Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Перевіритися на COVID-19 можна, не виходячи з дому

Проте якщо треба відкрити лікарняний, результати діагностичного експрес-тесту мусите підтвердити у сімейного лікаря

Фото Diather
Фото Diather

Щоб упевнитися, що у вас — не коронавірус, не обов’язково йти до сімейного лікаря за скеруванням на ПЛР-дослідження. На ранніх стадіях захворювання можна скористатися швидким тестом. Коштує він відносно недорого (ціна стартує від 120 гривень), його легко виконати, і результат можна отримати вже за 15−30 хвилин. Утім, не можна виключати, що такий тест буде неточним. Це недолік усіх досліджень, які виконуються в домашніх умовах.

Як зазначають експерти Мініс­терства охорони здоров’я, най­більш правдиві результати екс­прес-тесту можна отримати під час інтенсивної циркуляції вірусу серед на­селення та у тих випадках, коли діагнос­тика проводиться на піку заразності. Важливо: якщо швидкий тест виявиться позитивним, підтверджувати його мето­дом ПЛР не потрібно.

Скринінговий експрес-тест на визна­чення антигену (вірусного білка) SARS-CoV-2 може безплатно зробити сімей­ний лікар. Підставою для проведення дослідження є підозра на COVID-19 чи ознаки інших ГРВІ. Також швидкий тест на коронавірусну інфекцію можна вико­нати самому, придбавши його в аптеці. Виконати дослідження треба на почат­ках захворювання, бо тільки тоді можна сподіватися на найбільш точні його ре­зультати.

Майте на увазі, що для встановлен­ня остаточного діагнозу й отримання листка про непрацездатність результа­тів домашнього тестування буде недо­статньо, хоча б тому, що невідомо, чиї зразки використовувалися для дослі­дження. Тест повинен повторно викона­ти сімейний лікар.

Коли варто перевіритися на COVID-19?

За будь-яких симптомів застуди:

 • нежитю;
 • головного болю;
 • втоми;
 • лихоманки;
 • кашлю, чхання;
 • болю у горлі;
 • хриплого голосу.

Кого лікар може скерувати на безплатне ПЛР-дослідження

 • пацієнта з підозрою на коронаві­русну хворобу;
 • хворого з проявами інших ГРВІ;
 • пацієнта з ознаками вірусної пнев­монії;
 • хворого з позагоспітальною пнев­монією;
 • контактну особу за появи симпто­мів, які пов’язують з COVID-19.

У перших трьох випадках достатньо буде результатів швидкого діагностич­ного тесту.

Якщо сімейний лікар відмовляється дати скерування на безплатний ПЛР-тест або у вас немає сімейного лікаря, ви можете звернутися на гарячу лінію МОЗ 0−800−60−20−19.

Нагадаємо, ПЛР-дослідження слід провести у проміжку між 7-им і 14-им днями після інфікування. Результат за­звичай готовий через добу після забору матеріалу з носо- чи ротоглотки.

Що робити, якщо ви зробили вдома експрес-тест і результат — позитивний?

Залишайтеся вдома й уникайте кон­тактів з іншими людьми. Якщо напере­додні ви з кимось контактували, пові­домте цю людину, що ви захворіли та що їй варто поспостерігати за своїм са­мопочуттям та, можливо, скоригува­ти деякі плани (наприклад, перенести відрядження на наступний тиждень). Особливо важливо це зробити, якщо ви працюєте у великому колективі. Так ви унеможливите подальшу передачу віру­су.

Залишайтеся вдома і зв’яжіться зі своїм сімейним лікарем. Дотримуйте­ся його рекомендацій. Узгодьте дату й годину візиту, щоб не чекати у черзі. У медзакладі одягніть захисну маску і тримайтеся на відстані від інших людей. Чесно розкажіть лікарю, що вас турбує. Не вигадуйте додаткових симптомів, яких у вас немає, адже не тільки на під­ставі огляду, а й на підставі вашої роз­повіді фахівець визначить тактику по­дальших обстежень та лікування. Якщо немає жодних ознак, так і скажіть. Іно­ді перебіг коронавірусної хвороби є лег­ким, а іноді - й узагалі безсимптомним.

Будьте на постійному зв’язку зі сво­їм сімейним лікарем. Оцінивши не лише ваш поточний стан, а й можливі ризи­ки, як-от похилий вік чи наявність супут­ніх захворювань, лікар може прийняти рішення про госпіталізацію. Викликай­те «швидку», лише якщо ви справді по­требуєте невідкладної медичної допо­моги. Наприклад, у вас температура +380С, яка не збивається і показник са­турації (насичення крові киснем) ниж­че ніж 95%. В Україні на стаціонарне лі­кування госпіталізують тільки пацієнтів зі середньотяжким і тяжким перебігом COVID-19!

Перед проведенням вакцинації тес­туватися не потрібно. Якщо є ознаки за­хворювання, просто відкладіть щеплен­ня на потім.

А тим часом…

В Україні почалася нова хвиля COVID-19. За минулий тиждень виявили 44 тисячі нових випад­ків захворювання. Тиждень перед тим було 37 тисяч. За прогнозом ВООЗ, пік захворюваності на ко­ронавірус припаде на кінець ве­ресня — початок жовтня. Україні, зокрема через повномасштабну війну, так і не вдалося досягти ко­лективного імунітету, тобто охопи­ти щепленнями щонайменше 70% населення. Вакцинальна кампанія не припиняється. У липні щеплен­ня отримало більш як чверть міль­йонів українців, у серпні - 476 ти­сяч. На сьогодні в Україні доступні три вакцини: CoronaVac, Janssen і Comirnaty (Pfizer).

Схожі новини