Ввечері «на коня», а зранку — на роботу «з бодуна»…

Деякі люди від натурального квасу і кисломолочних напоїв не тверезіють, а навпаки… п’яніють! То як же ефективно боротися з похміллям?

Багато людей, хильнувши на забаві зайвого, наступного дня шукають порятунку у каві. «Однак це — не найкращий спосіб боротьби з похміллям», — цитує лікаря-дієтолога Ганну Столінську-Федоровіч польське видання «Gazeta Wyborcza».

Алкоголь виводить рі­дину з організму. Кава діє так само. Головний біль — один зі симптомів зне­воднення. Тому якщо заува­жували, що після кави у вас починає боліти голова, — це не випадково.

«Кава, як і міцний чай, під­вищує тонус нервової сис­теми. Загальне самопочуття покращується. Кофеїн по­кращує мозковий кровообіг. Однак у випадку синдрому похмілля має місце набряк мозку, про що свідчать по­червоніння очей, поганий настрій, підвищений артері­альний тиск, збільшення час­тоти серцевих скорочень. Вживаючи каву/чай, підви­щуємо ймовірність розви­тку інсульту. У групі ризику — люди, старші за 50 років. Також кофеїн стимулює ро­боту серця, змушуючи його посилено перекачувати гус­ту кров, що може призвес­ти до інфаркту. Найбільше ризикують молоді чолові­ки віком 30−35 років», — за­стерігає лікар-дієтолог, фі­тотерапевт Борис Скачко.

То як же боротися із по­хміллям? «Випийте у міру гарячий, у міру солоний м’ясний або рибний бульйон. Можете розтопити холодець. Це допоможе м’яко активізу­вати роботу кишечнику, ни­рок і печінки, що сприятиме швидшому очищенню крові. Як варіант — приготуйте ово­чевий відвар, наприклад, з картоплі із дрібно нарізаною цибулею. Варити треба доти, доки цибуля повністю не роз­вариться. На допомогу також прийде домашня консерва­ція. Через високий вміст ку­хонної солі такі продукти по­силюють виділення травних секретів у просвіт кишечнику. Запускаються процеси очи­щення крові і паралельно ак­тивується травна система. Сіль надходить у кров, збіль­шуючи її об’єм та, відповідно, зменшуючи в’язкість, і та зно­ву береться видаляти токси­ни з клітин. Такий спосіб по­мічний не лише від похмілля. У першій половині вагітнос­ті з його допомогою можна усувати симптоми токсико­зу. Натуральні кисломолочні продукти (кефір, простоква­ша, йогурт) сприяють легко­му травленню їжі. З іншого боку, у них присутній алко­голь. Є люди, які п’яніють на­віть від натурального квасу, а є такі, які можуть випити ба­гато, але алкоголь їх не „про­бирає“. У таких „щасливців“ — багато генів від скандина­вів. Активність ферменту ал­когольдегідроденази, який перетворює спирт у токсич­ний альдегід, що й викликає похмілля, у них низька. Ви­сока активність іншого фер­менту — ацетальдегіддегідро­генази — продовжує витягати енергію зі спирту, швидко пе­ретворюючи токсичний аль­дегід в оцтову кислоту, — по­яснює Борис Скачко. — Якщо у вас багато генів з Південно-Східної Азії, активність пер­шого ферменту — надмірна, як і темп утворення токсич­ного ацетальдегіду, з яким не може дати ради другий фер­мент, що може призвести до гострого алкогольного отру­єння навіть при вживанні ма­лих доз спиртних напоїв».

«Їжте соковиті фрукти та ягоди, — радить лікар. — Вони володіють сокогінними влас­тивостями, містять антиок­сиданти, ефективно очищу­ють кров, але мають недолік — не так активно знижують в’язкість крові. Помічним може виявитися і узвар із су­хофруктів. Але радив би їсти печені яблука або пити ком­пот із повністю розварених яблук, попередньо очище­них від серцевини. Кліткови­на фруктів виконує роль ак­тивного сорбента, а компот — поповнює запаси рідини в організмі. Однак вибирайте не солодкі, а кислі або кис­ло-солодкі сорти яблук. Най­краще — дичку».

Як запобігти похміллю?

ü Найбільш надійний спо­сіб — взагалі не вжива­ти алкоголю. Тоді й печінка (метаболічний «мозок» ор­ганізму, від якого залежать практично всі процеси, що у ньому відбуваються) добре працюватиме;

ü не вживайте спирт­ного на голодний шлунок. Після кожного келиха/чарки — закушуйте. Зверніть увагу: газовані напої (солодкі і мі­неральні води), соки, компо­ти не є закускою!

ü не змішуйте міцні ал­когольні напої зі слабоалко­гольними.

Якщо у вас — похмілля, у жодному разі:

ü не похмеляйтеся! На деякий час це допоможе зня­ти симптоми сп’яніння. Алко­голь посилює роботу печін­ки, відповідно, зменшується кількість токсичного ацеталь­дегіду. Але з нових доз спирт­ного утворяться нові його по­рції, і похмілля повернеться. Якщо так робити, можна до­експериментуватися до хро­нічного алкоголізму. Печінку буде важко відновити. Алко­гольний стеатогепатит — не­дуга, яка погано піддається лікуванню, особливо, коли на печінку діють інші подразни­ки (екологія, харчування, ме­дикаменти). Це захворювання часто призводить до розвитку цирозу печінки;

ü не відвідуйте лазні. Чим вища температура, тим більші ризики. І якщо у ту­рецькому хамамі 100% во­логість не дає випаровува­тися поту (він просто стікає), російська лазня і фінська са­уна створюють умови для перегрівання організму, у відповідь на яке здоровий організм відповідає поси­леним потовиділенням, за­пускається процес очищен­ня організму через шкіру. Якщо у ньому є надлишок рідини, цей процес відбу­вається легко і без усклад­нень. А якщо у людини по­хмілля, де її організму взяти воду для боротьби з актив­ним перегріванням? Це тяг­не за собою різке підвищен­ня в’язкості крові та ризики, пов’язані з цим;

ü не відвідуйте трена­жерний зал. Інтенсивні фі­зичні навантаження у за­критому приміщенні вам протипоказані! Задишка і посилене потовиділення до­датково зневоднять орга­нізм. Вийдіть на балкон і по­дихайте свіжим повітрям або просто провітріть по­мешкання — додаткові порції кисню дозволять вашій пе­чінці краще метаболізувати алкоголь і продукти його пе­ретворення та вивести вас зі стану похмілля.

Схожі новини