Що робити, якщо в аптеці немає потрібних ліків?

Лікар радить купувати аналоги. А від деяких препаратів можна відмовитися без шкоди для здоров’я

Через війну в Україні спостерігаються перебої з постачанням ліків. Багатьох найменувань не знайти, а в окупованих містах і тих, де ведуться активні бойові дії, аптечні заклади взагалі не працюють. За даними ВООЗ, через масштабне вторгнення рф половина аптек в Україні припинила свою роботу.

Деякий час проблеми з ліками були навіть у захід­них областях, і все – через підвищений попит. Багато паці­єнтів переїхало з місць активних обстрілів та почало скуповувати медикаменти “про запас”. Фар­мацевти, з якими вдалося по­спілкуватися журналістці “ВЗ”, розповідають, що деякі покуп­ці просили замовити для них на складі... 30 упаковок інсуліну.

Багато ліків із західних об­ластей відправляли у населені пункти на сході, півдні і півночі країни – ті, які першими прийня­ли на себе удар військ рф. Прав­ду кажучи, й місцеві піддалися паніці. Наприклад, йодомарин (таблетки калію йодиду) у Льво­ві не можна було купити вже на третій день війни. Зникли з ап­течних мереж і еутирокс та L-тироксин – синтетичні анало­ги гормону щитовидної залози тироксину.

Фармацевти пояснюють це порушеннями логістичного лан­цюжка. Зараз усю логістику до­водиться оперативно перебу­довувати. Країна поставила свою економіку на воєнні рей­ки, тож очікувати на комфортні закупи, як це було у мирний час, не можна. Зокрема, не можна провести інтернет-бронювання ліків – їх відпускають у порядку живої черги. Не факт також, що тепер вдасться отримати фахо­ву консультацію в аптеці. Через брак кадрів (багато українських фахівців тимчасово виїхало за кордон) МОЗ дозволило апте­кам брати на роботу студентів-фармацевтів.

Лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрип­ник ще до війни активно кон­сультував пацієнтів онлайн. Те­пер, каже, це стало ще більш актуальним, адже українці не­рідко не мають доступу до ме­дичної допомоги. Лікарі змуше­ні переступати через правила і надавати рекомендації щодо лікування дистанційно. Часто тільки так можна врятувати лю­дині здоров’я чи навіть життя.

Як розповів “ВЗ” фахівець, до нього часто звертаються з пи­танням, що робити, якщо в ап­теці відсутні потрібні ліки. У та­ких випадках Євген Скрипник радить шукати замінники: “Ме­дикаменти потрібно купувати за назвою діючої речовини. Назва препарату вказується на упа­ковці великими літерами, а дію­ча речовина – надрукована дуже маленькими. Попросіть фарма­цевта відпустити вам ліки-ана­логи з тією самою діючою речо­виною, що є у вашого препарату. Наведу приклад – ібупрофен. Го­фен, нурофен, ібуфен, нурофен і т. д. – це все один і той же пре­парат. Якщо ви приймаєте ліки з кількома діючими речовина­ми, то їх назви будуть написані у дужках. Приміром, вам потрібен берліприл плюс, а в аптеці його немає. Читаємо, що написано на упаковці: еналаприл і гідрохлор­тіазид. Отже, ви можете купити ці два препарати окремо і комбі­нувати їх”.

“Багато ліків взагалі не по­трібно приймати, оскільки ефективність їх – доволі сумнів­на”, – зазначає лікар.

Які це препарати?

 • Заспокійливі, особливо на травах;
 • противірусні. В умовах війни часто виникають ГРВІ, але якщо вже є підвищення темпе­ратури, то краще прийняти ібу­профен або парацетамол;
 • імуностимулятори і ліки “для підтримки імунітету”. “Іму­нітет неможливо стимулювати. Не існує таких засобів”, – під­креслює Євген Скрипник;
 • гепатопротектори;
 • судинні та ноотропи.

