Передплата 2024 «Добрий господар»

На коронації Британія ще й заробила

Додаткові доходи торгівлі, транспорту й готельної галузі - понад три мільярди фунтів

Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

Критики «пафосної» коронації Чарльза ІІІ висувають аргумент щодо її вартості. Мовляв, британська економіка переживає не найкращі часи, тому чималі бюджетні витрати на коронацію зайві… Утім, за підрахунками експертів, за три вихідні дні додаткові доходи торгівлі, транспорту й готельної галузі Сполученого Королівства мали перевищити три мільярди фунтів. Тож навіть із урахуванням втрат бюджету через вихідний у понеділок (8 травня) Велика Британія на коронації Чарльза ІІІ не лише не збідніла, а й навіть заробила.

Точну вартість усіх захо­дів, пов’язаних із корона­цією, підрахують пізніше. А напередодні свята британські ЗМІ припускали, що коронація коштуватиме бюджету Коро­лівства від 50 до 100 мільйонів фунтів, причому другу цифру називали частіше.

Коронація Чарльза ІІІ була менш масштабною і трива­лою, ніж коронація його мате­рі Єлизавети ІІ 1953 року. При цьому коронація Чарльза ко­штувала британському бюдже­ту приблизно вдвічі дорожче (із урахуванням того, що тодішні 1,5 мільйона фунтів — це як сьо­годні 50 мільйонів). Усе через вищі витрати на заходи безпе­ки, ніж 70 років тому.

Утім, вважати ті 100 мільйо­нів фунтів викинутими на вітер — неправильно. Протягом трьох «коронаційних» вихідних бри­танці настільки активно витра­чали гроші, що, за прогноза­ми експертів, додаткові доходи економіки перекриють бюджет­ні витрати на монарші урочис­тості.

Додаткові «коронаційні» до­ходи торгівлі, транспорту й го­тельної галузі Сполученого Королівства спрогнозувала на­передодні коронації компанія VoucherCode.

За її оцінкою, під час три­денного «коронаційного» вікен­ду британці планували витрати­ти 8,01 мільярда фунтів, що аж на 3,22 мільярда більше, ніж під час звичайних «довгих» вихідних у травні. Ці понад три додаткові мільярди складаються зі збіль­шених витрат у закладах торгів­лі (1,76 мільярда) й громадсько­го харчування (1,21 мільярда), а також витрат на подорожі й про­живання (250 мільйонів фунтів).

Додаткові закупи в крам­ницях планували зробити 20,2 мільйона підданих Його Велич­ності. Зокрема, на їжу мали до­датково витратити 570 мільйо­нів фунтів, а на алкогольні напої - 640 мільйонів. За прогноза­ми, за три дні «коронаційно­го вікенду» британці планували придбати додатково (тобто по­рівняно зі звичайним «довгими» вихідними у травні) 33,9 мільйо­на пінт пива, 16,2 мільйона пля­шок вина, 8,3 мільйона пляшок ігристого й 1,6 мільйона пля­шок популярного літнього ліке­ру Pimm’s.

Як гарячі пиріжки жителі Ту­манного Альбіону розбирали та­кож національні прапорці й по­суд із коронаційною символікою (додатково на суму 276 мільйо­нів фунтів), сувенірні тарілочки, кухлі й футболки (плюс 130 міль­йонів). Загалом, придбати бо­дай щось із такої святкової про­дукції планували 10,3 мільйона підданих Його Величності.

І нарешті, додаткові витрати на транспорт і готельні послу­ги. За оцінкою VoucherCode, 85 мільйонів фунтів британці мали витратити за три «коронаційні» дні на поїздки до Лондона, 72 мільйони — на поїздки з Лондо­на деінде (зокрема, за кордон), і 93 мільйони — на оплату прожи­вання у готелях і апартаментах.

«Усе це добре, — скажуть скептики. — Але ж не забувай­мо, що від усіх тих збільшених доходів треба відмінусувати неминучі втрати економіки че­рез додатковий вихідний день у понеділок, 8 травня». І справ­ді, торік компанія PwC підраху­вала, що зазвичай через вихід­ний у понеділок (щороку таких у Британії кілька) економіка Коро­лівства втрачає… 887 мільйонів фунтів. І це вже з урахуванням додаткових споживчих витрат громадян у неробочий понеді­лок… За даними статистичного управління ONS, однією з при­чин падіння ВВП Королівства у вересні 2022 року став вихідний день у понеділок, наданий бри­танцям через похорон королеви Єлизавети II.

Але похорон — не коронація, яка для підданих Його Велич­ності є великим святом. Під час коронаційних вихідних п’ють-їдять і подорожують набага­то активніше, ніж під час жа­лобних… Тож через коронацію Чарльза ІІІ британська госпо­дарка не лише не втратила, а й навіть щось заробила.

Схожі новини