Передплата 2024 «Добра кухня»

УЗД — не завжди панацея. Але його робити треба, і навіть вагітним. Це безпечно

А вам бабця чи сусідка не казали, що ультразвук шкідливий під час вагітності? Чи це правда? З таким запитанням звернулася безпосередньо до фахівця — Ігоря Федорощака, акушера-гінеколога Львівського перинатального центру, кандидата медичних наук.

Ігор Федорощак. Фото з архіву Ігоря Федорощака.
Ігор Федорощак. Фото з архіву Ігоря Федорощака.

— Ігоре Михайловичу, почне­мо з того, чому це так важливо — УЗД і вагітність?

— Насамперед наголошу на тому, що це абсолютно безпечно на будь-якому терміні вагітнос­ті. Проводять стільки ультразву­ків, скільки потрібно, залежно від того, чи є ті чи інші ускладнення, якісь запитання, сумніви щодо пе­ребігу вагітності як у лікаря, так і у жінки.

Жодної шкоди ні дитині, ні мамі, ні вагітності загалом уль­тразвук не завдає незалежно від того, чи цей УЗД проводять через живіт, абдомінальним датчиком, чи «всередині», вагінальним дат­чиком.

— Тож скільки разів потрібно робити УЗД вагітним?

— Згідно з нашими національ­ними рекомендаціями, є два обов’язкові УЗД, які має про­йти кожна вагітна. Перший, т. зв. скринінг — з 11 по 13 тиждень, на якому можна виявити різні мар­кери хромосомних патологій, по­бачити, чи немає вроджених вад розвитку, які можливо виявити на цьому терміні вагітності, спрогно­зувати, чи буде у вагітної розви­ватися прееклампсія (підвищення тиску під час вагітності) і скорегу­вати процес, призначити ті чи інші препарати.

Окрім того, за сприятливих умов — коли жінка середньої тіло­будови і не має надмірної ваги, є вдале розміщення дитини, можна навіть на цьому терміні визначити стать дитини.

Якщо ж мова про багатоплід­ну вагітність, можна виявити, яка саме це багатоплідна вагітність. Чи це, як кажуть у народі, близ­нюки, чи це двійнята. Чи це двій­ня, в якій кожна дитина має свій окремий плідний міхур і окрему плаценту, чи це двійня, яка має спільну плаценту.

— А коли це можна визначи­ти?

— Власне на цьому першому обов’язковому УЗД. Тому що потім це має значення, як спостеріга­ти за цією вагітністю. Адже кожна вагітність — чи це двійня однопла­центарна, чи двоплацентарна — має певні особливості перебігу.

Відповідно, там і УЗД у різні терміни проводять. Згодом, коли пізніший термін вагітності, ці пла­центи можуть бути одна до одної настільки близько, що їх важко диференціювати. Відповідно, ті чи інші ускладнення за різних вагіт­ностей можуть відрізнятися.

Друге — експертне — УЗД про­водять із 18 по 22 тиждень. Воно несе більше інформації. На цьому УЗД детальніше розглядають сис­теми і органи дитини. Дивляться мозок, чи немає вродженої пато­логії. Особливу увагу звертають на серце, на інші внутрішні орга­ни.

Але є УЗД, які роблять поза межами обов’язкових обстежень. От, наприклад, коли жінка зроби­ла тест, у неї є дві чіткі смужки, і хоче переконатись, потрібно зро­бити УЗД. Тоді на ранніх термінах, на 6−8 тижні роблять УЗД — щоб діагностувати сам факт вагітності, маткової вагітності, живої вагіт­ності. Це не входить в обов’язкові. Але його все ж рекомендують зробити, тому що часто бувають ситуації, коли жінка не робить таких ранніх УЗД, а приходить на 12−13-му тижні на скринінг. І ми бачимо, що вагітність, на жаль, завмерла десь у 6−7 тижнів. Жінка про це місяць не знає, а ходить, думаючи, що вагітна.

Наступні УЗД вже роблять або за бажання, або за якимись по­казниками з боку лікаря, якщо лі­кар підозрює ту чи іншу ситуацію, чи з боку вагітної є якісь скарги. Їх роблять десь на 28 тижні. Там шийку матки вимірюють, і вимірю­ють кровоплини в усіх важливих судинах матково-плацентарного кровообігу, які також допомага­ють констатувати задовільний стан плода.

