Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Ротова порожнина – дзеркало організму

Чому важливо, щоб зуби були здоровими

Стан ротової порожнини безпосередньо впливає на імунну систему людини. Як свідчать дані Глобального дослідження глобального тягаря хвороб, яке проводили у 2016 році, половина жителів планети страждають від захворювання ротової порожнини. В Україні цей показник суттєво вищий — близько 90%. Про те, з якими проблемами найчастіше звертаються пацієнти, а також як запобігти тим чи іншим патологіям рота, ми розпитали у лікаря-стоматолога з Волині Івана Ліпича.

— Пане Іване, здоров’я рото­вої порожнини — що охоплює це поняття?

— Здоров'я ротової порожни­ни — це не лише зуби без карієсу, а й ясна без запальних процесів, відсутність зубощелепних дефор­мацій, деформацій зубного ряду — коли щелепи та зуби мають пра­вильне змикання, цілісність зуб­ного ряду — наявність всіх зубів, заміщені всі наявні дефекти.

Відсутність зубного нальоту та зубних відкладень, добрі контак­ти між зубами без застрягань їжі між ними, а також чітке приляган­ня всіх конструкцій, якщо такі є, — коронка, вкладка вінір… Немає опущення ясен біля зубів, що при­зводить до оголення коренів, збе­режений зв’язковий апарат зубів: вони стоять міцно і не мають пато­логічної рухливості.

Важливою є відсутність всіх патологічних утворень на слизо­вій оболонці ясен. Все це, на мою думку, пов’язане і формує здоро­ву ротову порожнину.

— Існує ціла група захворю­вань ротової порожнини. Які наразі найбільш поширені се­ред ваших пацієнтів?

— Захворювання порожнини рота можемо поділити на захво­рювання твердих і м’яких тканин, які теж діляться на гострі та хро­нічні. Вони проявляються як окре­мі захворювання та як наслідок прояву системних захворювань.

Рот — це таке собі дзеркало на­шого організму, тому інколи щоб зрозуміти, чи все у людини добре на загальному рівні, достатньо побачити стан порожнини її рота.

На першому місці серед хво­роб захворювання твердих тка­нин зуба — карієс та ускладнення, до яких він призводить: пульпіт, періодонтит. Досить багато па­цієнтів звертається з патологією пародонту — тканин, що оточують зуб, внаслідок чого буває крово­теча під час їди та чищення зубів, а також неприємний запах із рота. Іноді це призводить до втрати аб­солютно здорових зубів.

Іноді трапляються захворюван­ня слизової оболонки — лейкопла­кія, передракове захворювання. Здебільшого ця патологія харак­терна для людей, що курять.

— Що спричиняє ті чи інші за­хворювання порожнини рота?

— Зазвичай недбале ставлення до свого здоров’я. Але основною причиною захворювань є все ж бактеріальний фактор. Причиною множинних карієсів стає погана гі­гієна, надмірне споживання цукру, неякісна вода, стреси, падіння ре­активності організму. Часті хейліти або герпетичні висипки свідчать про те, що потрібно більше уваги приділити своєму імунітету і підня­ти загальну реактивність організму.

— В яких випадках не можна відкладати візит до стоматолога?

— Перш за все це випадки, коли є гострі болі та набряк. Це зазвичай свідчить про особливу серйозність проблеми, тож і якщо «закидатись» знеболювальними, можна «загриміти» у щелепно-ли­цеве відділення. Решту випадків можна обговорити зі своїм ліка­рем телефоном чи на особистій консультації. Але завжди варто пам’ятати: що більше зруйнова­ний зуб, а пацієнт якомога далі відтягує візит, то складніше і до­рожче буде виправити ситуацію, а інколи навіть неможливо.

— До яких наслідків надалі може призвести, скажімо, не­пролікований карієс, захворю­вання ясен?

— Ускладнений карієс — це за­звичай мінімум +1 візит до лікаря, якщо ми говоримо про пульпіт. Плюс кілька додаткових візитів, якщо говоримо про періодонтит. А це все час, фінанси і втрата твер­дих тканин, які інколи буває відно­вити неможливо.

За несвоєчасного відновлен­ня цілісності зубного ряду — де­формація зубних рядів та змі­на положення окремих зубів. Дуже популярними зараз стали ортодонтичні послуги — це ціна того, що батьки не лікували дітям молочні зуби.

Якщо ж говорити про захворю­вання ясен, то вони рідко прояв­ляються як окреме захворювання, в більшості випадків це наслідок чогось, про що організм хоче нам повідомити. Добре, коли ми звер­таємо увагу на цей меседж. Мені шкода людей, які приходять із за­хворюваннями пародонту, маючи проблеми із неприємним запахом з рота, кровоточивістю ясен. Най­гірше те, що це все можна лише стабілізувати, а от вилікувати на­разі практично нереально.

Хворобами ясен займається окремий вузький спеціаліст — лі­кар-пародонтолог.

— Чи можна уникнути всіх цих проблем та що для цього потрібно робити?

— Потрібно один раз на пів року відвідувати стоматолога, дбати про гігієну рота, доглядати зуби та ясна, зміцнювати загальний сома­тичний стан організму… Все це до­зволить звести витрати часу та фі­нансів на обслуговування ротової порожнини до мінімуму. Зрештою, ще Микола Іванович Пирогов ска­зав, що «майбутнє належить меди­цині профілактичній». Тому варто пам’ятати, що будь-яка хвороба лікується значно простіше і швид­ше на початковій стадії.

Читайте також: «В ідеалі інтервал між прийомами пацієнтів має становити 20−30 хвилин»

Схожі новини