Що показує аналіз сечі та як підготуватися до нього

Для оцінки органів сечостатевої системи та загального стану організму призначають аналіз сечі

Отриманий результат комплексно оцінює лікар.
Отриманий результат комплексно оцінює лікар.

Це діагностичне лабораторне дослідження, яке вивчає органолептичні, біохімічні та фізико-хімічні параметри біологічної рідини. Пацієнт заздалегідь готується до збору урини, адже від цього залежить правильність отриманих даних. Тож як збирати урину для дослідження та як оцінити отримані результати.

Види аналізів сечі

Існує декілька видів аналізу сечі, які призначають лікарі. Се­ред них:

 • загальний аналіз сечі;
 • аналіз сечі за Нечипоренком — призначений для дослідження функціонального стану сечовивід­ної системи;
 • дослідження за Зимницьким — використовують для оцінки кон­центраційної функції нирок.

Що показує загальний аналіз сечі?

Загальний аналіз сечі дослі­джує фізико-хімічні властивості біологічної рідини, мікроскопію осаду та наявність патологічних компонентів. У лабораторії сечу перевіряють за багатьма показ­никами. Отриманий результат комплексно оцінює лікар.

Колір

У нормі сеча здорової людини жовтого або солом’яно-жовтого кольору прозора. Якщо забарв­лення сечі інше, лікар припускає деякі захворювання внутрішніх органів. За хвороби печінки сеча стає темною, якщо закупорені жовчні протоки — зеленою. Чер­вонувата урина свідчить про на­явність крові. В окремих випадках колір сечі змінюється через вжи­вання певних продуктів, напри­клад, буряка.

Прозорість

Сеча обов’язково має бути прозорою. Каламутність ріди­ни вказує на наявність бактерій, слизу, жирів або білкових та мі­неральних елементів. Для вста­новлення причини каламутності використовують мікроскопію, проте інколи виникає необхідність провести ідентифікацію речовин з додаванням реагентів.

Відносна щільність

У здорової людини щільність сечі становить 1010−1024 г/л. Зниження показників може свід­чити про ниркову та серцеву не­достатність, цукровий діабет. Підвищена щільність вказує на хронічні захворювання нирок.

Глюкоза

Наявність цукру в сечі вказує на проблеми з ендокринною сис­темою, особливо на розвиток цу­крового діабету. Крім ЦД, глюко­за в урині виявляється за нестачі гормонів щитовидної залози.

Білірубін

Білірубін — це жовчний пігмент, один із головних компонентів жовчі людини. Він має характер­ний коричневий колір. Утворю­ється внаслідок розпаду деяких білків, що мають у складі «гем» (гемоглобін, міоглобін, цитох­ром). Білірубін в сечі з’являється за уражень печінки та порушень відтоку жовчі.

Лейкоцити

У нормі в чоловіків кількість лейкоцитів в сечі становить 1−2, у жінок до 2 у полі зору. Стан, коли в урині підвищений вміст лейко­цитів, називають лейкоцитурією. Він вказує на розвиток запальних процесів у нирках та сечовивідних шляхах.

Солі

Ще один показник, якого не­має в сечі здорової людини. Наяв­ність солей вказує на сечокам’яну хворобу, або інший стан, який остаточно встановлює лікар після комплексної оцінки усіх показни­ків.

Як правильно збирати сечу для аналізу?

Дотримуйтесь простих правил, щоб отримати правильні резуль­тати аналізу сечі:

 1. За декілька діб до збору сечі виключіть фізичні навантаження та заняття спортом.
 2. Перед аналізом не вживайте продуктів, які змінюють колір ури­ни (буряк, морква тощо).
 3. Не приймайте сечогінні лі­карські засоби.
 4. Використовуйте спеціальні контейнери для збору сечі. Вони продаються в аптеках.
 5. Контейнер необхідно як­найшвидше доставити в лабо­раторію. Якщо такої можливості немає, тримайте закритий кон­тейнер на нижній полиці холо­дильника не довше ніж 1 добу. Не допускайте заморожування сечі.
 6. Для загального аналізу сечі використовуйте ранкову урину.
 7. Відкладіть аналіз на 1 тиж­день після цистоскопії.

Для жінок, чоловіків та немов­лят існують деякі особливості збо­ру урини, на які необхідно зважати для правильного результату.

Для жінок

Перед збором сечі проведіть туалет зовнішніх статевих органів. Після цього випустіть невелику кількість сечі та підставте контей­нер. Для дослідження достатньо зібрати 50 г сечі. Жінкам бажано відкласти аналіз на час менстру­ації. Адже кров може потрапити у контейнер, і результат буде не­правдивим.

Для чоловіків

Чоловікам необхідно провести туалет зовнішнього отвору сечо­вивідного протоку та промокнути статевий орган серветкою. Після цього зберіть порцію сечі у кон­тейнер.

Для немовлят

Кожна мама хоча б раз у житті збирала сечу на аналіз у малень­кої дитини. Це складно зробити, адже немовля ще не може усві­домлено сходити в туалет за ба­жанням мами.

Наступні рекомендації допо­можуть батькам збирати сечу лег­ко та швидко:

 • Проведіть туалет зовнішніх статевих органів малюка.
 • Для збору аналізу сечі у не­мовлят потрібна ранкова урина, тому заздалегідь напоїть дитину водою.
 • В аптеці можна придбати спеціальний контейнер для ури­ни. Вони бувають для хлопчиків, дівчаток та універсальні. Контей­нери розроблені з урахуванням анатомічних особливостей сечо­статевої системи.
 • Для зовсім маленьких діто­чок можна підстелити новий по­ліетиленовий пакет під сідниці та дочекатись сечовипускання. А малюкам, які вже можуть стояти, зробіть із чистого нового поліе­тиленового пакета саморобний підгузник для збору ранкової сечі.
 • Не видавлюйте урину на ана­ліз з підгузок чи пелюшок. Аналіз буде недостовірний.

Комплексна оцінка отрима­них результатів та порівняння їх з референтними значеннями до­зволяє лікарю зробити висновки щодо стану організму пацієнта.

Висновки

Аналіз сечі використовують для дослідження функцій сечо­видільної системи та загального стану організму. Призначаєть­ся аналіз за різних станів. Щоб отримати правильні дані, важливо належно зібрати урину та дотри­муватись вищенаведених реко­мендацій. Після розшифровки ре­зультатів лікар комплексно оцінює показники та робить висновки щодо стану пацієнта.