Здорова дівчинка — здорова жінка

«Якщо не лікувати запальні процеси у дитячому чи підлітковому віці, це може cпричинити безпліддя», — застерігає дитячий гінеколог

Фото з архіву Еліни Чайківської

15−20% подружніх пар в Україні не можуть зачати дитину. Більш як у половині випадків причина криється у жінці. Жіноче репродуктивне здоров’я закладається у ранньому дитинстві. Ось чому батькам слід бути уважними і вибудовувати довірливі стосунки з дітьми. Від батьків часто залежить, чи зможе їхній нащадок у майбутньому продовжити рід. Які гінекологічні захворювання можуть виникати у юному віці і до яких наслідків можуть призвести, розповідає головний позаштатний спеціаліст Департаменту О З ЛОДА з дитячої гінекології, доцент кафедри акушерства та гінекології ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького, к.м.н. Еліна Чайківська.

— З якими хворобами найчастіше стикаються юні пацієнтки?

— Жінка може хворіти протягом усього життя, починаючи з народжен­ня. Для різного віку характерні різ­ні захворювання. У 85% пацієнток ві­ком до 10 років виявляємо хвороби зовнішніх статевих органів та запаль­ні стани, які є наслідком супутніх за­хворювань (ангін, алергій, дисбакте­ріозів, запальних захворювань нирок і сечового міхура). При вчасному ліку­ванні основної недуги запальні реак­тивні стани зникають без спеціально­го лікування гінеколога. Якщо батьки пізно звертаються до фахівця — такі стани переходять у гінекологічне за­хворювання.

У дівчат-підлітків віком від 11 до 18 років у 75% мають місце гормональ­ні порушення, у 25% - за­пальні гінекологічні за­хворювання, 35% з яких пов’язані зі статевими збудниками, тобто з по­чатком статевого життя. Гормональні порушення виникають внаслідок по­ганої екології, неправиль­ного харчування, стресів, психологічних перенаван­тажень. У період сесій, ЗНО фіксуємо більше гос­піталізацій з приводу кро­вотеч.

Багато пацієнток звер­тається з порушенням менструальної функ­ції, зокрема відсутністю менструацій (аменореєю), передменструальним синдромом, болючими менструація­ми та функціональними кістами.

Важливо вчасно звернутися до лі­каря, аби той правильно оцінив гор­мональний стан і пролікував дитину, адже від цього залежить відновлення репродуктивної функції і правильне її формування.

— До яких проблем призводять запущені запальні процеси у дитя­чому віці?

— Є ряд захворювань, які ззовні мо­жуть ніяк не проявлятися, тому для їх вчасного виявлення необхідно прохо­дити профілактичні огляди. Більшість гінекологічних захворювань дорос­лих жінок беруть початок з юних років. Якщо не лікувати запальні процеси у дитячому чи підлітковому віці, потім це може стати причиною безпліддя.

— Чи потрібно якось готувати дити­ну до зустрічі з гіне­кологом?

— Згідно з наказа­ми МОЗ, огляд у гіне­колога відбувається за показами, коли у ліка­ря виникає підозра на гінекологічне захво­рювання, або за ба­жанням батьків. Пси­хологічно підготувати дівчинку до консульта­ції з гінекологом пови­нна мама. У жодному випадку така підготов­ка не може проходити перед кабінетом лікаря. Це треба зро­бити вдома у делікатній формі. Най­гірше, що можна зробити, — не попе­редити дитину, що її будуть оглядати. Дівчинка не повинна чути жодних не­гативних розмов про огляд. Лікар теж мусить передусім встановити належ­ний контакт з юною пацієнткою, осо­бливо, коли ця зустріч відбувається вперше. Крісло закривається шир­мою, щоб не злякати дівчинку. Якщо з боку дитини лікар бачить сильний спротив, а ситуація не є невідкладною (кровотечі, сильний біль), огляд пере­носиться до наступного візиту.

— Як відбуваються профілактичні огляди у школах?

— Лікарі лише проводять бесіди з дівчатками, аби з’ясувати, чи є якісь скарги. Гінеколог не має права огля­дати дітей без відома батьків. Огляд відбувається лише у присутності бать­ків або близьких родичів. Якщо під час розмови з’ясовується, що є під­озра на гінекологічне захворювання, на спеціальний прийом запрошують маму з дитиною. У разі невідкладних станів огляд проводиться за участі не менше двох лікарів.

— Хто з родини повинен займати­ся статевим вихованням дівчинки? Мама, бабуся, тітка? А може, обоє батьків?

— Діти не повинні отримувати таку інформацію з вулиці, одне від одно­го чи з Інтернету. Пояснити все пови­нні батьки, аби застерегти дитину пе­ред ранніми статевими відносинами і вберегти таким чином від небезпеч­них інфекцій, що передаються стате­вим шляхом. Розмовляти з дівчинкою має той, з ким у неї склалися найбільш довірливі стосунки. Дитині слід пояс­нити, що у житті, крім сексу, є багато цікавого.