Передплатити
  • You are here:
  • Високий Замок
  • Інтерв’ю
  • «Зацікавлення Україною — велике. Є можливість спілкуватися з музикантами світового рівня»

«Зацікавлення Україною — велике. Є можливість спілкуватися з музикантами світового рівня»

Ексклюзивне інтерв’ю з генеральним директором Львівської Національної філармонії Володимиром Сивохіпом про підготовку до ХХХVІІІ Міжнародного фестивалю «Віртуози»

Володимир Сивохіп. Фото прес-служби Львівської Національної філармонії.

Фестиваль «Віртуози», який 38-й раз поспіль відбудеться у місті Лева, має тривалу історію і за ці роки здобув престижне ім’я не лише в Україні, а й в усьому світі. З 18 травня по 9 червня львів’яни та гості міста насолоджуватимуться перлинами світової класики різних жанрів і напрямів у виконанні зірок класичної музики високого світового рівня. Вперше Львівська філармонія прийматиме фестиваль у статусі Національної. А це свідчить про високий професіоналізм усієї музичної родини філармонії. Хто приїде цьогоріч до Львова, чи змінив фестиваль формат та які «родзинки» чекають на любителів класичної музики, журналістові «ВЗ» розповів генеральний директор і головний диригент Львівської Національної філармонії Володимир Сивохіп.

— Володимире Степанови­чу, незабаром стартує ХХХVІІІ Міжнародний фестиваль «Вір­туози». Які музичні зірки цьо­горіч гостюватимуть у Націо­нальній філармонії?

— Ви гарно підкреслили — у Національній. Статус філармонії повинен підіймати і статусність наших основних мистецьких за­ходів, але власне фестиваль «Вір­туози» — це, на мою думку, «по­надстатусний» фестиваль. Попри різні колізії, протягом ось уже майже чотирьох десятиліть цей фестиваль підтверджував своє високе реноме. Я спеціально не відстежував, але так мені вида­ється, що «Віртуози» — один з найстаріших в Україні фестива­лів класичного музичного мисте­цтва, а може, навіть один із най­старіших у Східній Європі. Це — фестиваль-довгожитель, який, зрозуміло, має свої традиції, на яких виросло не одне поколін­ня слухачів і шанувальників кла­сичної музики. Якщо ж говорити про зірок, які цього року візьмуть участь, для мене це насамперед музиканти високого професійно­го рівня, які мають високе профе­сійне реноме у світі, і якими мис­тецький Львів і гості міста можуть зацікавитися під час чотирьох фестивальних тижнів.

— Наведіть кілька прикладів, щоб зрозуміти цьогорічну кон­цепцію фестивалю.

— В одні з перших концертів, що відбудуться 18 і 19 травня, гостями фестивалю буде добре знаний в Європі чоловічий хор Шведського університету міс­та Лунд. Це хор високого профе­сійного рівня, один з найкращих у Швеції. Вони вперше приїдуть в Україну і виступлять із сольним концертом без оркестрового су­проводу і виконуватимуть світові хіти хорової музики — від народ­ної музики скандинавських країн до хорових обробок пісень наро­дів світу. А 19 травня хор висту­пить із Симфонічним оркестром Львівської Національної філар­монії у концерті «Суомі, велич і краса Калевали». Suomi — це на­зва країни, Kalevala — карело-фін­ський поетичний епос про по­двиги та пригоди героїв казкової країни Калева. На ці тексти зна­менитий фінський композитор Ян Сібеліус створив одну зі сво­їх симфоній, яка називається «Ку­лерво». Твір невідомий в Україні. Саме у Львові відбудеться його українська прем’єра. Маємо таке поєднання: кращий шведський хор, академічний симфонічний оркестр Львівської Національної філармонії і відомий у світі дири­гент американського походжен­ня Теодор Кухар, чудові шведські солісти Габрієль Суованен та Ма­рія Форстрьом об’єднаються у виконанні такого проекту.

— Лише чоловічий хор ві­зьме участь у фестивалі?

— Ще буде жіночий хор «Вес­нівка» з Торонто. Хор святкує 100-літній ювілей і став почес­ним гостем фестивалю «Віртуо­зи». Вони представлять панора­му світової музики — від давніх обробок українських народних пісень, українська духовна музи­ка до сучасної хорової творчості канадських композиторів, у тому числі й українського походжен­ня, серед яких Зенон Лавришин. Приїдуть і партнери Львівської Національної філармонії — Вроц­лавська Національна філармонія. Польські музиканти приїдуть по­вним складом — оркестр, бароко­ва капела, хор, провідні солісти. Вони виконають один зі світових шедеврів — сі-мінорну месу Йо­ганна-Себастьяна Баха.

