Передплатити Підтримати

Скульптури Пінзеля тепер можуть «бачити» незрячі

У львівському музеї митця відкрилася унікальна експозиція. Її можна не лише побачити, а й торкнутися руками

Цей проєкт існує у стінах Музею Пінзеля вже понад два роки. Робота почалася з оцифрування цих скульптур: тривалий час усе жило на серверах, комп’ютерах і було доступно для перегляду в мережі. Цього року вирішили цифровий світ перевести у матеріальний.

Фото автора

Створили 8 точних копій скульптур Пінзеля, а також представили частини ори­гінальних скульптур, які, на жаль, втрачені. Це му­зейні експонати, яких мож­на торкатися, брати в руки. Про ці експонати є також багато інформації на інтер­нет-сайті. Хто не любить читати, є аудіогіди: мож­на прослухати про май­стра Пінзеля, його скуль­птури й місця, де він жив. Біля восьми скульптур є таблички, на яких шриф­том Брайля написано на­зву роботи, походження, рік створення. Біля таблич­ки є QR-код, який перево­дить на сайт.

Про важливість і унікаль­ність експозиції розповів директор Національної картинної галереї ім. Б. Возницького Тарас Воз­няк: «Частина експозиції в Музеї Пінзеля специфіч­на. Її тепер можуть поба­чити люди з вадами зору і навіть незрячі. Зі спадщи­ною великого майстра те­пер можуть в інший спо­сіб ознайомитися люди, які мають особливі потреби. В одному з трактатів Плато­на є слова про те, як люди­на пізнає світ: чуттями — за­пах, смак, слух, зір, дотик… Тактильні відчуття дуже важливі. Чогось подібного за масштабом і розміром виконаної праці в Україні ще не було. Ці тактильні фі­гури будуть доповненням до нашої постійної експо­зиції. Сподіваюся, вони бу­дуть подорожувати Укра­їною. Як це робилося, як оцифровувалося, як дру­кувалося, як генерувалося — ці десятки чи сотні тисяч фотографій, знають моло­ді люди, які працювали над цим проєктом».

Фото автора