Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Від Covid-19 дітей вакцинують, але не всіх

Лікарка-епідеміолог розповіла, хто з неповнолітніх може отримати щеплення, а кому у вакцинації відмовлять

Міністерство охорони здоров’я України дозволило вакцинувати від Covid-19 дітей, старших 12 років. Однак якщо для дорослих обмежень немає (можна записатися на вакцинацію в одному з центрів масової вакцинації чи пункті щеплення, який діє при поліклініці або сімейній амбулаторії, та отримати дозу тієї вакцини, до якої є найбільша довіра), то дитину доведеться спершу завести до сімейного лікаря. Як пояснює експертка ДОЗ Львівської ОДА з епідеміології та вакцинопрофілактики Наталія Іванченко, дітей вакцинують в окремих, визначених Національною групою технічних експертів і Міністерством охорони здоров’я випадках, причому лише вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Отже, дитина може отри­мати щеплення від коро­навірусної інфекції, якщо вона:

  • має низку хронічних захво­рювань і є ризик, що зустріч із коронавірусом може негатив­но вплинути на стан її здоров’я (водночас така дитина не пови­нна мати протипоказань до про­ведення щеплення);
  • виїжджає на постійне місце проживання у країни, які при пе­ретині кордону вимагають сер­тифікат про двократне прове­дення вакцинації;
  • виїжджає на навчання у країни, де наявність дворазово­го щеплення проти коронавіру­су є обов’язковою (для перети­ну кордону або навчання);
  • виїжджає на міжнародні змагання (не обов’язково спор­тивні; це може бути, наприклад, танцювальний конкурс);
  • приїхала з країни, де отрима­ла першу дозу вакцини Pfizer, і має документи, які це підтверджують.

Що для цього потрібно?

  • Звернутися до сімейно­го лікаря або педіатра, який на­дасть довідку довільної фор­ми, в якій буде зазначено, що «на момент звернення дитина є здоровою і їй рекомендова­но проведення вакцинації, тому що…» (вказується одна із пере­рахованих причин);
  • на підтвердження необхід­ності здійснення вакцинації слід надати документ, який підтвер­джує переїзд дитини на навчан­ня чи місце проживання за кор­дон (об'єднання сім’ї), її участь у міжнародних змаганнях або введення першої дози вакци­ни Comirnaty/Pfizer-BioNTech за кордоном.

Важливо! Країна, в яку пе­реїздить або яку планує відві­дати дитина, повинна вимагати від осіб, які перетинають кор­дон (у тому числі неповноліт­ніх), сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19, або міжнародне свідоцтво про вак­цинацію. Такий документ вима­гають не всі країни. Естонія, при­міром, такої вимоги не висуває.

  • Якщо у дитини є супутня патологія, наприклад, онкозах­ворювання, і немає протипо­казань до застосування вакци­ни Pfizer, лікар повинен надати медичний висновок і також — з рекомендацією до проведення щеплення;
  • з довідкою або медичним висновком та документами, які підтверджують необхідність про­ведення вакцинації, батьки ди­тини можуть звернутися або у центр масової вакцинації, або у заклад охорони здоров’я, де є пункт вакцинації. «З переліком найближчих від вас пунктів мож­на ознайомитися на сайтах Мі­ністерства охорони здоров’я або Центру громадського здоров’я», — каже Наталія Іванченко.

Другу дозу вакцини дити­на повинна отримати через 21−28 днів. Проводити планове ще­плення від інших захворювань можна не раніше, ніж через 14 діб після введення першої або другої дози Pfizer.

А тим часом…

До навчання офлайн під час посилення каран­тину (якщо буде запроваджено жорсткі обмежу­вальні заходи) допускатимуть лише ті школи, де повністю вакциновано не менше 80% колективу. Таке рішення в уряді пояснюють, посилаючись на дані епідеміологів: «Дельта" — штам корона­вірусу дуже заразний та уражає дітей і молодь більше, ніж усі інші попередні штами.

А от у сусідній з нами Польщі (країні, яка досі залишається закритою навіть для вакцинова­них українських туристів) з вересня планують вакцинувати дітей віком від шести років. У мі­ністерстві здоров’я цієї країни очікують, коли Європейське агентство з лікарських засобів представить результати клінічних випробувань. Підлітків віком 12−15 років у Польщі вакцинують з початку червня, а 16−17-річні (за згодою бать­ків) там розпочали вакцинацію місяцем раніше. Щеплення проводять усім охочим. На думку ві­русологів, масова вакцинація дітей може вия­витися ключем до боротьби з пандемією коро­навірусу. «Адже, — як повідомляє TVP Poznan з посиланням на доктора Павела Змору з Інсти­туту біоорганічної хімії Польської академії наук, — саме школи можуть стати потенційним джере­лом спалахів інфекції у четвертому кварталі цьо­го року. Не обов’язково діти матимуть важкий перебіг Covid-19, але вони дуже легко перено­сять вірус».

Станом на 10 серпня у Польщі повністю вак­цинувалися майже 43% населення і ще понад 5,5% отримали одну дозу. Побічні реакції впро­довж наступних чотирьох тижнів після вакцина­ції виникли лише у 0,04% щеплених осіб. «Ви­падки анафілактичних реакцій — дуже рідкісні», — зазначають у міністерстві здоров’я Польщі.

Читайте також: Грипу не вилікують, почервоніння очей не знімуть

Схожі новини