— Ну, і вперше фестиваль приймає філармонія, яка ста­ла Національною. Збіглося ба­гато «вперше»…

— Так виходить, що і Вроцлав­ська філармонія приїде до нас вперше. Вперше у Львові буде виконано знамениту ораторію Роберта Шумана, що надзвичай­но популярна у світі, «Рай і Пері». Ми спеціально друкуватимемо лібрето цієї ораторії. Пері — це юна фея, яка мріє відкрити воро­та Раю. Для виконання двох про­відних ролей — Пері та її коханого приїдуть спеціальні гості з Німеч­чини — тенор Мартін Латке і його дружина, сопрано Штефі Лєман. У цій прем’єрі об’єднаються най­кращі львівські сили — Галицький камерний хор, Симфонічний ор­кестр філармонії, німецькі со­лісти, до яких долучаться кра­щі українські солісти — львів’яни Людмила Осташ та Лілія Нікітчук, до них приєднаються тенор Сер­гій Кутепов та баритон Юрій Га­дзецький.

Львівська прем’єра цього знаменитого твору відбудеть­ся 5 червня, а вже наступного дня, 6 червня, ми повним скла­дом поїдемо на новий фести­валь «Опера-Тульчин-фест», і саме цим твором відкриємо цей молодий, але вже добре знаний в Україні фестиваль. На завер­шення фестивалю «Віртуози» ми озвучимо геніальний твір Фелікса Мендельсона «Elias» — це музична оповідь про життя і діяння Свято­го Пророка Іллі. Це також масш­табна ораторія, що триває май­же дві години. Для її виконання, окрім симфонічного оркестру та солістів з України (Софія Соловій, Дарія Князева, Роман Антонюк), спеціально до Львова приїде вперше Нюрнберзький Концерт­ний Хор з Німеччини. Ось я на­звав «опорні» стовпи фестивалю. Але це лише п’ять концертів, а фестиваль має 23 події, що озна­чає, що до Львова приїдуть цікаві солісти міжнародного рівня, ди­ригенти, музиканти, які покажуть цікаві музичні програми.

— Програма насичена, то, мабуть, у стінах філармонії усім музикантам буде «затісно»?

— Ми так розпланували музич­ні програми, що майже усі кон­церти відбудуться у Концертному залі Людкевича. У деякі дні має­мо і по два концерти. Але, скажі­мо, виконання сі-мінорної меси Баха відбудеться у латинській ка­тедрі. А проект «Ретроспектива» Львівського камерного оркестру «Академія» відбудеться у Будин­ку органної музики, оскільки ор­кестр святкує свій 60-річний юві­лей, а в перші десятиліття свого існування вони часто виступали саме в органному залі.

— Можливо, цього року ви вирішили дещо змінити фор­мат фестивалю?

— Мабуть, певна успішність цього фестивалю полягає у тому, що він є у доброму розумінні кон­сервативним. Тобто має страте­гію і напрями, яким він ніколи не зраджує. Це виконання найкра­щих зразків світової класики і ви­конання цих зразків найкращими солістами, ансамблями і дири­гентами. Для прикладу: у день відкриття фестивалю виконува­тиметься потрійний концерт Бет­ховена — твір, який грають у світі на багатьох фестивалях. І завжди виникає питання: а хто є соліста­ми в цьому геніальному творо­ві? Зізнаюся: цього разу солісти — поєднання хорошого молодого професіоналізму і високої якос­ті. І це аж три солісти, які наділе­ні такими високими характерис­тиками. Двоє з них — львів’яни, які роблять успішну світову кар’єру, і кожен їхній виступ у Львові є очі­куваним. Це скрипаль, який при­їде зі Швейцарії, Олег Каськів та піаніст Андрій Драган, який також живе у Швейцарії. А на віолончелі разом з ними гратиме їхній коле­га Алессіо Піанеллі.

Академічний симфонічний ор­кестр «INSO-Львів» також працю­ватиме зі своїми знаменитими партнерами — це харків’янин скрипаль Валерій Соколов, який приїде до Львова з Німеччи­ни. У його виконанні прозвучить 1-й скрипковий концерт Дмитра Шостаковича. Разом з нашим ви­сокореномованим «INSO-Львів» виступлять скрипаль Володимир Ципін (США) та австрійський ди­ригент Шандор Карої.

