Заміна антибіотикам

Ізраїльські дослідники знайшли альтернативу

Кількість стійких до антибіотиків бактерій зростає у всьому світі через надмірне використання ліків. Цей факт став однією з основних небезпек для здоров’я людини.

Світові вчені припускають, що до 2050 року стійкі до антибіотиків бак­терії вбиватимуть більше людей, ніж рак, тому намагаються знайти способи скоротити використання антибіотиків та віднайти ліки, які зможуть їх замінити. Уні­кальне дослідження, яке провів Універси­тет Бен-Гуріона у Негеві, виявило речовину рослинного походження, яка може бути ефективною заміною антибіотиків.

Дослідження, проведене під керівни­цтвом доктора Карини Голберг та професора Аріеля Кушмаро з факультету біотехноло­гічної інженерії, показало, що використан­ня дііндолілметану може стати важливим рішенням та замінити антибіотики і навіть усунути стійкість до певних з них. Результа­ти дослідження було опубліковано в журналі Pharmaceutics.

Дііндолілметан (DIM) – це натуральна речовина рослинного походження, що міс­титься у невеликій кількості, наприклад, у рослинах родини хрестоцвітих, у броколі та брюссельській капусті.

Сьогодні DIM визнано у медичному світі, і його використовують під час лікування раку та передракових станів (наприклад, дис­плазії шийки матки). Дослідження показало, що DIM у низьких концентраціях впливає на бактерії і фактично порушує їхню комунікацію між собою та здатність агресивно атакувати організм людини.

Читайте також: «Мали би бути антибіотики, які б і надалі відпускали без рецепта»

Бактерії у високій концентрації “спілку­ються” одна з одною. Цю властивість назва­ли «почуттям кворуму» – здатністю бактерій координувати свої дії за допомогою хімічних сигналів.

Бактерії «розмовляють» одна з одною, використовуючи молекули білка, і коли до­сягають певної концентрації або «кворуму», синхронізуються для вироблення токсинів, які завдають шкоди їхньому носію. Так регу­люється ступінь вірулентності бактерій.

Дослідження ізраїльських вчених показа­ло, що речовина DIM порушує цей зв’язок, запобігаючи захворюванню та запальним процесам в організмі людини, де перебува­ють бактерії. Речовина має протизапальну активність, а експеримент, проведений на мо­делях інфікованих ран на тваринах, довів, що речовина сприяє загоєнню ран ефективніше, ніж антибіотики. У поєднанні з антибіотиком тобраміцином (Tobramycin) було виявлено, що DIM покращує його лікувальні властивості та усуває резистентність до нього бактерій.

«Речовина DIM також діє на грамнегативні бактерії, зокрема псевдомонади, які викли­кають інфекцію ран, імплантатів та пневмо­нію у пацієнтів із муковісцидозом (кістозний фіброз, Cystic fibrosis). Він також паралізує багато генів, що впливають на агресивність бактерій та їхню здатність виробляти біоплів­ку (мікробну спільноту), – сказав професор Аріель Кушмаро. – Після багатьох років дослі­джень ми впевнені, що у майбутньому DIM та інші речовини, які перешкоджають комуніка­ції бактерій, повністю замінять антибіотики».

Схожі новини