Передплата 2024 «Добрий господар»

Із «теплої грядки» — високий урожай

Весняної пори постає актуальне запитання — як правильно облаштувати город для отримання високого врожаю. Відповідь на нього дає відомий експериментатор із Тернопільщини Володимир Розум

Володимир Розум виробив власний метод відновлення родючості землі. Фото з архіву Володимира Розума.
Володимир Розум виробив власний метод відновлення родючості землі. Фото з архіву Володимира Розума.

Основна мета його розробок — вирощу­вання екологічно чистої продукції. Головне, на думку чоловіка, «виплекати» родючу землю. Цього він навчає учнів рідного села Плебанівки Тер­нопільського району. Кожен клас на шкільній ділянці має окремий «клаптик», де діти формують «грядки Розума».

За словами Володимира Микитовича, глибока оран­ка шкідлива, бо «здирає із ґрунту гумус, мовби шкіру з тіла». Ентузіаст переконаний, що завдяки власному методу вдасться запустити природні процеси відновлення біогу­мусу — найкращого і найефек­тивнішого натурального до­брива. На це потрібно лише 1−2 роки.

Підхід Розума передбачає співпрацю з ґрунтом, а не ба­нальне його використання. Земля має стати партнером, другом, кожен черв’як у ній — учасником великого таїнства перетворення крихітного на­сіння на зрілий плід.

Свої грядки господар на­зиває теплими (бо там рос­лини розвиваються завдяки енергії самої землі). І віддає їй органічні відходи, тобто по­вертає те, що колись від неї отримав. А наявні тут живі ор­ганізми перетворюють все це на родючий гумус. Структура ділянки забезпечує циркуля­цію повітря та достатню кіль­кість вологи, зберегти яку до­поможе мульчування.

На думку пана Володими­ра, людям потрібно тільки правильно організувати про­цес. Усе решту чудово довер­шить активна мікрофауна.

Для облаштування «гряд­ки Розума» слід викопати не­великий рівчак, обабіч якого нагорнути два рядки гребе­нів заввишки по 30−40 см. У канаву накидайте гілок, лис­тя, падалиці плодів, бур’янів, сіна, трави… А на утворених підвищеннях висаджують овочі. Їхнє коріння братиме з траншеї необхідні для розви­тку речовини.

У глибині накопичуєть­ся волога й розмножуються корисні мікроорганізми, ко­трі приваблюють черв’яків — розпушувачів ґрунту. Не­вдовзі навіть бідні площі пе­ретворюються на родючий чорнозем.

Ще ж у «грядках Розума» велику роль відіграє мікори­за (симбіоз між рослиною та грибом), яка з часом засе­ляється сама. Також її можна вносити за допомогою спе­ціального препарату з міко­ризою трюфеля чи додаючи трохи лісової підстилки.