Передплатити Підтримати

Чи може Covid-19 впливати на чоловічу плідність?

Вчені припускають, що так. Однак погіршувати якість сперми можуть і ліки, які приймає пацієнт, і висока температура тіла, яка супроводжує коронавірусну хворобу…


Фото ілюстративне з відкритих джерел

«Важкий перебіг Covid-19 може впливати на якість сперми чоловіків та, відповідно, на їх фертильність», — такими невтішними виявилися результати нового дослідження, опублікованого в академічному виданні Reproduction.

«Цей звіт надає перші прямі докази того, що коронавірусна інфекція погіршує якість сім’я та знижує чоловічий репродуктивний потенціал», — йдеться у статті. Однак деякі експерти, які не брали участі у дослідженні, досить скептично поставилися до висно­вків дослідження і закликали не узагальню­вати його результати.

«Мушу висловити застереження щодо інтерпретації цієї інформації. Наприклад, автори дослідження заявляють, що їхні дані доводять, що „Covid-19 призводить до зна­чного послаблення чоловічої репродуктив­ної функції“, однак ці дані насправді лише показують зв’язок між обома явищами», — зазначив професор андрології Універ­ситету Шеффілда (Велика Британія) Аллан Пейсі.

«Будь-які захворювання, які викли­каються вірусом (той же грип), можуть спричинити тимчасове зниження кількос­ті сперматозоїдів в одній одиниці виміру (порції сперми) — іноді навіть до нуля на кілька тижнів чи навіть місяців. З огляду на це, зараз складно сказати, чи зменшення кількості сперматозоїдів, яке виявило це дослідження, має стосунок безпосередньо до Covid-19 чи до того, що людина хворіла на вірусне захворювання», — уточнила кон­сультант з репродуктивної ендокринології та андрології Імперського коледжу Лондона (Велика Британія), доктор Чанна Джаясіна.

Професорка Ньюкаслського університету (Великобританія) Елісон Мердок дода­ла: «Важливо зазначити, що немає доказів щодо наявності вірусу Covid-19 у спермі, а також немає доказів того, що вірус може передаватися через сім’я».

У чому полягала суть дослідження?

До дослідження залучили 105 плідних чоловіків, які не були інфіковані Covid-19, і 84 плідних чоловіків, в яких діагностували коронавірус. Дослідники аналізували їхню сперму упродовж 60 днів з дотриманням інтервалу 10 днів.

Порівняно зі здоровими чоловіками, які не хворіли на Covid-19, у клітинах сперми інфікованих чоловіків учені виявили зна­чний дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами. Вірус також негатив­но вплинув на концентрацію сперми, мо­більність, а також форму сперматозоїдів.

Різниця у стані та якості сперми залежа­ла від важкості перебігу захворювання.

«Зниження якості сперми і репродуктив­ного потенціалу можна пов’язати із цими впливами на чоловічі статеві клітини. Хоч ці впливи з плином часу зменшуються, у „ко­відних“ пацієнтів вони залишаються ано­мально сильними, а величина цих змін та­кож пов’язана з важкістю захворювання», — пояснює провідний дослідник, докторант Гіссенського університету імені Юстуса Лі­біха (Німеччина) Бехзад Гаджизаде Малекі.

За даними дослідження, у чоловіків, інфікованих коронавірусом, рівень фер­ментативної активності ACE2 (ACE2, або ангіотензинперетворювальний фермент 2, — білка, який служить точкою входу для SARS-CоV-2 у людські клітини, коронавірус «чіпляється» за нього та інфікує клітини) був набагато вищим.

«Не дивно, що Covid-19 може впливати на чоловічу репродуктивну систему, оскільки рецептори ACE2, тобто ті самі рецептори, які вірус використовує для отримання доступу до клітин легень, присутні також в яєчках», — пояснює головний редактор журналу Human Fertility, професор Аллан Пейсі.

Питання потребує подальшого вивчення

«З початку пандемії Covid-19 виникло питання: чи може новий коронавірус вияв­ляти згубний вплив на плідність інфікова­них чоловіків», — каже Пейсі.

Проаналізувавши результати приблиз­но 14 досліджень, опублікованих на цю тему, Пейсі дійшов висновку, що «будь-який вимірювальний вплив коронавірусу на чоловічу фертильність швидше за все є незначним і тимчасовим».

Професор припускає, що результа­ти останнього дослідження можуть бути пов’язані з іншими факторами, наприклад, із застосуванням лікарських препаратів для лікування коронавірусної хвороби, про що автори також згадували у своєму дослі­дженні.

«Все, що я бачу у цьому наборі даних, — це можлива відмінність у якості сперми між чоловіками, які перенесли лихоманку, і тими, хто був здоровий. На сьогодні відо­мо, що лихоманка може впливати на про­дукування сперми, і неважливо, що спри­чинило підвищення температури тіла», — підкреслює Пейсі.

Почесна професорка Королівського уні­верситету в Белфасті (Ірландія) Шина Лью­їс також зазначила, що підбір учасників до­слідження був не зовсім вдалим, оскільки чоловіки, в яких діагностували коронавірус, мали більшу масу тіла і проходили медика­ментозну терапію.

«Відомо, що саме ожиріння знижує якість сперми. Крім того, на якість спер­ми цих чоловіків могло вплинути лікування Covid-19, а не сам коронавірус», — заува­жила професорка Льюїс.

«Необхідно провести більш тривалі до­слідження, щоб упевнитися, що яєчка є ор­ганом підвищеного ризику щодо Covid-19», — підсумовує професорка Ньюкаслського університету Елісон Мердок.

Своєю чергою, докторант Гіссенського університету імені Юстуса Лібіха (Німеччи­на) Бехзад Гаджизаде Малекі стверджує, що чоловіча репродуктивна система «по­винна вважатися незахищеним (вразли­вим) шляхом для зараження Covid-19, а Всесвітній організації охорони здоров’я слід оголосити чоловічі яєчка органом під­вищеного ризику».

Коментар для «ДЗ»

Юліан Мицик, доктор медичних наук, лікар-уролог-андролог, доцент Львівського націо­нального медичного університету ім. Д. Галицького

— На сьогодні не існує досліджень, які б пе­реконливо продемонстрували вплив Covid-19 на фертильний потенціал чоловіків. В одній із опублікованих у березні 2020 резонанс­них наукових робіт вперше було висловлено думку, що інфікування Sars-CoV-2 впливає на функцію статевих залоз у чоловіків, оскільки в осіб, які інфікувалися та одужали, спостеріга­лися більш виражені зміни у гормональному статусі, ніж у людей, які ніколи не хворіли на Covid-19. Проте ця робота через численні не­допрацювання у дизайні дослідження і слабку доказову базу викликала бурхливу критику у наукових колах.

Окрему роль вчені відводять рецептору АСЕ2, з яким вірус зв’язується, щоб проник­нути в організм людини. Цей рецептор ідентифікують як у легенях, так і в яєчках, завдяки чому останні теоретично можуть бути міше­нями для вірусу. Однак, враховуючи невелику кількість досліджень, поки що зарано ствер­джувати, що інфікування Covid-19 негативно впливає на репродуктивну функцію чоловіків.