19 травня на нашій сцені ви­ступатимуть сестри, які відомі усьому світові і які є завжди ба­жаними гостями у Львові, це — сопрано Оля Пасічник і піаністка Наталя Пасічник. Об’єднає їх ви­конання кращих творів Фелікса Мендельсона, бо, як з’ясувалося, цей рік — ювілейний для цього ве­ликого композитора. Можливо, саме через це багато виконав­ців включають його твори у свою концертну програму. Традиційно на фестиваль кілька років поспіль приїжджає японський диригент Шюнго Моріяма, який привезе кращих молодих японських со­лістів, які виконають із «Віртуо­зами Львова» кращі інструмен­тальні концерти Сен-Санса, Чайковського, Бетховена.

— На фестивалі домінувати­ме виключно класика?

— Переважно так — це твори світової класики (від бароко до сучасності). Диригент зі Словач­чини Маріо Косік, з яким ми почи­наємо нову співпрацю, диригува­тиме концерт, на якому солісткою буде знана львівська піаністка Оксана Рапіта. Вони виконають 4-й фортепіанний концерт Сер­гія Рахманінова. А добре знаний львівській публіці диригент Віктор Плоскіна виконає зі скрипалем Назарієм Пилатюком 2-й скрип­ковий концерт Дмитра Шоста­ковича. Традиційно, сцена «Вір­туозів» завжди відкриває двері для молодих перспективних ви­конавців, які тісно пов’язані зі Львовом. Цьогоріч під таким де­візом «Віртуозів» вперше на фес­тивалі з великим сольним фор­тепіанним речиталем виступить вже відомий піаніст, лауреат ба­гатьох престижних конкурсів Да­нило Саєнко. Ще один подібний концерт, на якому виступлять та­лановиті віртуози, які відстоюва­тимуть титул «Молоді Віртуози», відбудеться у рамках фестивалю. Виступить молодий львів’янин-скрипаль, який навчається у Франції — Тома Бервецький і піа­ніст — студент Львівської музичної академії Ростислав Федина. Ось на такому фоні молодечого за­палу, коли деякі молоді виконав­ці мають можливість вперше бути представленими на такій високій професійній сцені, поряд з ними виступатимуть і майстри, яких ми добре знаємо і на яких чекаємо. На фестивалі знову виступить пі­аніст, якого люблять у Львові, Бо­рис Блох. А вперше завітає до Львова знаменитий польський альтист Марцін Муравський.

— У фестивалі візьмуть участь представники багатьох країн світу. Не виникало пи­тань стосовно безпеки, адже в Україні йде війна?

— Зацікавлення Україною дуже велике. Мене особисто це тішить, бо є можливість спілкуватися з музикантами високого світового рівня. Їм цікаво приїхати до Льво­ва і познайомитися з культурою не лише нашого міста, а й Укра­їни загалом. Вони відкриті до ді­алогу, хоча добре розуміють, що у нас є ряд негараздів, знають, що фестиваль не фінансується так, як би мав фінансуватися, але вони не ставлять якихось спеці­альних вимог, а лише йдеться про звичайні побутові речі, аби тільки мати можливість побути у Львові кілька днів. Останні два-три роки ніхто не говорив про війну. Це не є добре, бо ми розуміємо, що ві­йна все ж таки йде. Навіть якщо вона за тисячу кілометрів. З ін­шого боку, музи не можуть мов­чати. Постійним лейтмотивом наших останніх фестивалів є гас­ло «Classic for Peace» — це наше спільне бажання — Мир. Адже ми розуміємо: музика — це не тіль­ки гармонія, це прекрасний вид мистецтва, здатний до комуніка­ції, яка може врівноважити все, що не можна здобути іншими за­собами. Тому такі фестивалі, на­віть у такий тяжкий для держави час, повинні відбуватися.

— Львівська філармонія не­давно отримала статус Націо­нальної. Що це дало колекти­ву, окрім визнання?

— В Україні є лише дві філармо­нії, які мають статус Національної, — у Львові і у столиці. Якщо гово­рити про пріоритетність, то це, звісно, визнання. І величезна гор­дість. Це важливо для колективу, бо ми багато і посилено працю­ємо. Це як сатисфакція того, що нас виділили серед інших. Поза тим є й інші речі, як, скажімо, між­народна співпраця, яка стає зна­чно активнішою і цікавішою. Ну і, звісно, певна матеріальна сатис­факція. У всього артистичного персоналу зросли посадові окла­ди, що неабияк стимулює…

Програму фестивалю «Вір­туози» читайте у номері «ВЗ» за 10 травня.

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram
  • You are here:
  • Високий Замок
  • Інтерв’ю
  • «Зацікавлення Україною — велике. Є можливість спілкуватися з музикантами світового рівня»