Передплата 2024 «Добра кухня»

Учора ще міг читати. А сьогодні - все розпливається перед очима…

Як швидко прогресує діабетична ретинопатія і як запобігти повній втраті зору

Фото South Carolina Retina Institute.
Фото South Carolina Retina Institute.

Цукровий діабет — одна з причин, яка призводить до сліпоти. Коли рівень глюкози в крові постійно підвищений, це призводить до ушкодження всіх кровоносних судин, що пронизують наше тіло. А оскільки у сітківці цих судин багато, з часом виникає таке ускладнення, як діабетична ретинопатія.

У пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу вона розвивається впродовж 10 років. У хворих на діабет 2-го типу — впродовж 15. Практично весь цей час людина не помічає змін, продовжуючи незворотно втрачати зір… Про особливості цього захворювання розповіла вітреоретинальний хірург, лікарка-офтальмолог вищої категорії, к. мед. н., заслужений лікар України Галина Левицька у бесіді з колегою, лікаркою-ендокринологом, к. мед. н. Марією Жигаліною-Гриценюк в її відеоблозі Doctor from Ukraine.

Як часто потрібно перевіряти зір і кому

За відсутності системних за­хворювань такий скринінг достат­ньо проходити 1−2 рази на рік (у сімейного лікаря або офтальмо­лога). Перевірити гостроту зору можна й самостійно. Для цього треба по черзі затулити долонею ліве та праве око й переконатися, що обидва ока бачать так, як ба­чили раніше. Далі слід подивити­ся на звичайний шрифт і запитати себе, «чи бачу я все так, як бачив/-ла рік тому». Якщо щось не так, Га­лина Левицька закликає не пере­конувати себе, що за місяць-два проблема мине самостійно (а так робить багато пацієнтів). Необхід­но звернутися до лікаря й зробити це так швидко, як це можливо.

За наявності системних захво­рювань (передусім цукрового діа­бету), пацієнти потребують більш регулярного контролю. У кожного з них є свої терміни обов’язкових оглядів — залежно від того, як дав­но та як важко людина хворіє і чи є у неї ураження сітківки на момент проведення обстеження. Досить часто пацієнти звертаються на етапі значного погіршення зору, при цьому не здогадуючись, що хворіють на діабет. Офтальмологи першими діагностують цю хворо­бу, після чого скеровують таких пацієнтів до ендокринологів.

Частота огляду залежить від стану хворого. Якщо це вагітна жінка, то огляд проводиться кожні 3−4 місяці. Якщо це пацієнт, якому проводили втручання (наприклад, вводили в око препарати для ста­білізації й покращення гостроти зору), то наступного разу він за­вітає до офтальмолога вже через чотири тижні.

Лікарка порадила українцям стежити за своїм самопочуттям та вчасно звертатися до фахівців. «Не можна перекладати відпо­відальність на лікаря, коли звер­таєтеся до нього на стадії важкої ретинопатії. За таких умов по­вернути зір вкрай складно. Сьо­годні цукровий діабет є основною причиною втрати працездатності людей відносно молодого віку. Це говорить про те, що вони не розпочали лікування вчасно. Цу­кровому діабету 2-го типу мож­на запобігти. Його також можна ефективно контролювати та ліку­вати. Йдеться передусім про не­обхідність дотримуватися здоро­вого способу життя, що дозволить зберегти й зір, і нирки, і серце та залишатися активним ще багато-багато років», — каже фахівчиня.

Її колега, Марія Жигаліна-Гри­ценюк, додала, що раніше Аме­риканська діабетична асоціація рекомендувала регулярно прохо­дити скринінг на діабет після 45 років. Пізніше знизила цей «по­ріг» до 40 років, а зараз радить здавати аналіз кров на глюкозу раз на рік усім, кому виповнило­ся 35.

