Передплатити

«У 30% хворих із пневмоніями аналіз ПЛР — негативний. Хоча клінічно це ковідна пневмонія»

У Львівський центр легеневого здоров’я госпіталізують людей з найважчими пневмоніями й іншими легеневими захворюваннями


Любомир Рак. Фото Центру легеневого здоров’я

Уже на місці з’ясовують, якого походження ураження легень (не завжди лабораторні дослідження підтверджують ковід). Усі пацієнти тут — кисневозалежні. Навантаження на медичний персонал колосальне, на витривалість, як зауважує генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак. А обіцяних грошей держава так і не виплатила, пояснюючи незрозумілими коефіцієнтами…

— Кожен медичний за­клад уклав угоду з НСЗУ (На­ціональна служба здоров’я України) стосовно грошових виплат. Вам виплатили усі обі­цяні державою гроші?

— Ні. За кількістю команд ме­диків нам мали виплатити 6 млн 100 тис. гривень, обрахувавши якісь коефіцієнти, які мені осо­бисто незрозумілі, — каже Любо­мир Рак. — Але нам виплатили за липень лише 3 млн 200 тис. гри­вень. За серпень — 3 млн 700 тис. гривень.

— Ваша лікарня визначена як опорний медичний заклад для лікування ковідних пнев­моній, а це найважчі пацієнти у цій пандемії… Скільки у Цен­трі зараз хворих із ковідом?

— У нас перебувають хворі з пневмоніями, які часто є усклад­неннями ковіду. На місці у лікарні ми визначаємо, ковідні це пнев­монії чи іншого походження. Ба­чимо часом, що клінічно — ковідні пневмонії, але ПЛР цього не під­тверджує. Таких є 30% від усіх па­цієнтів. Це не тільки наша, а й сві­това статистика. Усі бачать, що ковід, але аналіз ПЛР — негатив­ний… Зараз маємо 180 хворих на 170 ліжках. Лікарня переповнена. У реанімації — 13 пацієнтів, шес­теро з яких на апаратах ШВЛ. Тих коштів, які нам проплатили, ви­стачає рівно на доплати до заро­бітної плати медикам — до 300%. Ми їх виплачуємо з квітня. У п’ятницю отримали кошти і здій­снили доплати за серпень.

Фото Центру легеневого здоров’я

— Медики працюють із під­вищеним навантаженням по­рівняно зі звичним ритмом ро­боти?

— Дуже підвищене наванта­ження! Хто у це не вірить, запро­шую до нас у лікарню волонте­рами. Видам усі засоби захисту, костюми, респіратори, рукави­ці… Запрошую попрацювати во­лонтером у будь-якому відділен­ні — на вибір. Принаймні походити хоча б чотири години у захисно­му костюмі і засобах захисту. Тоді стає зрозуміліше, чи варто на ву­лицях і в громадських місцях одя­гати маску… А медсестра нашої лікарні на день має п’ятдесятьом пацієнтам тричі зробити ін’єкції, крапельниці поставити. Це фі­зично дуже важко. Люди працю­ють на витривалість. Усі виснаже­ні. Пацієнти, які у нас лежать на лікуванні, потребують кисню. Усі кисневозалежні… Пропоную по­дивитися тим, хто не вірить, що коронавірус існує.

Фото Центру легеневого здоров’я

— Медики кажуть, після пе­ренесеного ковіду є небезпеч­ні наслідки…

— Насамперед ураження су­дин. Ми це бачимо, знаємо. Не тільки легеневі ураження. Ковід уражує інші органи й системи ор­ганізму. Але, повірте, ми не мо­жемо відстежувати людей, які ви­писалися з лікарні і перебувають удома. Займаємося лише стаціо­нарним лікуванням. На місцях по­винні відстежувати здоров’я лю­дей сімейні лікарі.

— Медикаментів вам виста­чає для лікування людей?

— Ні, медикаментів бракує! За нашими розрахунками, тільки на ліки нам потрібно 10−12 мільйонів на місяць. А нам дають 3 млн 200 тис. на все про все. Коли виплачу­ємо доплати медичному персона­лу, 200 тисяч залишаються на все решта. А тільки на кисень щоміся­ця у нас йде до пів мільйона гри­вень! Потрібні ще лабораторні ре­активи, дезінфікувальні засоби і все, що стосується засобів захис­ту медичного персоналу. Апаратів ШВЛ і кисневих точок, яких у нас 150, вистачає. Але бракує коштів для того, щоб ми закупили меди­каменти і забезпечили наших па­цієнтів необхідними ліками. Люди у нашій лікарні лікуються безко­штовно, за послуги медичному персоналу пацієнти не платять — за укол, за якісь процедури чи маніпу­ляції лікарські. Але за медикаменти змушені платити самі. Забезпечу­ємо наших пацієнтів у розрахунку 80/20. 80% ліків — за рахунок паці­єнтів, 20% - за наш рахунок.

— У середньому скільки грошей потрібно людині на один день лікування, на ме­дикаменти зокрема?

— У середньому на день — 2−2,5 тисячі гривень. Курс ліку­вання (у кращому випадку) — 10−14 днів.

— Зараз осінь. У Львові по­стійні дощі, це наш клімат… Матимемо Іспанію, Італію у Львові чи «пронесе», як дума­єте?

— Прогнози — невдячна річ. Бачу, що у нас за останні два тижні зросла кількість паці­єнтів, причому важких. Це не пов’язано з погодою. Радше з розслабленістю… Народ вва­жає, що все вже закінчилося і ні­чого нема. Поки у кожного у ро­дині чи серед близьких не буде важких випадків, доти народ не віритиме у те, що треба бути максимально обережними. Ко­від є, він спричиняє важкі пато­логії і наслідки! Тих, хто не ві­рить, — запрошую волонтерити. Усе можна побачити на влас­ні очі.

Фото Центру легеневого здоров’я
Фото Центру легеневого здоров’я