“Чому від прокрапувань лю­дині стає добре? Вона прихо­дить у лікарню, годину-дві ле­жить на ліжку, спостерігає, як їй по краплинці вводять “ліки”. Спрацьовує плацебо-ефект, хоча можна просто капати зви­чайний фізіологічний розчин, і ефект буде такий самий. Крім того, людина відволікається від роботи, бере відгул, відкла­дає домашні справи. Одне сло­во, відпочиває. Але якщо люди­на може пити ліки, то вводити їх внутрішньовенно чи внутріш­ньовенно-крапельним шляхом не потрібно. Більшість ліків так само ефективні у таблетках, як і в ампулах”, – наголошує фахі­вець, додаючи, що всі судинні препарати та ноотропи без до­казової ефективності застосо­вуються лише у країнах колиш­нього Радянського Союзу;

 • БАДи (“бо вони не ліку­ють”);
 • гомеопатичні препарати, тобто препарати без діючої ре­човини, в яких “щось десь роз­чинено”;
 • фітопрепарати, бо “вони неефективні і є переважно БАДами”.

В Україні продовжує дія­ти програма “Доступні ліки”, у рамках якої пацієнти з хроніч­ними захворюваннями можуть отримати свої медикаменти безкоштовно або з невеликою доплатою. Проте для цього по­трібен рецепт від лікаря.

Хворим на бронхіальну аст­му, діабет 2-го типу або сер­цево-судинні хвороби рецепт може виписати сімейний лікар, з нецукровим діабетом – ендо­кринолог (але сімейний може виписати повторний рецепт). Пацієнтам з розладами психі­ки і поведінки рецепт на ліки ви­писує психіатр, а хворим на епі­лепсію – психіатр або невролог.

Сімейний лікар, якщо паці­єнт підписав із ним декларацію, може виписати рецепт по теле­фону. Номер рецепта і код під­твердження надійде на телефон хворого. У Національній службі здоров’я нагадують, що пацієн­ту не обов’язково мати підписа­ну декларацію зі сімейним ліка­рем, терапевтом або педіатром. Переїхавши в інший населений пункт, людина може звернутися до будь-кого з лікарів. Вони мо­жуть виписувати рецепт на ліки, запасу яких вистачить щонай­довше на місяць.

Знайти аптеку поблизу, де від­пускають “Доступні ліки”, можна за допомогою “Електронної кар­ти аптек-учасниць програми рім­бурсації лікарських засобів”. На другій сторінці дашборду у філь­трах ліворуч у графі “Є відпуще­ні” навпроти слова “Так” потрібно поставити галочку. Це дозволить відфільтрувати аптеки. У НСЗУ рекомендують звертати увагу на дату останнього відпуску ре­цепта в останній колонці табли­ці, розміщеної внизу під картою. Слід звернути увагу на ті аптеки, які реалізували “Доступні ліки” упродовж останніх семи днів.

За даними дашборду, за останні сім днів “Доступні ліки” у західних областях відпускали:

 • 237 аптек і аптечних пунктів у Волинській області;
 • 263 – у Рівненській;
 • 603 – у Львівській;
 • 240 – у Тернопільській;
 • 348 – у Хмельницькій;
 • 340 – в Івано-Франківській;
 • 201 – у Закарпатській;
 • 190 – у Чернівецькій.

Знайти потрібну аптеку мож­на також, зателефонувавши за номером контакт-центру НСЗУ 16-77. Попередньо бажано за­телефонувати в аптечний за­клад та уточнити, чи є потрібні ліки у наявності і попросити про резервацію. На “Доступні ліки” така опція все ще поширюється.

А тим часом...

Команда Liki.24 за під­тримки Міністерства цифро­вої трансформації України оно­вила онлайн-мапу з аптеками, які продовжують відпускати ліки населенню. Знайти мапу мож­на за цим посиланням. У пошуковій стрічці можна вписа­ти назву медикаментів, які ви шу­каєте, та прокласти маршрут до найближчої аптеки, що здійснює реалізацію цих препаратів.

Читайте також: Їсти, щоб битися. Чому важливо правильно харчуватися під час війни?

Схожі новини