«Ліцей Героїв Крут – фундамент для подальшої військової кар’єри»

У Ліцеї ім. Героїв Крут відбувся День відкритих дверей. До 15 червня тут триває прийом документів для вступу

У Львівському державному ліцеї ім. Героїв Крут, який розташований за адресою вул. Пасічна, 68, вперше відбувся День відкритих дверей. Раніше навчальний заклад був закритого типу: побачити, в яких умовах навчаються і живуть діти, було вкрай складно.

Перше, що впадає у вічі, коли заходиш на територію ліцею, — новий спортивний майданчик. Тепер це улюблене місце ліцеїстів. Як і новий лазер­ний тир та тренажерні зали з но­вим обладнанням…

У цей день до ліцею прийшло багато батьків. Одні провіду­ють синів, які вже тут навчають­ся, інші — з прицілом оглянути заклад, куди їхні діти лише пла­нують вступати.

Пані Надія тримає у руках кві­ти, які син-ліцеїст подарував їй до Дня матері. Видно, що жін­ка розчулена. 16-річний хлопець розповідає, що після закінчення навчання у ліцеї планує вступа­ти у Військову академію в Одесі. Розпитую його про ліцей, цікав­люсь, чи все йому подобається, чи немає нарікань? «Останнім часом відчутні зміни на краще, — каже другокурсник. — В їдаль­ні на столах з’явилися сільнички і паперові серветки. Меню від­чутно поліпшилось: дають бага­то м’ясного. Нарешті наїдаємо­ся (сміється. Авт.). А головне — вчитися стало цікаво, за остан­ній рік відчутно змінилася на кра­ще атмосфера, ставлення ви­кладачів до учнів».

Ліцеїст розповідає про роз­порядок дня. Підйом — о сьо­мій ранку, відбій — о десятій. Обов’язковими є ранкові пробіж­ки та фізичні заняття. Після обіду — додаткові консультації, заняття секцій, гуртків. Після цього учні у класах, під керівництвом вихо­вателів та учителів, роблять до­машні завдання.

Підполковник, заступник начальника ліцею з навчаль­ної роботи Тарас Грицевич розповідає: навчальний за­клад дає спеціалізовану під­готовку для тих, хто планує у майбутньому вступати у вищі навчальні заклади, які готують кадри для Збройних сил, полі­ції, СБУ, Державної прикордон­ної служби України. «Ліцеїсти тут звикають до статутного по­рядку, — каже пан Тарас. — Як видно з назви ліцею, профіль­ними для нього є предмети „Захист Вітчизни“ та фізкуль­тура, але багато уваги приділя­ємо підготовці до ЗНО з осно­вних предметів, необхідних при вступі до військових вишів. Сьогодні до закладів військо­вої освіти особливо підвищені вимоги. Тому й до нас повинні вступати кращі з кращих. Сер­йозно готуємося до вступних іспитів, які цього року прийма­тимемо з 1 по 15 липня. Діти будуть складати іспити, фізич­ні нормативи, проходити медо­гляд. До 15 червня триває при­йом документів для вступу».

Бачу, хлопці крутяться біля од­нієї вчительки. Оксана Зіновіївна викладає математику. Один із лі­цеїстів каже: «Це наша класна ке­рівничка, вона нам як мама». «За­звичай діти зі школи приходять до ліцею зі слабкими знаннями математики, — каже Оксана Зіно­віївна. — Мусимо підтягувати. Го­туємося до ЗНО. Хто вступає до вищих військових закладів, мате­матику складає обов’язково».

Є у ліцеї музей, де виставле­на раритетна зброя, одяг ліцеїс­тів різних років. Багато історич­них матеріалів. За останній рік проведено значну роботу щодо впровадження у навчання ін­терактивних технологій, зокре­ма обладнано клас інформацій­них технологій, переобладнано клас історії. Всі вчителі забез­печені ноутбуками Серед ноу-хау — електронні журнали, куди вносять оцінки. Їх можуть бачи­ти класні керівники і батьки.

Керівник Львівського дер­жавного ліцею імені Геро­їв Крут полковник Юрій Гу­сар дає поради батькам: «Якщо дитина каже, що хоче вчитися у військовому ліцеї, тоді їй до нас. Якщо не хоче тут вчитися, бать­ки не повинні її силувати. Буває, батьки дають дитину у військо­вий ліцей на перевиховання. Бо самі не можуть з нею справи­тися. Це неправильно, бо це не є функцією військового ліцею. „Філософію“ батьки поїхали на заробітки, а дитину сплавили у „Крути“, хочу зламати у коре­ні. Сюди мають вступати вмо­тивовані діти! Ліцей допоможе закласти фундамент у їхньо­му житті. З огляду на підготов­ку, крутянцям легше вступати у вищі військові навчальні закла­ди. Наш обов’язок — їх до цього належно підготувати».

Схожі новини