Передплатити Підтримати

Covid-19 може робити чоловіків безплідними?

«Рецептор АСЕ2, з яким вірус зв’язується, щоб проникнути в організм людини, ідентифікують не лише у легенях, а й у яєчках. Тож останні можуть бути мішенями для вірусу»


Фото з приватного архіву Юліана Мицика

Інформація, опублікована у South China Morning Post (найстарішій англомовній газеті Гонконгу) наробила у світі чималого переполоху: Covid-19 може завдавати потенційної шкоди чоловічому репродуктивному здоров’ю! Автори посилаються на наукову статтю експертів з Центру репродуктивної медицини лікарні «Тунцзи» в Ухані, столиці китайської провінції Хубей. Коронавірус, мовляв, може порушувати імунний гомеостаз у чоловічих статевих залозах, спричиняючи орхіт, — запалення яєчок. Сперматозоїди, відповідно, виробляються у менших кількостях, тож у чоловіка, який перехворів на «ковід», у майбутньому можуть виникнути серйозні проблеми із зачаттям.

Чи справді SARS-CoV-2 негативно впли­ває на фертильність — не лише чоловіків, а й жінок? Про це ми запитали д. м. н., ліка­ря-уролога-андролога, доцента Львівського національного медичного університету ім. Д. Галиць­кого, автора наукового огля­ду на тему «Пандемія 2019-nCov: вплив на репродуктивне здоров’я людини», опубліко­ваного у Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences — Юліана Мицика.

— Почнемо з найбільш вразливої категорії хворих — вагітних жінок. Як Covid-19 впливає на перебіг вагітності?

— Досвід спостереження за вагітними жінками, інфікованими Covid-19, є обмеженим, а кількість хворих, які включені в існуючі дослідження, є не­великою. Але можемо провести аналогії з попере­дніми спалахами коронавірусу — важкого гострого респіраторного синдрому у 2002−2003 рр. (SARS) і респіраторного синдрому на Близькому Сході (MERS), перше повідомлення про який з’явилося у 2012 році.

Коронавіруси негативно впливають на пере­біг вагітності в інфікованих жінок. Такі пацієнтки частіше помирають. У них частіше виникають такі ускладнення, як гострий респіраторний дистрес-синдром (некардіальний набряк легень і синдром дифузного запалення легень. — Авт.), синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортан­ня, ниркова недостатність, вторинна бактеріаль­на пневмонія і сепсис, а також частіше (порівня­но з жінками, які не є інфікованими) трапляються викидні та недоношеності, відбуваються затримки росту плоду. Деякі вагітні (зокрема повідомляло­ся про пацієнтку на 30-му тижні вагітності) потре­бують штучної вентиляції легень і кесаревого роз­тину. Загалом у вагітних потреба у ШВЛ виникає утричі частіше порівняно з невагітними жінками.

— Чи має значення, в якому триместрі інфі­кувалася жінка?

— Згідно з існуючими світовими даними, серед випадків інфікування Covid-19 впродовж першо­го триместру вагітності (з 1-го по 12-ий тиждень. — Авт.), суттєва кількість закінчилася мимовіль­ним абортом (викиднем). Недоношеність спосте­рігалася у чотирьох жінок зі SARS із п’яти після 24 тижнів вагітності. Якщо зараження відбулося у ІІІ триместрі (починаючи з 29-го тижня вагітності. — Авт.), спостерігалися випадки ураження плода і передчасних пологів.

— SARS-CoV-2 проникає через плаценту?

— Існує припущення, що вірус може переда­ватися від матері до дитини внутрішньоутроб­но (тобто до пологів), але це питання ще потрібно вивчати. На думку більшості експертів, набагато більше ризикують інфікуватися від матері саме но­вонароджені.

— Який вплив виявляє вірус на репродук­тивне здоров’я обох статей?

— На сьогодні не існує досліджень, які б пере­конливо продемонстрували вплив Covid-19 на фертильний потенціал жінок і чоловіків. В одній із опублікованих у березні 2020 резонансних на­укових робіт вперше було висловлено думку, що інфікування Sars-CoV-2 впливає на функцію ста­тевих залоз у чоловіків, оскільки в осіб, які інфі­кувалися та одужали, спостерігалися більш ви­ражені зміни у гормональному статусі, ніж у людей, які ніколи не хворіли на Covid-19. Проте ця робота через численні недопрацювання у ди­зайні дослідження і слабку доказову базу викли­кала бурхливу критику у наукових колах. Окрему роль вчені відводять рецептору АСЕ2, з яким ві­рус зв’язується, щоб проникнути в організм лю­дини. Цей рецептор ідентифікують як у легенях, так і в яєчках, завдяки чому останні теоретично можуть бути мішенями для вірусу. Однак, вра­ховуючи невелику кількість досліджень, поки що зарано стверджувати, що інфікування Covid-19 негативно впливає на репродуктивну функцію чоловіків.

— На якому етапі зможемо побачити відда­лені наслідки перенесеного «ковіду»?

— Відповісти на це питання зможемо, коли нау­ковці глибше вивчать механізми впливу вірусу на здоров’я, у тому числі репродуктивне. Однак мож­на з великою вірогідністю припустити, що панде­мія коронавірусної хвороби вже сьогодні завдає значної загрози репродуктивному здоров’ю вагіт­них жінок, що пов’язано зі серйозними ускладнен­нями внаслідок інфікування. Вагітність є фактором ризику важчого перебігу захворювання і смерті — так само, як і при спалахах грипу.