Передплата 2024 «Добра кухня»

«Кожен сімейний лікар попереджав: не хочете вакцинуватись, готуйтесь захворіти…»

Від початку цього року в Україні на кір захворіли понад 5 тисяч людей

Через ускладнення від кору цього тижня у Львівській обласній клінічній лікарні померла 36-річна жінка. Це перша смерть на Львівщині від кору. «Жінка мала загалом обтяжений анамнез, тобто вона мала певні розлади у стані свого здоров’я, і захворіла на кір. Захворювання перебігало важко і виникло ускладнення — запалення легень. І, на жаль, 15 січня, незважаючи на усі проведені заходи, жінка померла», — каже лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Наталія Тімко.

— Пані Наталю, яка зараз ситуація з цією недугою у Львівській області?

— Ускладнену епідеміологічну ситуацію із захворюваністю на кір ми почали спостері­гати упродовж 2017−2018 років. Для порів­няння: якщо у 2017 році було зареєстро­вано 92 випадки кору, то у 2018-му кількість таких випадків вже сягнула 11 873 (тобто 405,4 на 100 тисяч населення). З тих, хто за­хворів, — 72 відсотки, або 8 495 осіб, станов­лять діти. З них 73,7% не були щеплені, згід­но з діючим Календарем профілактичних щеплень. Зареєстровано два летальні ви­падки серед невакцинованих дітей.

Зараз у медичних закладах нашої облас­ті є 52 тисячі доз комбінованої вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи. За 11 місяців 2018 року вакциновано 83% дітей віком 1 рік та 77% віком 6 років, 89% дітей ві­ком більше семи 7 років. Серед дорослого населення з числа груп ризику вакцинова­но проти кору 2660 осіб. З 11 вересня 2017 року в області проводиться посилена робо­та щодо вакцинації проти кору нещеплених з різних причин дітей.

Ми на Львівщині тепер вивчаємо, скіль­ки дітей віком від 6 до 18 років у кожній шко­лі не вакциновані. Потім медики перекону­ватимуть батьків про необхідність вакцинації на батьківських зборах, сімейні лікарі теж ак­тивно працюватимуть. Якщо батьки пого­дяться, то дітям будуть проводити щеплен­ня.

Зазначу, попередній спалах кору на Львівщині спостерігався у 2011−2013 роках. Тоді захворіли 4093 особи (123,31 на 100 ти­сяч населення).

— Які симптоми цієї хвороби, причи­ни її виникнення і як вона розповсюджу­ється?

— Кір є однією з найбільш заразних хво­роб у світі. Його вірус розповсюджується при кашлі та чханні і залишається актив­ним і контагіозним у повітрі або на інфі­кованих поверхнях протягом двох годин. Він передається разом із краплями слизу та осідає на епітеліальних клітинах носа та кон’юнктиви. Вірус розмножується в епі­теліальних клітинах, а потім мігрує в регіо­нальні лімфатичні вузли.

Інкубаційний період становить 10−17 днів найчастіше (21 день максимально). Людина стає заразною для оточуючих за 4 дні до появи висипань і залишається за­разною до 5 дня від моменту появи виси­пань. Спалахи кору можуть перероста­ти в епідемії, які призводять до чисельних смертельних випадків, особливо серед ді­тей раннього віку.

Першими проявами кору є підвищен­ня температури тіла, кон’юнктивіт, кашель, нежить. При огляді слизових оболонок ро­тової порожнини можна побачити плями Коплика (білі манкоподібні висипання). Тривалість катарального періоду стано­вить 3−4 дні. У подальшому виникають пля­мисто-папульозні висипання на обличчі, в наступні дні на шиї, тулубі та кінцівках. У місцях висипань залишається нетривала пігментація.

Кір може спричинити ускладнення: пневмонію, енцефаліт, ентероколіт, серед­ній отит, гнійний кон’юнктивіт.

Хочу наголосити, що для кору немає спе­цифічної терапії. Призначають симптома­тичне та патогенетичне лікування. Вітамін, А рекомендовано при всіх важких випадках кору.

— Як можна уникнути недуги?

— Запобігти кору можна введенням жи­вої вакцини. ВООЗ рекомендує, щоб понад 95% населення отримувало дві дози вакци­ни проти кору, щоб зберегти високий рівень імунітету населення та елімінувати кір. Се­ред вакцинованих 95% є захищеними піс­ля одержання 1-ї дози вакцини та 99% осіб захищені після двох доз. Щеплення про­ти кору зараз здійснюється тривакциною (проти кору, краснухи та епідемічного паро­титу) у віці 1 та 6 років, згідно з Календарем профілактичних щеплень України. У разі не­своєчасного початку вакцинації щеплення розпочинають у будь-якому віці. Якщо вак­цинація розпочата у віці старше 6 років, дру­гу дозу вакцини призначають через 30 днів після введення попередньої. Якщо відбувся контакт з хворим на кір у нещепленої люди­ни, необхідно розпочати вакцинацію упро­довж 72 годин від моменту контакту.