Останнє проводять перед по­логами за бажання акушера-гіне­колога, який буде приймати поло­ги. Під час нього звертають увагу на моменти, важливі для пологів. Для прикладу, щоб чітко бачити, як розміщена дитина, чи немає обвиття пуповиною, щоб знати, чого в пологах чекати, яка вага дитини на момент пологів при­близно, де розміщена плацента, чи не занизько.

Отож я перелічив 2 обов’язкові УЗД, всі інші роблять за різних си­туацій. Якщо, наприклад, є якісь ускладнення вагітності, тоді їх можна робити набагато частіше, навіть щотижня чи двічі на тиж­день, аби чогось не пропустити.

— Вони не шкодять?

— Ні. Якщо є потреба, роблять настільки часто, наскільки по­трібно. Аби вловити момент, коли є якась загрозлива ситуація для дитини. Якщо ця вагітність вже з терміном, що таких дітей вихо­джують, то краще ту дитину вчас­но добути. Краще недоношене, але живе, аніж запізно.

— Коли можна дізнатися точ­ніше і чи реально побачити це саме на УЗД?

— Коли моя дружина була ва­гітна, то ми знали про стать нашої дитини вже на 11 тижні. Ось так дитина була розміщена, це було видно тоді. Я дуже часто бачу, на­певно, 70−80% на цьому терміні, 12−13 тижнів уже стать дитини.

Звісно, є певні фактори, які погіршують якість і видимість УЗД. Якщо надмірна вага жінки, надмірний прошарок підшкірно-жирової клітковини або підвище­не здуття кишківника чи невдале розміщення дитини, чи пуповина може бути між ніжками.

На наступному УЗД, розшире­ному, експертному, на 18−22 тиж­ні, якщо немає перешкод у плані надмірної ваги і якогось невдало­го розміщення дитини, можна вже майже стовідсотково визначити стать дитини. Навіть якщо дитина не так розміщена, можна попро­сити, щоб жінка повернулась на другий бік, трошки походила, зно­ву повернулась. І тоді зазвичай на це запитання можна відповісти. До 20 тижнів точно.

Але були у мене випадки, коли впродовж усієї вагітності ніяк не можна було визначити стать — або ніжки навхрест, або дитина так повернута, що дуже важко поба­чити, яка саме стать.

— Чи УЗД дає можливість ді­знатися про термін вагітності?

— Часто вагітні, наприклад, зважаючи на дату останньої мен­струації, кажуть, що пологи тоді-то, після УЗД називають іншу дату. Передбачену дату пологів ми рахуємо насамперед за датою останніх місячних.

Якщо ж жінка не пам’ятає, чи у неї якісь тривалі цикли, чи не­регулярні менструації, тоді ми рахуємо дату пологів за найбільш ранніми УЗД, до 12 тижнів. На тих термінах вагітності всі ембріончи­ки приблизно одного розміру, і від того терміну можна чітко вираху­вати дату пологів.

Після наступного УЗД дата по­логів може дещо змінитися. Хтось народить вагою 4 кг, хтось — 2,800. І та, і та дитина буде доношеною. Але про більшу апарат УЗД буде писати, що вже, наприклад, 42 тижні чи 41, а про меншу — що 36 тижнів, хоча і там, і там є 40.

— Зараз на останніх термінах можна зробити ледь не фото обличчя дитини, і воно справді буде схожим на те, яке побачи­мо після народження. Чи впли­ває на точність таких показни­ків саме вид апарата?

— Звичайно. Хоча точність фото теж залежить від того, наскільки дитина фотогенічна, наскільки вона захоче «позувати».

Як не дивно, але коли є багато­воддя, то вдається зробити гарну фотографію, хоча це патологічний стан. Але вода є добрим провід­ником для фото, і тому виходять гарні фотографії. Коли є змен­шена чи нормальна кількість вод, фото можуть не вдатися. Пара розчарована, але плюс у тому, що нема багатоводдя.

Щодо класу апарата… Чим він сучасніший, тим більше мож­ливостей має. Звісно, що не сам апарат видає нам норму чи па­тологію. Лікар, який дивиться на екран, використовує всі функції апарата і може сказати, чи є та чи інша проблема.

Наприклад, на старих апара­тах, які були ще 20 років тому, не було таких функцій, як, до при­кладу, вимірювання кровоплину у важливих судинах. Зараз ми за цим можемо оцінити стан ди­тини: чи є якісь загрозливі си­туації для вагітності, дитини, чи немає.

