Передплата 2024 ВЗ

У гайморовій пазусі виявили… частину зубної пломби!

Львівські отоларингологи прооперували дівчину, яка цілий рік потерпала від головного болю

Через головний біль 17-річна жителька Новояворівська постійно не висиплялася, не могла нормально вчитися. Знеболювальне не допомагало. Зверталася до лікарів, але ті лише розводили руками. Коли батьки дівчини дізналися, що у Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ відновили надання цілодобової невідкладної допомоги, вирішили їхати на консультацію до Львова.

Пацієнтці провели ряд об­стежень. Комп’ютерна то­мографія носа та приносо­вих пазух показала наявність у лівій гайморовій пазусі сторонньо­го предмета і запалення слизової довкола нього. Фахівці припусти­ли, що саме це й могло провокува­ти напади головного болю.

Як розповів «ВЗ» Федір Юроч­ко, завідувач відділення дитя­чої отоларингології Львівського ОХМАТДИТу, попри те, що верх­ньощелепна пазуха сполучаєть­ся з порожниною носа, самостійно сторонній предмет би не вийшов, тож вихід був один — операція.

Пацієнтку прооперували під за­гальною анестезією, із застосу­ванням малінвазивного ендос­копічного обладнання, тобто без великих травматичних розрізів. Сторонній предмет дитячі отола­рингологи діставали через при­родне сполучення гайморової пазухи, розширивши його зсере­дини. Хірургічне втручання трива­ло годину. Крім Федора Юрочка, до операційної бригади ввійшли також лікар-отоларинголог Дзвін­ка Копанська і лікар-анестезіолог Віра Приймакова.

Із верхньощелепної пазухи паці­єнтки лікарі дістали частину плом­бувального матеріалу. Як розпові­ла медикам дівчина, торік у травні вона лікувала верхній зуб. Після цього й з’явилися скарги на голо­вний біль. Звісно, що ані сама ді­вчина, ані її батьки не пов’язували це з візитом до стоматолога.

«Ми припускали, що це — час­тина пломби, адже жоден інший предмет потрапити у гайморо­ву пазуху не може, — пояснює Фе­дір Юрочко. — Проте, як правило, з такими випадками зіштовхують­ся наші колеги, які працюють з до­рослими пацієнтами, адже дорос­лі частіше потребують надання стоматологічної допомоги. Люди­на може мати анатомічну особли­вість, коли верхівка кореня зуба заходить у верхньощелепну па­зуху (хоча фізіологічно всі корені верхніх зубів розташовані близь­ко до неї), і якщо лікар дасть біль­ше пломбувального матеріалу, то якась його частина може потрапи­ти у цю порожнину».

Як розповідають лікарі-сто­матологи, між зубами і гайморо­вою пазухою пролягає альвеоляр­ний відросток або щелепна кістка верхньої щелепи, в якій розташо­вані корені зубів. Якщо імплант буде довшим за висоту кісткової тканини верхньої щелепи, може не лише ушкодити оболонку, а й про­никнути всередину пазухи…

Пацієнтку вже виписали додо­му (на другий день після опера­ції). Дівчина сподівається, що на­решті вона забуде про головний біль, який так довго її мучив, і по­вернеться до активного життя.

Схожі новини