— А як із цією хворобою боряться у сві­ті? Чи були спалахи ще десь і коли?

— До того періоду, як винайшли вакци­ну від кору, хвороба була широко пошире­на в усіх країнах. Наприклад, у Великій Бри­танії щороку реєстрували від 160 000 до 800 000 випадків захворювання.

Вакцину проти кору винайшли у 1960-х роках. Щоб забезпечити імунітет, ре­комендовано дві дози протикорової вакци­ни. У Фінляндії 2-дозову вакцину проти кору, краснухи та епідпаротиту почали застосо­вувати з 1982 року з високими показника­ми охоплення населення. І про кір у Фінлян­дії забули у 1994 році. У 2000-х роках у США кір було визнано неендемічним захворю­ванням.

В Україні вакцинацію проти кору розпо­чали у 1968 році. Другу дозу вакцини вве­ли в Календар щеплень у 1986 році. Всес­вітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє, що захворюваність на кір у єв­ропейському регіоні відновилась. Після низького рівня хвороби у 2016 році, який становив 5273 випадки, у першому півріч­чі 2018 року в Європі зареєстровано понад 41 000 випадків захворювання серед дітей та дорослих. Протягом цього періоду померло 37 осіб.

— Що рекомендують лікарі під час спалаху хвороби?

По-перше. Якщо дитина віком від одно­го до п’яти років 11 місяців 29 днів — ввести одну дозу вакцини. Ревакцинація має бути у шість років.

По-друге. Якщо дитина має одну дозу вакцини проти кору, слід ввести другу дозу незалежно від віку (до досягнення шести ро­ків).

По-третє. Якщо дорослий, раніше не вакцинований, — ввести одну дозу вакци­ни. Через 30 днів ввести другу дозу вакцини проти кору.

По-четверте. Якщо дорослий мав одну дозу вакцини проти кору, ввести другу дозу не раніше, ніж через 30 днів від попередньої.

По-п'яте. За наявності протипоказів до вакцинації призначають введення простого людського імуноглобуліна, найефективніше в перші шість днів, але і пізніше, незалежно від часу контакту.

Протипоказами до вакцинації проти кору є вагітність, виражений імунодефіцит, алер­гія на білок курячого яйця, алергія на антибі­отики групи аміноглікозидів, гострий період хвороби.

— Зараз маємо переповнені стаціона­ри…

— Так, тепер батьки стурбовані тим, що ін­фекційні відділення і стаціонари переповне­ні, там недостатньо комфортні умови пере­бування… Але згадаймо: кожен сімейний лікар попереджав: не хочете вакцинуватись, готуйтесь захворіти, особливо під час спа­лаху. До того ж інфекційні стаціонари не ґу­мові.

Головне — перепрофілювати відділення так, щоб хворі з проносом і ангіною, напри­клад, не перетиналися з недужими на кір. У Львівській обласній інфекційній клінічній лі­карні хворі на кір від 29 днів до 2 років з бать­ками госпіталізуються у боксах приймально-діагностичного відділення. Їх небагато. А ще є хворі з важкою вітрянкою, які потребують ізоляції. Діти, старші 2-х років і до 10, — в од­ному з корпусів 3-го відділення на вул. Кири­ла і Мефодія, 22, старші — у 7-му відділенні на Лисенка, 45.

Ми не відмовляємо хворим у госпіталіза­ції. Але під час спалаху можна пожертвува­ти комфортом, кожному хворому ніхто не га­рантує одномісної палати. Головне — надати медичну допомогу.

Спалах — це надзвичайна ситуація, яка потребує розуміння! Був вибір — два ще­плення і комфорт в домашніх умовах.

Довідка «ВЗ»

Лише за другий тиждень 2019 року в Україні на кір захворіло 2 767 осіб — 1 087 дорослих і 1 680 дітей.

Найбільше людей захворіло у Львівській області — 930 (291 дорослий та 639 дітей), Вінниць­кій — 524 людини (236 дорослих та 288 дітей), Рівненській — 513 (141 дорослий та 372 дитини), Чернівецькій — 365 (147 дорослих та 218 дітей) областях та м. Ки­єві — 421 людина (219 дорослих та 202 дитини).

Схожі новини