Передплата 2024 ВЗ

Зайва вага у підлітків — теж проблема медична

Проте батьки таких дітей досить часто чомусь не поспішають до лікаря

Фото pexels
Фото pexels

Ожиріння у ХХІ столітті називають епідемією часу. Зараз від цієї недуги досить часто страждають не лише дорослі, а й діти та підлітки. Для прикладу, у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр щомісяця звертається 5−6 пацієнтів з надмірною масою тіла.

«Ожиріння у педіатрії - актуальна пробле­ма. Та батьки дітей із зайвою вагою не поспішають до лікаря, вважаючи це генетичною схильністю або особливістю роз­витку. Водночас ожиріння часто супроводжує різні захворювання, які потрібно вчасно діагностувати та розпочати лікування», — наго­лошує педіатриня, дієтологиня ЗУСДМЦ Хрис­тина Гордій. Фахівчи­ня погодилася відповісти на кілька запитань щодо дитячого та підліткового ожиріння та дала кілька порад, як подолати цю не­дугу.

— Розкажіть про причини ожиріння, з яким до вас най­частіше звертаються пацієнти.

— Зауважу, що проблема над­мірної ваги тіла у дітей та підлітків поширена у цілому світі. Можна сказати, що вона навіть набула рис епідемії.

Захворювання, які супрово­джуються ожирінням, насамперед мають генетичні (синдром Праде­ра-Віллі, синдром Барде-Бідля, синдром Коена, синдром МОМО, синдром Алстрема, вроджений дефіцит лептину) та ендокрин­ні розлади (надлишок кортизолу (синдром Кушинга), гіпотиреоз, дефіцит гормону росту, псевдо­гіпопаратиреоз типу 1а (спадко­ва остеодистрофія Олбрайта), ураження гіпоталамуса (після операції на головному мозку, ді­енцефальна пухлина, синдром вродженої центральної гіповенти­ляції, синдром ROHHAD).

Надлишку жирової тканини у дітей також сприяє споживання калорій, що значно перевищує потребу організму. Адже тепе­рішня їжа — рафінована, очищена і дуже смачна. Ще одна причина — малорухливий спосіб життя, малі фізичні навантаження. Фізичної праці зараз майже немає. Осо­бливо у тих дітей, які день та ніч проводять з гаджетами, за відеоіграми. Вони надають перевагу сидінню за екранними медіа пе­ред прогулянкою до лісу чи пра­цею на городі.

Окрім того, збільшенню ваги може спричинити низка препара­тів, недостатність сну тощо.

— Як лікують таких дітей?

— Розповім, як ми долаємо цю недугу, на конкретному прикла­ді. До нашої лікарні потрапила 14-річна Юлія, яка важила 134 кілограми. За нормами її вага мала б становити 60 кілограмів (за зросту 173 см) — про ожиріння ми можемо говорити за резуль­татами співвідношення ваги та зросту. Як бачимо, дівчинка ва­жила удвічі більше, ніж мала би. Причини — спадковість та пору­шення харчового режиму. Однак завдяки своїй наполегливості за допомогою наших фахівців вона досягнула мети. Лише за перші 10 днів лікування Юлія скинула аж 7 кілограмів!

Отож для того, щоб діти могли скинути надмірну масу тіла, роз­робляємо конкретну дієту та ре­комендації для кожного пацієнта окремо. Лікування таких дітей непросте, і над досягненням ре­зультатів працює багато медиків. Це і ендокринолог, який має ви­ключити свою патологію, і кар­діолог, який корегує артеріальну гіпертензію, тому що такі діти досить часто мають підвищений артеріальний тиск. А також долу­чаються до роботи в одній коман­ді дієтолог, педіатр, психолог та реабілітолог.

Але знову ж таки наголошу, що позитивний результат досягаєть­ся завдяки правильній мотивації та комплексному підходу.

Окрім того, дітям з ознаками ожиріння рекомендуємо скринінг на супутні захворювання. Напри­клад, переддіабет та цукровий діабет, передгіпертензію та гіпер­тензію, неалкогольну жирову хво­робу печінки, синдром полікістоз­них яєчників, обструктивне апное уві сні.

— Що б ви порадили бать­кам, які зіткнулися з такою проблемою у своїх дітей?

— Зараз ми маємо усі мож­ливості проводити діагностичну оцінку та визначати алгоритм лі­кування дітей з надлишковою ма­сою тіла. Тому закликаю батьків таких дітей не зволікати, а звер­татися до спеціалістів, аби якнай­швидше розпочати лікування та уникнути більших проблем у май­бутньому.