Передплата 2024 ВЗ

Що таке «небаланс»?

За тепло й гарячу воду доведеться платити більше

Мешканці багатоквартирних будинків тепер мають новий головний біль: у декого в платіжках за тепло та гарячу воду з’явився новий рядок. Фото ТСН
Мешканці багатоквартирних будинків тепер мають новий головний біль: у декого в платіжках за тепло та гарячу воду з’явився новий рядок. Фото ТСН

Попри те, що влада заборонила підвищувати тарифи на газ та тепло для населення на час воєнного стану та ще пів року після його закінчення, українцям усе-таки доведеться платити за тепло і гарячу воду більше. Мешканці багатоквартирних будинків тепер мають новий головний біль: у декого в платіжках за тепло та гарячу воду з’явився новий рядок. Називається він «Небаланс» — і тягне за собою подекуди «доплату» в кілька тисяч гривень до основної суми за ці послуги.

У містах такі платіжки почали отри­мувати вже влітку. А зараз, з почат­ком опалювального сезону, їх іще збільшиться… У людей «квадратні очі»: за що додатково платити? «Мені за ли­пень нарахували плюс дві тисячі за га­рячу воду, — обурюється львів'янин пан Мирон. — У будинку встановили загаль­ний лічильник на воду, нічого не повідо­мили»…

Ситуацію роз’яснила «ВЗ» началь­ниця відділу обліку та збуту тепло­вої енергії ЛМК «Львівтеплоенерго» Галина Пакулець: «Від 1 грудня 2021 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» всту­пило в нові відносини зі споживачами, оскільки набув чинності Закон Укра­їни «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Цим зако­ном встановлена нова методика обліку теплової енергії та гарячої води. Закон затверджений ще 2018 року, але че­рез впровадження інших законодавчих актів, карантинні обмеження, був від­термінований. Згідно із цим законом, змінився розподіл обсягів опалення і гарячого водопостачання. Також на ви­могу закону у всіх будівлях ми встанов­люємо вузли комерційного обліку гаря­чого водопостачання. Тобто вся гаряча вода, яка заходить у будинок, облікову­ється загальнобудинковими лічильни­ками гарячої води. Оскільки в нас діє загальнобудинковий прилад обліку, і мешканці квартир мають індивідуаль­ні розподільчі прилади обліку (індивіду­альні лічильники. — Авт.) то часто-густо в будинку виникає небаланс. Небаланс — це різниця між тим, що вказав загаль­нобудинковий прилад обліку, й тим, що спожили і сукупно вказали мешкан­ці. Наприклад, загальнобудинковий лі­чильник показав, що у будинок зайшло 100 кубометрів гарячої води, а сума по­казників лічильників мешканців — 50 ку­бометрів. Тобто небаланс по будинку — 50 кубометрів. Згідно з новою мето­дикою обліку, цей небаланс розподі­ляється між споживачами пропорційно до фактично спожитого обсягу гарячої води. Якщо всі квартири в будинку об­ладнані лічильниками гарячої води, то визначається, яка частина цього неба­лансу припадає на один метр кубічний, і пропорційно, хто скільки спожив, до­раховується споживачам до їхнього на­рахування. Якщо в будинку є квартири, які не мають своїх лічильників гарячої води, то небаланс розподіляється на ці квартири пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються послугою гарячого водопостачання.

Небаланс кожного місяця різний, і відповідно до вашого споживання цен­тралізованого гарячого водопостачання він вам нараховується. Ця новація поча­лася для когось з квітня, для когось з бе­резня — у міру встановлення загальнобу­динкових лічильників. Є будинки, у яких досі лічильники не встановлені, але їх встановлення йде швидкими темпами, і вони з’являться.

Якщо мешканці незадоволені, що отримують у платіжках великі суми, мето­дика дозволяє цей небаланс розподіляти іншим методом. Наприклад, пропорцій­но до площі ванних кімнат, пропорційно до кількості стояків гарячого водопоста­чання, до кількості санітарно-технічно­го обладнання, яким здійснюється водо­розбір гарячої води, або пропорційно до кількості осіб. Для цього мешканці кож­ного будинку мають провести збори, оформити протокол. Але не зважати на той небаланс не можна. Варто коректно споживати гарячу воду, не здійснювати її несанкціонованого відбору (а таке у нас буває - люди «відкручують» лічильник). Тоді небалансу не мало би бути — якщо немає витоків у системі гарячої води в будинку. Радимо мешканцям проводити рейди поквартирно, знімати показники. Якщо треба, будемо долучатися. Тобто власники будинків мали би щось роби­ти, аби зменшити ті небаланси. Хоча не­великий небаланс є практично по кожно­му будинку. Причина може бути і в різних термінах подачі показників лічильників мешканцями".

«Оцінюю Закон «Про комерційний об­лік теплової енергії» негативно, — розпо­вів «ВЗ» голова правління Спілки спо­живачів комунальних послуг Олег Попенко. — Коли його тільки вивчали, мене запросили на слухання у комітет Верховної Ради, і я тоді ще заявив, що цей закон — не для споживачів, а для мо­нополістів. Його можна впроваджувати тільки після того, як максимально будуть проведені капітальні ремонти багато­квартирного житлового фонду. Тому що на сьогодні втрати у житловому фонді - до 50% тепла…

Проблема не тільки в тому, що на лю­дей повісили небаланс. Загальнобудин­ковий лічильник дає облік, і це добре. Але при цьому відповідальність за цей облік лягає на співвласників багатоквартирно­го будинку. Тому що, згідно із законом, прилади обліку — це власність співвлас­ників будинку. І вони відповідають за їхню цілісність, обслуговування, перевірку, охорону. Хоча в більшості цивілізованих країн облік перебуває у зоні відповідаль­ності компанії-постачальника послуг. Хіба хтось приходить на ринок по карто­плю зі своєю вагою? Ні. Але монополісти, тобто різні теплокомуненерго, пролобію­вали цей закон і зараз переклали його на плечі громадян".

Схожі новини