Передплата 2024 «Добрий господар»

«Коли виміряли тиск маленькому пацієнту, не повірили власним очам»

У Львові прооперували хлопчика з рідкісною патологією ниркових артерій, який був за крок до інсульту. Дитина більше не потребує гемодіалізу й трансплантації нирки

Фото ЗУСДМЦ
Фото ЗУСДМЦ

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру 6-річний Володя потрапив понад три місяці тому. Хлопчик був млявим, сонливим, відмовлявся від їжі та втрачав вагу. Про це «ВЗ» розповіли у пресслужбі медзакладу.

Аналізи показали у маленького пацієнта високий рівень білка у сечі і критично високі показники креатиніну й сечовини.

«Коли ми виміря­ли дитині тиск, не по­вірили власним очам: 240/160 мм/рт. ст. за норми 110/70, — згадує керівник Клініки ди­тячої нефрології, ді­алізу та трансплан­тації нирки ЗУСДМЦ Роман Андруневич. — Це критичний рівень, який може спровокува­ти інсульт».

Лікарі запідозрили у Володі вазоренальну гіпертензію — порушен­ня кровотоку в нир­кових артеріях, що й спровокувало стійке підвищення артеріаль­ного тиску. Для уточ­нення діагнозу хворому провели комп’ютерну томографію з контрас­туванням. Результати дослідження підтвер­дили важку патологію. Допомогти хлопчику могло лише хірургічне втручання.

«На початку лікуван­ня ниркові показни­ки й тиск у пацієнта за­лишалися високими. Щоб стабілізувати стан дитини та підготувати її до операції, ми кілька тижнів проводили про­цедуру гемодіалізу», — повідомив Роман Ан­друневич.

Складне оператив­не втручання команда Центру провела спіль­но з фахівцями Львів­ського національного медичного університе­ту і Львівської обласної клінічної лікарні.

«Ми зіткнулися з украй рідкісною патоло­гією — вазоренальною гіпертензією на ґрунті перенесеного тромбо­зу лівої ниркової артерії й вродженої гіпоплазії правої ниркової артерії та правої нирки. У сві­товій літературі описа­ні поодинокі такі випад­ки. Ушкодження нирок потребувало прове­дення гемодіалізу. За­вдяки налагодженій співпраці з фахівцями ЗУСДМЦ вдалося ре­конструювати арте­рію і відновити нирко­ву функцію», — розповів головний трансплан­толог Львівщини, до­цент ЛНМУ ім. Данила Галицького Ростислав Жук.

Після операції 6-річний Володя почувається до­бре. Усі основні по­казники здоров’я його нирок поступово нор­малізуються. Також повертається до нор­ми й артеріальний тиск. Украй важливо, що хлопчик уже не по­требує гемодіалізу, та, відповідно, тран­сплантації нирки.

Схожі новини