Чому діабетикам потрібно постійно бути насторожі

За даними різних джерел, ко­жен другий випадок діабету 2-го типу не діагностований. Людина може впродовж 5−7 років мати помірні зміни очного дна, які про­гресують (і цей процес є незво­ротним), потребувати терміново­го лікування, але не звертатися по допомогу, оскільки діабетична ретинопатія в неї ніяк не прояв­ляється. «Якщо людина хворіє на діабет 2-го типу більш як 15 років (за діабету 1-го типу — 10), то у 70−80% випадків вона вже мати­ме діабетичну ретинопатію, — на­голошує Галина Левицька. — Це захворювання може мати різний ступінь важкості, потребува­ти різного лікування, але те, що воно призводить до погіршення, а в кінцевому результаті - втрати зору, доведений факт». «Звичай­но, багато залежить від ступеня компенсації діабету. Неконтро­льований цукровий діабет, відсут­ність компенсації вуглеводного, а також білкового та ліпідного об­мінів призводить до виникнення й стрімкого прогресування діа­бетичної ретинопатії», — додала вона.

Як лікувати діабетичну ретинопатію

Перше, що потрібно зробити, — відрегулювати вуглеводний об­мін. Тож без допомоги ендокри­нолога окулісту не справитися. «Працювати потрібно всім ра­зом — пацієнту, офтальмологу, сімейному лікарю та ендокрино­логу. Тоді можна розраховувати на успіх. Якщо стадія діабетичної ретинопатії більш розвинута, в арсеналі медиків є цілий спектр засобів лікування, які забезпечать стійкі результати, дозволивши зу­пинити втрату зору на багато ро­ків уперед або навіть покращивши гостроту зору. Це і лазерна коагу­ляція сітківки, й внутрішньоочне введення спеціальних препара­тів, і хірургічне лікування, — пере­лічує офтальмологиня. — Останнє проводиться у крайніх випадках, але воно виявляє хороший ефект у важких пацієнтів з вираженою нирковою недостатністю, які пе­ребувають на гемодіалізі. Хворі після цього можуть читати та на­віть працювати».

Чому не можна різко «збивати» цукри

«Існує таке поняття, як транзи­торна діабетична ретинопатія — різке погіршення зору внаслідок стрімкого зниження рівня цукру у крові й нормалізації артеріаль­ного тиску. У тканинах головно­го мозку та сітківки (наші очі є фактично продовженням нашого мозку) виникає глибока гіпоксія, і тому в людини раптово падає зір, — пояснює Галина Левицька. — Погіршення стану сітківки у та­кому випадку зворотне, але його відновлення забирає багато часу. Може знадобитися й 12 місяців. А от в якій мірі зір повернеться, за­лежить від того, яка стадія рети­нопатії була у пацієнта до цього. Тож з цим треба бути обережним. Слід розуміти, що все, що нарос­тало не один місяць, неможливо відрегулювати за два тижні».

Чи допоможуть морква та чорниця відновити зір

«Щоб повернути зір, треба їсти й моркву, й чорницю, і яблука. Але якщо у людини вже є переддіабет або розвинувся цукровий діабет 2-го типу, треба розуміти, що це — результат отруєння переїданням. Часто в таких випадках треба ду­мати не про те, що б таке з'їсти, а як поголодувати, щоб нормалізу­вати цукри», — каже лікарка.

Стан за діабетичної ретинопа­тії, як і загалом за діабету, покра­щується, якщо людина зменшує кількість калорій та виключає зі свого раціону шкідливі швидкі вуг­леводи. Галина Левицька радить згадати, що їли наші бабусі й діду­сі. Це пояснює, чому тоді не було такої кількості хворих на цукровий діабет 2-го типу, з такою важкою ретинопатією, як зараз. «Найкра­щі рішення — прості рішення. Біль­ше фізичної активності та просте харчування, з меншою кількістю простих порожніх вуглеводів — і ви отримаєте захист від ожиріння й, відповідно, цукрового діабе­ту 2-го типу», — резюмує спеціа­лістка з діагностики та лікування очних захворювань.

За матеріалами RadioZET.

Схожі новини