрав творчість.

Асортимент його виробів надзвичайно широкий — макі­три, миски, тарелі, горщики, дзбанки. Особливо оригінально та вишукано виглядають ква­дратні тарілки. На них замов­ники чекають по шість місяців чи цілий рік. Випалює за темпе­ратури понад тисячу градусів, що забезпечує міцність. Виро­би виходять добре спеченими і дзвінкими.

У доробку талановитого гончара – різноманітний посуд, сувеніри, свистунці. Фото з приватного архіву Сергія Дутки.
У доробку талановитого гончара – різноманітний посуд, сувеніри, свистунці. Фото з приватного архіву Сергія Дутки.

Ще ж майстер виготовляє фігурки тварин, якими захоплю­вався змалку. Часто викорис­товує анімалістичні мотиви у оздобленні посуду (зазвичай на горнятках та кухлях).

Також є в доробку таланови­того чоловіка сувеніри, свис­тунці, світильники, різноманітні композиції тощо. Для пошуку нових рішень гончар багато екс­периментує: міксує глину, підні­має температуру випалу, ство­рює глазур зі звичайного попелу.

Косівській кераміці (яку у 2019 році внесли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО), притаманні зелений, жовтий та коричневий кольори. Саме у цій гамі працює гуцульський майстер.

Зауважимо, недавно у Ко­сові відкрився інтерактивний музей кераміки. До його обла­штування долучився і пан Сер­гій, котрий створив копію печі відомого кераміста XIX століття Олекси Бахматюка. Свої се­крети виготовлення косівської кераміки Сергій Дутка передає на майстер-класах, потрапити на які завжди є чимало охочих. Щоправда, наразі їх не прово­дить, оскільки через пандемію Івано-Франківщина перебуває у червоній карантинній зоні. Однак ми домовилися, що не­вдовзі завітаємо у мальовничі Карпати помилуватися новими роботами майстра.