Наприклад, якщо ми бачимо, що дитина менша, як на свій термін, то щоб диференціювати, просто це маловагова дитина, бо батьки, до прикладу, народились невеликі (це враховують завжди), чи все-таки йде відставання в розвитку. Диференціювати це до­помагає, власне, вимірювання кровоплину у важливих судинах. Якщо він не порушений, ми при­пускаємо, що стан дитини задо­вільний, і вона просто невелика — 2,600, 2,800.

Якщо є порушення крово­плину, то така дитина потребує ретельного спостереження. Тоді жінку або госпіталізують і щодня слухають серцебиття, 2 рази на тиждень проводять УЗД. Або сама жінка ще якось рухи відстежує.

Отже, для визначення ваги клас апарата не має значення. А от для оцінки функціонального стану системи мати-плацента-плід, звичайно, клас апарата важ­ливий.

— Ви згадували про мало­воддя, багатоводдя. Це теж можна дізнатися за допомогою УЗД? І що це означає для жін­ки, для дитини?

— Є маловоддя, багатоводдя і нормоводдя. Лікар з досвідом, може це визначити навіть на око. Причиною як багатоводдя, так і маловоддя можуть бути і якісь ін­фекційні фактори, і вади розвитку. Якщо є багатоводдя, дивимося, чи немає якихось вад розвитку системи шлунково-кишкового тракту. Тому що як утворюються води і як їх споживають? Їх дитина п’є і з сечею випускає, і це круго­обіг тримає баланс нормальної кількості вод.

Якщо є вада розвитку сечоста­тевої системи, буде маловоддя. Тому що дитина п’є, але не випі­сює. Можуть бути якісь генетичні причини.

Чим це небезпечно? Якщо ми говоримо про багатоводдя, то че­рез нього можливі загрозливі си­туації під час вагітності, адже мат­ка як кулька — вона надувається до певного рівня і може тріснути і розірватися. Якщо яскраво ви­ражене багатоводдя, може бути передчасний розрив плідних обо­лонок, тобто води можуть відійти швидше. Це загрожує передчас­ними пологами. Можуть бути кро­вотечі, неправильне положення плода, випадання пуповини.

Коли є маловоддя, але ближ­че до пологів, то воно менш не­безпечне. Але якщо маловоддя з ранніх термінів вагітності, то це небезпечно. Води все ж таки не дають матці затискати дитину. А коли їх мало, то матка щільно при­лягає до дитини, до того ж дитина внутріутробно дихає за рахунок вод. Коли ж вод мало, дитина не може нормально дихати, і матка може стискати як голову дитини, так і грудну клітку, і кінцівки теж можуть бути деформовані.

— Які патології можна запідозрити під час УЗД?

— На кожному терміні вагітнос­ті, чи це скринінгове, перше УЗД (з 11 по 13 тиждень), чи УЗД роз­ширене (на 20 тижні), можемо ви­явити багато всіляких ситуацій. Але, на жаль, не все.

Є вади, які пізніше розвива­ються, які залежать від того, як лежить дитина, є ситуації, які за­лежать від прохідності УЗД, від надмірної ваги жінки. За маловод­дя важче оглянути дитину.

Можемо виявити вади серця, центральної нервової системи, шлунково-кишкового тракту, кіст­ково-суглобової системи.

Тому ми під час УЗД завжди оцінюємо шлунок, сечовий мі­хур, дивимося на серце. Звісно, що його подивитися внутрішньоутробно в русі не так просто. Якщо виявляємо ту чи іншу ваду, і вона не є життєво небезпечною, то жінка успішно народжує (якщо немає протипоказань до пологів). Бо є вади, за яких треба кесари­ти. Тоді вже, після пологів, дитину обстежують спеціалісти, які або підтверджують діагноз, або запе­речують, або щось додатково ви­являють тощо.

Виявити можна багато, багато можна не побачити. У мене був досвід, коли я дивився пацієнт­ку на ранніх термінах, близько 12 тижнів, і було все гаразд. А вже на 18 тижні я виявив множинні вади розвитку. Згодом експерти УЗД виявили їх ще більше: інфіку­вання, токсоплазмоз, який дуже часто передається від домашніх тварин, особливо котів. Довелось переривати вагітність за медпо­казаннями. Жінку потім успішно обстежили, пролікували, і вона уже має здорову дитину.

Отож УЗД теж не панацея. Не все можна побачити. Але є си­туації, які можна змінити, на які можна вплинути, якщо їх вчасно виявити. І допомагає у цьому УЗД.

Розмовляла Ірина-Марія Лис.

Схожі новини